Menu Close

Generalforsamling 25.01.2024 – Referat

 1. Velkomst ved Vejgaard samråds formand, Michael Laustsen
 2. Valg af dirigent: Jørgen Andersen fra Midtbyens samråd
 3. Formandens beretning ligger på Facebook, men gennemgås også på power point (se nedenfor)
  • Punkt om Alléskolen:
   • Kommentar fra deltager ang. at det selvfølgelig er træls for de berørte naboer, men for byen generelt er det et utrygt sted, og derfor ser deltageren frem til, at der sker noget.
  • Punkt om de Grønne områder:
   • Kommentar om at VB ønsker kunststofbane og er i dialog omkring at bytte Sahara væk til byudvikling
    Svar: Samrådet sidder med i VBs snakke med politikerne, så vi kan repræsentere modstanden mod dette eftersom vores interaktion med Vejgaards borgere peger på at de grønne områder/åndehuller skal bevares så vidt muligt.
  • Multihus:
   • Spørgsmål fra deltager: Er de 8 mio afsat til bydelshuse i bl.a. Vejgaard en del af projektet? Det vil nok være godt at være proaktive ift at få del i pengene.
    Svar: Nej, multihusprojektet kører umiddelbart sin egen proces, da det er en anden pengekasse der skal understøtte det projekt, men der er en forventning om, at det måske kan medfinansiere projektopstarten.
 4. Regnskab:
  Gennemgås af kasserer Flemming Lind Størkersen. Regnskabet godkendes.
 5. Kontingent:
  Intet kontigent samt forslag om at fjerne punktet fra vedtægterne næste år.
 6. Valg:
  Stopper: Lis Abildhauge, Denise Bakholm
  Genvalg: Karin Lind Størkersen, Ida Maria Christensen, John Ørtoft
  Nyvalgt: Henrik Bengtsen, Jesper Jensen
  Suppleanter: Ingen opstillede
  Revisor: Lasse Bigum genvalgt
 7. Evt.:
  Kommentar om at Julemærkemarchen som samrådet hjælper til, lå samtidig med julebazar i kirken – det ville være fint hvis de ikke lå oveni hinanden. Eventuelt samarbejde foreslås mellem de to arrangementer, hvis de deler dato i fremtiden.
 8. Tak
  Til Lis Abildhauge og Denise Bakholm for deres store engagement i samrådet
  Og til Jørgen Andersen for at være dirigent

Oplæg ved Rådmand for By og Land Jan Nymark Rose Thaysen:

 • Oplægget rundede det arbejde der indtil nu er lavet med helhedsplanen i Vejgaard
 • Emner der i øvrigt blev rundet:
  • Trafikale udfordringer
  • Cykelgade på Riishøjsvej
  • Parkering
  • Alléskolen og den kommende bebyggelse, samt det at kommunen ikke kan gøre indsigelser over for ejeren ift at få ryddet op, da den ikke har lovhjemmel til dette.
  • Golfparken, fredning, og brammen langs Universitetsboulevarden, der er friholdt til eventuel bebyggelse
  • Natur- og drikkevandsinteresser specielt omkring Sahara, da nogle projektudviklere ønsker at bebygge området i bytte for jord/kunstgræsbane ved VB
  • Området ved Østerport og mulige kommende planer