Menu Close

Nyheder

8 hours ago

Vejgaard Samråd
Velkommen til Vejgaard 🤩Se- og del gerne den flotte video om vores dejlige bydel, Vejgaard ❤️ ... See MoreSee Less
View on Facebook

2 weeks ago

Vejgaard Samråd
Hermed referat fra det seneste bestyrelsesmøde 4.1.2022 🙂Deltagere: Karin, Linda, Michael, Lis, Kaj, Susi, John, SigridGeneralforsamlingUdskydes til senere på foråret grundet corona - formodentlig 28.3Michael undersøger hvor vi kan afholde det (Biblioteket, menighedshuset, omnihuset, VB)Michael underretter Jørgen Andersen ift dirigentpostenSigrid står for promoveringsmetariale på Facebook samt stykker en video sammen med osKaj sørger for en avisannonceLis tager fat i vores kontakt ved uge-avisen ang. et portræt af samrådetJohn tager fat i B.T. til februar ift at få bragt en artikel om samrådene i Aalborg kommune (Michael giver input til John)ØkonomiVenter med dette punkt, da Pia ikke kunne deltage på dagens mødeVandring i VejgaardDen 27. marts har ildsjæle arrangeret en kulturhistorisk naturvandring i Vejgaard omkring Signalbakkerne.Samrådet bidrager med to kagemænd til arrangementet samt promovering på FacebookSigrid førger for Facebook-delenSigrid kontakter PlejelaugetJuletræerLis har afhentet lyskæderMichael afhenter træerneSkraldeindsamlingStine R. har tilkendegivet interesse for at give en hånd med eventuelt at arrangere nogle skraldeløbSusi vil gerne hjælpe til i stedet for KarenFørste indsamling bliver formodentlig efter generalforsamlingenNæste bestyrelsesmøde:26.1 - Online eller fysisk afhængig af corona-situationen. ... See MoreSee Less
View on Facebook

3 weeks ago

Vejgaard Samråd
Vi vil fra samrådet gerne sige tak for 2021 - endnu et år, hvor der er sket en masse i samrådet og Vejgaard trods corona.I foråret blev legepladsen i Sohngaardsholmparken genåbnet efter en gennemgribende renovering - til glæde for store og små.I sommer genåbnede biblioteksbygningen, der nu er istandsat. Dette benyttede vi til at afholde endnu en velbesøgt generalforsamling i den gamle byrådssal, hvor vi fik nye kræfter til bestyrelsen. Efteråret var præget af at råbe lokalpolitikerne op ifbm. kommunalvalget, og vi arrangerede i den forbindelse en byvandring med virkelig flot fremmøde fra stort set alle partier.På kræmmermarkedet mødte vi også op og fik en god dialog med Vejgaards borgere om bl.a. bymidten, vores grønne områder, trafik osv.Vores “skraldegruppe” har løbende sørget for at holde Vejgaard fin og ren - tusind tak for den gode opbakning fra Vejgaards borgere til dette tiltag.I forbindelse med Halloween medvirkede samrådet til et (u)hyggeligt løb i Sohngaardsholmparken, hvor flere hundrede børn og voksne mødte op og fik samvær, slik og en masse kilometer i benene.Samrådet har også været med i tilblivelsen af en film om Vejgaard, som vi snart kan præsentere - en minifilm, der sætter fokus på vores dejlige bydel, borgerne og handelslivet. Julearrangementet blev igen i år afholdt fysisk på Vejgaard bymidte torvet - til glæde for både børn og voksne (og de der ventede i kø til testcenteret). Vores egen spillemand spillede for til fællessang inden julemanden kom, og delte slikposer ud til børnene.2021 blev desværre også året, hvor vi i samrådet måtte tage afsked med et bestyrelsesmedlem, Karen Jakobsen, der gik bort efter et kort sygdomsforløb. Samrådet beror på ildsjæle, og Karen var én af Vejgaards helt store ildsjæle.I det nye år ligger vi (hvis corona tillader det) ud med endnu en generalforsamling, hvor vi vil opfordre alle interesserede til at deltage, så vi kan sikre at Vejgaard fortsat udvikler sig i den retning, vi borgere ønsker. (Opslag om dette følger)Slutteligt vil vi gerne takke alle Vejgaards borgere for stigende opbakning, samt alle dem vi har samarbejdet med gennem året.Vi lader julefreden sænke sig året ud, og ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår 🌟🎅🎄🎆 ... See MoreSee Less
View on Facebook

4 weeks ago

Aalborgs Grønne Hjerter
Denne video handler om trafikstøj ... See MoreSee Less
View on Facebook

1 month ago

Vejgaard Samråd
Vejgaard Samråd har desværre måttet tage afsked med vores bestyrelsesmedlem Karen Jakobsen. Karen blev ramt af kræft og døde efter et kort sygeforløb. Bisættelsen skete fra Vejgaard Kirke i dag. Æret være Karens minde. ... See MoreSee Less
View on Facebook

2 months ago

Vejgaard Samråd
🎄VEJGAARD ER KLAR TIL JUL 🎄Vejgaard Samråd siger TAK for et hyggeligt arrangement i bymidten fredag eftermiddag, hvor der blev sunget og sagt hej til julemanden. 🎄🎅En særlig TAK til børnene, deres forældre, bedsteforældre m.m der mødte op til en hyggelig stund med julemusik og sang .TAK til FDF Vejgaard der sørgede for at der kunne købes varm kaffe og lækre pandekager . Specielt også en TAK til de lokale pengeinstitutter, der støtter os i vores hyggelige juletræsarrangement: Arbejdernes Landsbank - Nordjyske Bank- Spar Nord Vejgaard - Jyske Bank. Nu kan december godt komme an - lysene på juletræerne er tændt og den hyggelige julebelysning som Vejgaard Handel hvert år sørger for , gør at Vejgaard igen i år er alletiders julehyggelige bydel. Vejgaard Samråd siger TAK for støtte og opbakning og ønsker alle en dejlig december🎄. ... See MoreSee Less
View on Facebook

2 months ago

Vejgaard Samråd
Så er der samlet skrald for sidste gang i år. Tak til dem der i årets løb har deltaget. Vi fortsætter i 2022, men venter til lysere tider. Der kommer opslag i god tid før opstart. Tak og på gensyn 🤗 ... See MoreSee Less
View on Facebook

2 months ago

Vejgaard Samråd
🎄🎄🎄Fredag den 26. november kl. 16 tændes juletræerne på Vejgaard bymidte torvet.🎄🎄🎄Vi vil sammen synge julen ind når juletræerne tændes, hvorefter julemanden vil aflægge besøg, og uddele godteposer til de første 200 børn, der møder op.🎅Så kom og syng med og mød julemanden!Vi håber mange vil støtte op om traditionen:)Vi glæder os til at ønske rigtig glædelig jul✨Vejgaard samråd ... See MoreSee Less
View on Facebook

2 months ago

Vejgaard Samråd
Referat af bestyrelsesmøde i Vejgaard Samråd d. 3/11-2021Deltagere: Lis, Karin, Sigrid, John, Kaj, Denise, Susi og MichaelAfbud: Linda, Karen og Pia1. Siden sidsta. Halloweenløbet i Golfparken blev et stort tilløbsstykke, med mere en 500 fremmødte børn og voksne. Stine Rex og Susi Bolander var initiativtagere og de har nedfældet erfaringerne fra i år. Det er besluttet at gennemføre et løb igen i 2022. Tak til hovedsponsoren Spar Nord. b. Karen har set sig nødsaget til at udtræde af bestyrelsesarbejdet af private årsager. Tak til Karen for indsatsen.c. Ansøgningen om midler fra Tilgængelighedspuljen om midler til indretning af Biblioteksbygningen, herunder adgang for handicappede og synshæmmede, er gået igennem den indledende sagsbehandling ved Sundheds-og Kulturforvaltningen og skal nu forelægges det kommunale udvalg, hvor også handicaporganisa-tionerne er repræsenteret.2. Formanden for Nørresundby Samråd har rettet henvendelse i anledning af, at der i de første oplæg til kommunens budget- forhandlinger, var lagt op til at der skulle gennemføres en undersøgelse af behov for Bydelshuse i Vestbyen, Vejgaard og Nørresundby. I det indgåede budget er Nørresundby dog ikke kommet med. Michael har svaret, at vi ikke har indsigt i budget-forhandlingerne og derfor ikke kender årsagen. 3. Opgavelistea. Gennemgangen af den samlede opgaveliste udskydes til næste bestyrelsesmøde.b. Firmaet bag byfilmen har været i dialog med de forretningdrivende og der er planlagt optagelse til filmen d. 4/11-2021.c. Samrådet arrangerer igen i år juletræstænding på torvet i Vejgaard Bymidte. Det bliver d. 26/11 kl. 1600. Lis indkøber træer og skriver ud til bestyrelsen vedr. praktisk hjælp til arrangementet. d. John foreslog, at samrådet kontakter boligselskaberne mhp en dialog om boligbehov og udvikling i bydelen. Bestyrelsen tiltrådte forslaget. Denise udarbejder en samlet oversigt over selskaberne, hvorefter vi retter henvendelse.e. Denise har drøftet øvelseskørsel med tunge køretøjer i den centrale del af Vejgaard med ledelsen af AMU-Centeret. Baggrunden er, at de forretningsdrivende omkring Vejgaard Torv og deres kunder oplever, at den tunge trafik er farlig. AMU oplyser, at kørsel i bytrafik er et krav i køreuddannelsen. Der er ikke umiddelbart aftalt flere møder, mens sagen undersøges yderligere. 4. GeneralforsamlingBestyrelsen gennemgik planen for generalforsamlingen og fastsatte den til afholdelse onsdag d. 26/1-2022.5. Eventuelta. Bestyrelsen drøftede den seneste tids opslag på Facebook og læserbrev i Nordjyske vedr. planer om at bebygge Vejgaard Gl. Stadion og ”Sahara” for at skaffe finansiering til at anlægge en kunststofbane på VB´s anlæg på Sofievej. Michael lægger en status op på vores Facebookside, der belyser emnet set fra vores perspektiv; Vi er ikke imod en kunststofbane til VB, men som talerør for Vejgaards borgere generelt, er vores fokus på at bevare og udvikle vores grønne områder til gavn for alle.b. Denise deltager i Brugerrådsmøde vedr. Biblioteksbygningen/ De Frivilliges Hus d. 23/11-21 kl. 14.Næste møde: Onsdag d. 1/12-21 kl. 19. Efter gennemgang af opgaveoversigten er der julearrangement for bestyrelsen. ... See MoreSee Less
View on Facebook

2 months ago

Karen Jacobsen
Så er det blevet tid til årets sidste Skraldesamling. Den finder sted onsdag d. 10. november kl. 16. Tidspunktet er fremrykket pga mørkets frembrud 🙂Vi mødes på torvet foran P&P-butikken og samler i 1 time.På herligt gensyn Hilsen Samrådet ... See MoreSee Less
View on Facebook

2 months ago

Vejgaard Samråd
Så er det blevet tid til årets sidste Skraldesamling. Den finder sted onsdag d. 10. november kl. 16. Tidspunktet er fremrykket pga mørkets frembrud 🙂Vi mødes på torvet foran P&P-butikken og samler i 1 time.På herligt gensyn Hilsen Samrådet ... See MoreSee Less
View on Facebook

2 months ago

Vejgaard Samråd
I opslag på Facebook og læserbreve i Nordjyske, kan man i disse dage læse om forslag om at bebygge Vejgaard Gl. Stadion og "Sahara" på Øster Sundby Vej med bl.a. seniorboliger, for på den måde at finansiere en kunststofbane på Vejgaard Boldspilsklubs (VB) anlæg på Sofievej. Vi er i samrådet bekendt med, at forslaget, som er udarbejdet af VB, VIVA Bolig, Fokusinvest Aalborg Aps. og Arkitekterne Bjørk og Maigaard Aps., er fremsendt til Aalborg kommune. Vejgaard Samråd støtter VB i deres bestræbelser på at finde midler til en kunststofbane, ligesom vi støtter øvrige foreninger og organisationer i Vejgaard, og vi har derfor i to omgange inviteret til dialog om det, men uden at det kunne blive konkret. Samrådet aftalte allerede i sommeren 2020 at mødes med Stadsgartneren, for under en fysisk besigtigelse af det Gl. Stadion, at drøfte muligheder og begrænsninger for revitalisering af området. Det møde holdt vi i september i år.Årsagen er, at vi igennem flere år, har arbejdet for en plan der forbinder det grønne område på Øster Sundby Vej med Limfjorden. Planen lægger også op til hvordan områderne kan indrettes, til gavn for flest mulige borgere. En ambitiøs plan, som vi fremsendte til Aalborg Kommune i forbindelse med fordebatten vedrørende udvikling af Østerport. I det arbejde støtter vi os til den politik, som et enigt byråd vedtog så sent som i august 2018. www.aalborg.dk/politik/strategier-og-politikker/under-%C3%A5ben-himmel-politik-for-natur-parker-o...Den politik beskriver bl.a., at kommunen "Arbejder for at boliger skal have grønne rekreative arealer i umiddelbar nærhed og have:- Max 300 meter til et rekreativt grønt areal på min. 1 ha.- Max 500 meter til et rekreativt grønt areal på min. 5 ha i tætbebyggelse".Når man rent faktuelt ser, hvor mange borgere der er flyttet til området omkring Østre Havn, hvor mange der forventes at komme til på Østerport og hvor mange der i forvejen bor indenfor de nævnte afstande, er det åbenlyst, at de borgere er underforsynede med adgang til rekreative grønne arealer. Ved at bebygge fx. Vejgaard Gl. Stadion og "Sahara", begrænses den adgang yderligere.Droneoptagelserne blev vist ifm. en vandring i dele af Vejgård, for byrådskandidater til valget d. 16/11. De viser de grønne områder Vejgaard Gl. Stadion og Signalbakken, samt optagelser fra Golfparken og Sohngårdsholmsparken. Fotografen er www.dronebilledermors.dk. ... See MoreSee Less
View on Facebook

3 months ago

Vejgaard Samråd
TAK for det fedeste løb i dag!!Tak til Stine Rex for dit engagement - tak til Sparnord for sponsoratet - SuperBrugsen Vejgaard for de flotte græskar, som de søde børn på Filstedvejens Skole og Vejgaard Østre Skole skar ud for os. Tak til @fremtidenspirater for uhygge på ruten, Aalborg Karneval for fede effekter og ikke mindst tak til lokale ildsjæle for jeres store hjælp 🤩 Vi er fuldstændig blæst bagover den store opbakning - der kom der 500 børn og voksne! ... See MoreSee Less
View on Facebook

3 months ago

Vejgaard Samråd
PÅ TORSDAG D. 28/10 KL. 13.30 OG MAKS 1 TIME.Vi har brug for hjælp til at få hentet 25 udskårne græskar på Vejgaard Østre Skole og 25 udskårne græskar på Filstedvejens Skole og kørt op til legepladsen i Golfparken. SÅ har du plads i bilen eller har en trailer og kan undvære en time i din kalender, så sig endelig til!!! Vi skal nok være der til at hjælpe med at læsse dem af - vi skal simpelthen bare have dem transporteret. ... See MoreSee Less
View on Facebook

3 months ago

Susi Bolander
Ses vi på torsdag? Det bliver super fedt! Det foregår på torsdag mellem kl. 16-18, og du kommer bare når det passer dig i det tidsrum (og du behøver altså ikke at løbe) 😀 Stine Rex sætter alle i gang, der er fede udklædninger hele ruten, græskarerne er sponsoreret af SuperBrugsen Vejgaard og udskåret af børn på Filstevejens Skole +Vejgaard Østre Skole og de vil oplyse hele ruten 🕸️🍁Når e er gennemført en runde, må man få noget slik fra den onde heks' gryde 😉Sponsoreret af Spar Nord Vejgaard 😀Skal du med på årets (u)hyggeligste løb?? 🦇 👻 🎃 Vejgaard Samråd har i samarbejde med Stine Rex arrangeret et super fedt løb i Golfparken 🤩 Der er flydende start ml kl 16-18 ... See MoreSee Less
View on Facebook

3 months ago

Vejgaard Samråd
Endnu en gang blev der samlet skrald ind i Vejgaard. Dejligt at se, at de unge bakker op. Denne gang blev der samlet ind i havfaldsposer, der blev hentet hos Spar Nord, som i uge 41 har haft særlig fokus på affaldsproblemet. Selvom man ikke lige tænker på, at det affald, der ligger i gaderne har noget med havaffald at gøre, vil en en del af det jo ende i havet, fx når det blæser meget. Spar Nord var også vært ved en efterfølgende forfriskning, tak for det :-). Der er plads til mange flere skraldeopsamlere, når der er en ny opsamling den anden onsdag i november, dvs den 10. november kl. 16.30. Det bliver sidste opsamling i år. ... See MoreSee Less
View on Facebook