Menu Close

Vejgaard bymidte

Gruppen fokuserer på Vejgaards bymidte og på at få den udviklet og ”aktiveret”.

Fokuspunkterne er at undersøge mulighederne for at få mere handel, aktivitet og samlingspunkter til bymidten. Det kan f.eks. være Cafémiljø, butikker og et fitnesscenter.

Vi arbejder også med at aktivere de forskellige byrum i bymidten. F.eks. er der et stort uudnyttet rum på pladsen foran den tidligere Rema 1000, Nordjyske Bank og kommunens forvaltning, hvor der kan skabes mere liv.

Og så er vi ved at formulere en fortælling om Vejgaard, med respekt for den eksisterende ånd. Baggrunden er at mange deltagere på det borgermøde som Samrådet holdt i november 2018, pegede på at associationerne til Vejgaard peger i retning af ”nedslidt”, ”gammel” og ”overset” osv. Vi ønsker at skabe en fortælling, der er i tråd med vores projekter og som gengives i den kommende helhedsplan for Vejgaard.