Menu Close

Generalforsamling 2022 Vejgaard samråd

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Vejgaard Samråd mandag d. 28. marts 2022 kl. 19:00 i Vejgaard Sognehus, Vejgaard Kirkevej 9 – 11, 9000 Aalborg

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formanden aflægger bestyrelsens beretning
 3. Kassereren aflægger regnskab
 4. Behandling af indkomne forslag
  Forslag skal være samrådet i hænde senest d. 14. marts 2022 
 5. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer, 1 suppleant og 1 revisor
  Lis Abildhauge, Linda Østergaard Nielsen, Michael Laustsen og Susi Bolander er villige til genvalg.
 6. Eventuelt

Praktiske forhold:

 • Af praktiske årsager anmoder samrådet om tilmelding til generalforsamlingen. Enten ved at tilmelde sig eventet på Facebook, på Messenger: @vejgaard.samraad eller på mail: vejgaardsamraad@gmail.com.
 • Forslag (jf. pkt. 4.) indsendes på en af ovennævnte adresser.