Menu Close

Projektforslag

Vejgaard har fra en kommunal fællespulje modtaget ca 600.000 kr hvoraf de 300.000 kan anvendes på et eller flere mindre projekter i vores bydel i 2021.

Nedenfor kan du læse 5 forskellige projektforslag som samrådet ønsker borgernes hjælp til at prioritere, så vi kan sætte iværks med det der er størst tilslutning til.

Afstemningen er nu afsluttet per 27.03.2021, og Vejgaard samråds bestyrelse er i gang med at gennemgå resultaterne og de mange gode input fra borgerne. Siden her vil opdateres, når analyse arbejdet er afsluttet 🙂

Projekt #1 – Naturlegeplads på Signalbakken

Signalbakken er et yndet udflugtsmål for Vejgaards beboere, men også resten af Aalborgs borgere. Området har udover sin gode udsigt også en høj naturkvalitet. For at give udflugtsmålet endnu en dimension kunne det udvides med en naturlegeplads/junglesti til glæde for børn og barnlige sjæle.

Prisoverslag

200.000 Kr.
I prisoverslaget medtages det, at der kan være basis for senere udvidelse, da det muligvis kan blive en større post at etablere, grundet skråninger.


Projekt #2 – Markering af indgangen til Vejgaard

Vejgaard er et stort område, og har derfor mange “indgange”. Èn af de mere markante “indgange” er hvor Aalborg møder det nordlige Hadsundvej – hvor Vejgaard bymidte begynder med ikoniske steder såsom Café Frederiksberg. For at markere, at man nu entrerer en by i byen kunne der laves en markering i form af fritstående kunst, lysinstallation, vægmaleri eller lignende, der relaterer sig til ånden/historien i bydelen.

Prisoverslag

Op til 200.000 kr afhængig af udformning (Vægmalerier i Aalborg ligger i det prisniveau)


Projekt #3 – Legeplads i Oasen

Oasen ligger som et grønt åndehul centralt i Vejgaard. Det er dog en lidt overset plet, som ikke til daglig anvendes af særligt mange, da parken ikke indbyder til aktivitet.

En legeplads vil kunne tilføre pladsen (og de omkringliggende arealer) liv, og gøre den til et samlingssted for dagplejere i dagtimerne og børnefamilierne om eftermiddagen. Pt. søger mange mod Østre anlægs legeplads, hvor folk flokkes til, hvilket kunne tyde på et behov.

Prisoverslag

150.000 kr.


Projekt #4 – Shelters ved Harebakken

I det grønne område ved Harebakken i Vejgaard er der basis for at lave en shelterplads, som bydelens borgere kan anvende som samlingssted og til at komme tættere på naturen.
Projektet vil indbefatte opsætning af 2-3 shelters samt en bålplads.

Prisoverslag

75.000 kr
(15.000 kr/shelter. 3 shelters inkl opsætning og etablering af bålplads)


Projekt #5 – Trafiklæringsområde på Vejgaard bymidte torvet

Vejgaard bymidte torv ligger urørt og lettere øde hen. Pladsen er relativt plan og fri for trafik. Derfor kunne pladsen streges op med små veje med hajtænder og lign., hvor forældre kunne tage deres yngre børn med hen og øve at køre på cykel. Det ville give pladsen et formål samt skabe liv.
Projektet kunne eventuelt laves i samarbejde med Cyklistforbundet og Aalborgcykelby.dk.

Prisoverslag

50.000 kr for opstribning og evt nogle blomsterkummer.