Menu Close

Vejgaard Samråd

Dit lokale talerør ift. Aalborg kommune, byudvikling og lokale arrangementer.

Vejgaard Samråd er genopstået med nye kræfter pr. januar 2018. Bestyrelsen består pt. af 9 frivillige, lokale ildsjæle, der arbejder for dialog med Aalborg kommune om Vejgaard som bydel. Dvs. samrådet fungerer som talerør for borgere, foreninger og andre organisationer i bydelen.

Aktuelt er vi involveret i kommunens arbejde med en helhedsplan for Vejgaard. Derudover kører vi selv en række arbejdsgrupper, hvor vi bl.a. ser på:

  • Bymidten
  • Kulturhus (biblioteket / hal)
  • Grønne og rekreative områder
  • Trafikken

Vi samarbejder med Vejgaards lokale erhvervsdrivende via Handelsstandsforeningen og forskellige foreninger i bydelen.

Vi kan altid bruge ekstra hænder – så har du interesse i din bydel og dens udvikling, så skriv gerne en mail til os eller på Facebook!

Samrådets Facebook feed

2 weeks ago

Vejgaard Samråd
Vejgaard Samråds initiativ med lokale skraldeopsamlinger slår igennem nu👌 See MoreSee Less
View on Facebook

2 weeks ago

Vejgaard Samråd
Så har vinderne fra kræmmermarkedets quiz’er fået deres præmier:DDet blev Sylvester der vandt børnequiz’en og Per, der vandt voksen quiz’en – Tillykke fra samrådet:)Vi lovede at offentliggøre svarene på voksenquiz’en, da de ikke alle var helt ligetil, De er listet nedenfor. (For god ordens skyld skal det dog siges, at vi opdagene en fejl med ét af spørgsmålene fra vores side, og det talte derfor ikke med i vores opgørelse!).Quiz spørgsmål og – svar:1. Vejgaard var en del af Nørre Tranders sogn hvornår blev det en del af Aalborg kommune?Svar: 1925.2. Hvilken af bygningerne oppe ved Vejgaard kirke er netop nyrenoveret?Svar: Sognehuset3. Hvad bliver VBs hjemmebane kaldt?Svar: Soffy Road4. Hvilken fødselsdag har P&P lige fejret?Svar: 60år5. Der er et ældre underjordisk P-hus i Vejgaard – hvor ligger det?Svar: Under Vejgaard torv6. På Hadsundvej nummer 59 har en af verdens bedste graffiti malere, Case Maclaim, lavet den sørgmodige kvinde. Hvilket land kommer CM fra?Svar: Tyskland7. Hvor mange indbygger er der i Vejgaard?Svar: næsten 150008. En anden meget kendt graffiti kunstner, Fintan Magee, har lavet graffiti maleriet "Structure" på en gavl af en boligblok – Hvilken boligblok er det?Svar: Tove Ditlevsensvej9. Golfparken som jo er Vejgaards store grønne områder, er blevet fredet. Men en del af Golfparken er ikke fredet. Hvilket område er ikke fredet?Svar: Området ud imod Universitetsboulevarden10. Sidste år blev der indviet en nyrenoveret legeplads i at af Vejgaards grønne området. Hvor ligger den?Svar: Sohngaardsholm parken11. Hvad hedder skoven i enden af Golfparken, der løber langs med Universitetsboulevarden og motorvejen, der under krigen blev brugt af den tyske besættelsesmagt til skydebaner? (Der ligger også gamle tyske bunkere der).Svar: Bøgeskoven12. Der er 2 søer i skoven fra sidste spørgsmål. Hvad kaldes de?Svar: Pilesøen og Brillesøen13. Hvad hedder det nye blad,, der er kommet i Vejgaard og husstandsomdeles i Vejgaard ca. 4 gange/år? (Bladet har lige fejret 2 års fødselsdag.)Svar: Vejgaard magasinet See MoreSee Less
View on Facebook

2 weeks ago

Vejgaard Samråd
Så var de friske skraldesamlere i aktion👌og det blev en hyggelig time med et synligt resultat. Tak til samlerne og på gensyn til interesserede d. 13/10 kl. 16.30 på torvet. See MoreSee Less
View on Facebook

3 weeks ago

Vejgaard Samråd
Så er referatet fra det seneste bestyrelsesmøde klar 🙂 God weekendReferat bestyrelsesmøde Vejgaard Samråd tirsdag den 31.8 2021 kl 19 på Vejgaard BibliotekDeltagere: Kaj Eienfeld Jensen, Sigrid Boesen, Sussi Bolander, Karen Jacobsen (referent), Michael Laustsen (formand), Denise Bakholm, Lis AbildhaugeAfbud: John Ørtoft, Pia Meyer, Karin Lind Størkersen, Linda Østergaard NielsenGodkendelse af dagsordenGodkendtOrientering fra formandenMichael laver på vegne af samrådet en ansøgning til tilgængelighedspuljen med henblik på at få bibliotekets bygninger gjort tilgængelige for alle og mere brugervenlige.Der er nedsat et brugerråd for Vejgaard Bibliotek, hvor samrådet er repræsenteret.Der bliver nu lavet en film om Vejgaard, projektet har ligget stille pga. corona. Karin og John er kontaktpersoner.Sammen med stadsgartneren er der en vandring på området ved det gamle stadion fredag den 10.9 kl 15. Orientering om møde med Handelsstandsforeningen den 25.8.2021. Det var et godt møde, hvor det blev aftalt, at der skulle arbejdes tættere sammen fremover. Handelsstandsforeningen deltager i byvandring den 6.10. Samrådet retter henvendelse til AMU med henblik på muligheden for, at der ikke skal køre så mange store skolebiler igennem Vejgaard. Fortsat planlægning af byvandring den 6.10 kl. 16.30 til 18.30Karen sender invitation til nuværende byrådsmedlemmer, politiske partier. embedsmænd og politiet via vores mailadresse. Kaj sender til Handelsstandsforeningen. Kaj kvitterer til de, der tilmelder sig og laver liste og inviterer pressen. Der bliver lavet en lille dronefilm, der bliver vist efter byvandringen. En planlægningsgruppe bestående af Sigrid, Michael, Kaj og Denise mødes 22.9 kl. 8.30 – 9.30 på biblioteket. Det forventes, at hele samrådet deltager i selve turen. Opfølgning på opgavelisten (tidligere udsendt af Michael)På baggrund af vores strategi har Michael lavet en projektoversigt. Den ligger på drevet under mappen strategi. Bestyrelsen mødes mandag den 11.10 kl. 19 og gennemgår oversigten.Orientering fra mødet med de nye frivilligeDer blev orienteret om, hvad de enkelte særligt var interesseret i. Der var to, der gerne vil arrangere byvandring. De er gået i gang med at planlægge. En af deltagerne efterlyste, at samrådet havde mere samarbejde med lokalråd øst (for borgere over 60 år). Drøftes på næste bestyrelsesmøde.Kontakt med andre samråd med henblik på fælles henvendelse til kommunenLokalrådsarbejdet skal organiseres på en anden måde efter byrådsvalget. Vi er ikke blevet orienteret om, hvad man har tænkt sig. Michael retter henvendelse til kommunen om det. Herefter vil vi overveje at invitere de øvrige samråd til et fælles møde. Skal vi arrangere debatmøde med byrådskandidater forud for kommunalvalget?Der planlægges at holde et valgmøde tirsdag den 9.11 kl. 18-22. Michael inviterer kandidaterne. Hvilke aktiviteter fra andre vil vi dele på samrådets facebooksideSamrådets side er til aktiviteter, der udspringer af samrådet. Øvrige aktiviteter i Vejgaard deles bedst på siden “jeg er fra Vejgaard”.Evt., herunder hvad skal vi sende til pressenJuletræet i Vejgaard bliver tændt den 26.11. Lis går i gang med planlægning.Skraldeindsamling den 8.9 kl 16,30. Karen sætter opslag på facebook. Pressen orienteres om indholdet af byvandringen med politikere m.fl. See MoreSee Less
View on Facebook

3 weeks ago

Vejgaard Samråd
Samrådet siger tak for et godt kræmmermarked i går 😊 🙏Vi fik talt med en masse borgere, fik god input og delt kaffe og kage fra Vejgaard bageri ud.Det var en fornøjelse at se så meget liv på Bymidte torvet, som oftest ligger dødt hen. Husk at I altid kan skrive direkte til os med jeres input og idéer til at gøre Vejgaard til et endnu bedre sted at bo😊 See MoreSee Less
View on Facebook

3 weeks ago

Vejgaard Samråd
Nu går skraldeindsamlingen igang igen. Det sker onsdag den 8.9 kl. 16.30. Vi mødes på Vejgaard Torv og bruger en times tid på det. Bagefter er der en sodavand som tak for hjælpen. Vel mødt 🙂 See MoreSee Less
View on Facebook

3 weeks ago

Vejgaard Samråd
Så har vi holdt bestyrelsesmøde her i Vejgaard Samråd i et af de nye flotte lokaler på Vejgaard Bibliotek.Referatet vil du meget snart kunne finde her på siden eller på vores hjemmeside www.vejgaard.dk See MoreSee Less
View on Facebook

3 weeks ago

Vejgaard Samråd
På torsdag afholder Vejgaard Handel kræmmermarked, så kom og støt op om initiativet og vores dejlige bydel😃Samrådet vil også være at finde, så kig endelig forbi til et stykke kage, en snak og deltag i vores quiz 👌🤩NU PÅ TORSDAG-KRÆMMERMARKED-VEJGAARD🤩 Vi får sommervejr, det bliver fantastisk😎 Masser af liv og glade dage fra kl. 16-21. Velkommen til levende Vejgaard😃 See MoreSee Less
View on Facebook

1 month ago

Vejgaard Samråd
Referat bestyrelsesmøde Vejgaard Samråd onsdag den 11.8.2021 kl 18.Deltagere Kaj Eienfeld Jensen, Karin Lind Størkersen, Sigrid Boesen, Linda Østergaard Nielsen, Sussi Bolander, Karen Jacobsen, Michael Laustsen, Denise Bakholm, Pia Meyer. Afbud: Lis Abildhauge, John Ørtoft1. Godkendelse af dagsordenGodkendt2. Drøftelse af strategi og visioner samt input fra generalforsamlingen (aktivitetscenter, byvandring, vandring med naturvejleder). Notater vedlagt dagsordenen.Strategi fra maj 2020 gennemgået. Michael vil sætte vores arbejdspunkter op i et excel ark, så vi får et arbejdspapir at arbejde ud fra. Har vi yderligere input skal de sendes til Michael, der vil tage dem med. Punkter fra generalforsamling i juni 2021 var at arbejde for et aktivitetscenter for ældre, byvandringer og vandringer med naturvejleder. Disse punkter drøftes på mødet med de frivillige, der meldte sig til generalforsamlingen. Tages også op på næste møde i bestyrelsen med henblik på planlægning.3. PR-udvalgets opgaverPR-udvalget består af Kaj, Sigrid og Pia. Opgaverne er– hjemmesiden– pressemeddelelser– kontakt med Vejgaard avisen– kontakt med pressen i det hele tagetDer er sendt en del til Vejgaard avisen, men stort set intet er brugt. Det kan man jo godt undre sig over.4. Planlægning af byvandring for byrådskandidater og embedsmænd den 6.10 kl 16.30Der er sendt indbydelse ud til alle partiforeninger med henblik på videreformidling til byrådskandidater. Der er endvidere sendt invitation til nuværende byrådsmedlemmer. Der er inviteret medarbejdere fra By og Landskab og Teknik og Miljø. Invitationen er foreløbig, der kommer senere en endelig invitation med program. Nogle har allerede meddelt, at de vil deltage. Enkelte har meddelt, at de ikke kan deltage.Temaer for byvandringen er– Omnihuset– Vejgaard Bymidte og torvet og de omkringliggende områder– Den grønne kile (forbindelsen fra Sahara/Vejgaard Gl. Stadion tilØsterbro/Limfjorden).– Renholdelse af VejgaardInvitationen drøftes også på mødet med Handelsstandsforeningen.Arbejdsgruppe til yderligere planlægning er Karen, Sigrid og Linda, der mødes tirsdag den 17/8 kl 17.30.5. Planlægning af møde med Handelsstandsforeningen den 25.8 kl 18Kaj, Michael, Susi og Denise deltager. Kaj har uddelt invitation til medlemmerne af bestyrelsen. De får en ny dagsorden med endelig dagsorden. Emnerne er byvandringen, jvf ovenfor, workshop om fremtidige tiltag, hjemmesiden, juletræ, skraldeindsamling og kræmmermarked.6. Deltagelse i Kræmmermarked den 2.9 kl 16-21Vi skal have en stand, helst foran Vejgaard Bibliotek. Karen sørger for at få fat i en standplads. Sigrid kommer med bord. Karin, Michael, John og måske Lis deltager også. John laver en Quiz. Yderligere planlægning overlades til dem.7. Planlægning af møde den 17.8 kl 19 for de personer, der har meldt sig som frivillige Karen, Denise, Sigrid og Linda deltager. Vi vil fortælle om samrådet og snakke med de fremmødte om, hvad de kunne tænke sig af aktiviteter. Karen sørger for kaffe og kage.8. Arbejdsgruppen ved. multihalArbejdet drøftet10. Hvad skal vi sende til pressenPressen orienteres om, at vi har haft det første møde efter sommerferien, at vi har drøftet kræmmermarked, møde med Handelsstandsforeningen og byvandring for politikere. Der er taget billeder fra mødet.11. Evt.Vi har sagt ja til at være vært for møde med andre samråd. Der er formøde i uge 36. Michael har teten.Denise har fået rettigheder til at booke lokaler på biblioteket.Næste bestyrelsesmøde er flyttet til tirsdag den 31.8 kl 19. See MoreSee Less
View on Facebook

2 months ago

Vejgaard Samråd
🤸🤸‍♂️Streetfaciliteter🤸🤸‍♂️Aalborg kommune afholder en inspirationsaften til en ny pulje til mindre streetfaciliteter. Samrådene og foreninger kan i den forbindelse ansøge om puljen til konkrete projekter.Så kontakt os, hvis du har nogle idéer og er interesseret i, at Vejgaard samråd tager det op. Du er velkommen til at kontakte os her igennem Facebook eller ved at tage kontakt til formand, Michael Laustsen på vejgaardsamraad@gmail.com senest 1. august. Så ser vi på, hvordan vi kan gå videre med det 🙂 See MoreSee Less
View on Facebook

3 months ago

Vejgaard Samråd
Vejgaard Handel afholder torsdag 2. september kræmmermarked – så husk at få sat kryds i kalenderen, og støt op om bydelen og dens forretninger 😃 See MoreSee Less
View on Facebook

3 months ago

Vejgaard Samråd
Selvom det er lidt i sidste øjeblik, syntes vi ville gøre opmærksomme på dette udmærkede initiativ fra Aalborg kommune i samarbejde med Bangkok kitchen (pølsevognen på torvet) 🙂 See MoreSee Less
View on Facebook

3 months ago

Vejgaard Samråd
Referat bestyrelsesmøde Vejgaard Samråd onsdag den 30.6.2021 kl 19 på Teams Deltagere: Kaj Eienfeld Jensen, Karin Lind Størkersen, Lis Abildhauge, Sigrid Boesen, Linda Østergaard Nielsen, Sussi Bolander, Karen Jacobsen (referent), Michael Laustsen, Denise BakholtAfbud: John Ørtoft, Pia Meyer1. Godkendelse af dagsordenGodkendt med ændringer2. Konstituering (formand, næstformand, kasserer og sekretær)Formand Michael Laustsen, næstformand Karin Størkersen og kasserer Pia Meyer. Sekretærfunktionen (Karen Jacobsen) findes ikke i vedtægterne, men vi overvejer om det skal stilles som forslag på næste generalforsamling). 3. Planlægning af møder for resten af 2021Bestyrelsesmøder som udgangspunkt den første onsdag i måneden, men da ikke alle altid kan deltage kan der komme ændringer. Onsdag den 11.8 kl. 18 (efter skolernes sommerferie) – her skal vi drøfte strategien og planlægge, hvordan vi arbejder videre med den. Vi begynder med en sandwich.Onsdag den 1.9 kl. 19Onsdag den 6.10 kl. 19 Onsdag den 3.11 kl. 19Onsdag den 1.12 kl. 19Møde for de 9 personer, der på generalforsamlingen meldte sig som frivillige (ikke hele bestyrelsen behøver at deltage) – tirsdag den 17.8 kl. 19. Karen, Denise og Sigrid vil gerne deltage. Flere må gerne deltage, drøftes på møde den 11.8. Karen indbyder. Mødet holdes på biblioteket.4. Gennemgang af referatet (beretning) og de forslag der kom fra deltagerne (aktivitetscenter, byvandring, vandring med naturvejleder).Tages op på strategi- og visionsmøde den 11.8. 5. Planlægning af møde med HandelsstandsforeningenKaj orienterede om, at han havde afleveret personlige invitationer til generalforsamlingen til bestyrelsen. Det er Kajs indtryk, at de er interesserede i et samarbejde. Kaj giver dem en skriftlig invitation til møde onsdag den 25.8 kl. 18. Vi byder på en sandwich. Kaj vil gerne have idéer til hvad vi vil foreslå taget med på mødet. Sendes til Kaj senest fredag den 9.7, hvorefter Kaj laver invitationen. Alle interesserede fra bestyrelsen deltager. 6. Planlægning af byvandring for nuværende byrådsmedlemmer og kandidater og relevante embedsmænd.Bemærk – ny dato – De inviteres til byvandring onsdag den 6.10. Invitationen sendes i uge 32 af Karen. Forslag til emner sendes til Karen senest fredag den 9.7. Handelsstandsforeningen inviteres til at deltage. Fokus er ikke på budget, men ønsker for Vejgaard. 7. Anvendelse af teknik v/ Sigrid (Facebook, hjemmeside, dokumenter)Udsat til næste møde.8. Orientering fra arbejdsgruppen vedr. multihal (Linda, Karin og Susi). Har lavet forslag til læserbrev om behovet for en multihal i Vejgaard. Lægges ud på bestyrelsens facebookside for yderligere kommentarer. 9. Orientering om møde vedr. Kommuneplanen (helhedsplan for Vejgaard)Der blev orienteret fra mødet. Forslaget er lagt ud på den eksterne Facebookgruppe, hvor alle kan kommentere. Michael laver bemærkninger på samrådets vegne. Alle opfordres til at kommentere. Skal ske senest 6.8. Man ved ikke, hvornår planen bliver vedtaget, men det er de langsigtede perspektiver for Vejgaard der er tale om. På baggrund af et læserbrev i Nordjyske, som bestemt ikke tegner samrådets ønsker, laver Michael et læserbrev. 10. Evt. Kaj foreslår, at vi afslutter hvert møde med at bestemme, hvad vi vil sende til pressen om vores arbejde. PR-udvalget (Kaj og Pia) har egentlig ikke fået defineret deres opgaver. Kaj laver artikel om generalforsamlingen og sender til Vejgaard avisen. Lis vil undersøge, hvordan det går med fredningen af den gamle golfbane, og vil gå videre med kontakt vedr. hundeskov i området. Michael er den eneste, der er autoriseret til at booke lokaler på biblioteket. Giv besked, hvis andre har behov. See MoreSee Less
View on Facebook