Menu Close

Multihus

Kulturhusgruppen er to-delt med henholdsvis fokus på at udnytte den eksisterende biblioteksbygning som kulturhus og ift. at få oprettet et nyt og større multifinktionelt hus til sport, forenngsarbejde, sundhed m.m.

Samrådet indgår pt i en arbejdsgruppe sammen med kommunen for at sikre, at biblioteksbygningen fortsat kommer til at rumme bibliotek samt lokaler til almen anvendelse og forhåbentlig også en café.

Den anden del af gruppen fokuserer mere langsigtet på at få et multihus til bydelen, hvor der er plads til sportslig udfoldelse samt kan blive et samlingssted for alle bydelens borgere på tværs af alder. Derudover er det også tanken, at der skal være rum til andre typer arrangementer, fitness og café.