Menu Close

Grønne områder

Gruppen fokuserer på de grønne områder i Vejgaard – primært Signalbakken og Golfparken/Sohngårdholmsparken, og hvordan disse kan aktiveres i endnu højere grad. Vi er i dialog med kommunens parkforvaltning.

Vi har også en kontakt i Signalbakkens plejelaug, der er en selvstændig enhed sammensat af privatpersoner, der bl.a. arrangerer Skt. Hans og oprydningsdag. Ift. Signalbakken er der tanker om, at arbejde med etableringen af en naturlegeplads.

Ift. Golfparken/Sohngårdsholmsparken, er fokus på at undersøge muligheder for etablering af hundeskov, vedligehold/oprettelse af nye stiforbindelser på tværs af parken som især sikker skolevej, at få etableret nogle legepladser og aktivitetsområder for institutioner/skoler i området samt bevaring af Fristedet/Farmen ved Pilesøen.

Alle med interesse i vores grønne åndehuller i Vejgaard, eksempelvis omkringliggende boligforeninger, institutioner/skoler, privatpersoner m.fl. er mere end velkomne til at deltage i arbejdet, eller til at komme med inspiration og ideer.

Aalborg kommunes politikker og retningslinjer vedtaget i Byråd og By- og Landskabsforvaltningen

Grøn-blå struktur

Under åben himmel