Menu Close

Bestyrelsen anno 2021

Her følger en kort introduktion af bestyrelsens aktuelle medlemmer.

Michael Laustsen – Formand

Baggrund:
Opvokset i 2860 Søborg og har været i ud-og indland. Jeg er officer og flyttede til Aalborg i 2011. Efter pensionering har jeg arbejdet i og startet en Aalborg afdeling af en socio-økonomisk IT-virksomhed i Aalborg, hvor medarbejderne overvejende er autister.

Motivation for at være i samrådet:
Jeg har været med i samrådet fra den spæde start og er grebet af ideen om at udvikle bydelen, således at den bliver endnu mere attraktiv at flytte til.

Projektgrupper:
Trafik og Vejgaard Bymidte

Karin Lind Størkersen – Næstformand

Baggrund:
Jeg er født og opvokset på “Solsiden”. Jeg har boet i Vejgaard siden 1993 og elsker bydelen med ALT hvad den indeholder. Jeg har 3 børn i alderen 17-24 år. De har alle 3 gået på den lokale folkeskole og har altid været aktive idrætsudøvere og frivillige i de lokale idræts foreninger.
Jeg er socialpædagog og familierådgiver på Det Specialiserede Døgntilbud i Aalborg Kommune. Jeg har altid været engageret i frivilligt arbejde, herunder bestyrelses arbejde gennem mange år på VØS. Derudover er jeg meget interesseret i det lokale idrætsliv, dette qua såvel mine børn som min mands engagement deri.

Motivation for at være i samrådet:
Jeg har været med lige fra opstarten af Vejgaard Samråd. Min bevæggrund for at involvere mig var, udover at jeg elsker vores skønne bydel, savnede udvikling og fællesskaber på tværs af forskellighederne i vores lokalsamfund.
Derfor stillede jeg op til bestyrelsen i januar 2018, da jeg gerne ville være med til at sætte mit præg på vores bydel der er i vækst og i fokus.
Jeg er meget interesseret i at vores allesammens Vejgaard på sigt får etableret et samlingssted/mødested, som kan benyttes af alle aldersgrupper og til et bredt spektrum af aktiviteter. Det skal kunne rumme og understøtte Vejgaard folkets sociale, sportslige og kulturelle aktiviteter og dermed bidrage til en forsat udvikling af bydelen.

Projektgrupper:
Kulturhus

Pia Meyer – Kasserer

Baggrund:
Mit navn er Pia Meyer, jeg bor på Martinus Rørbyes Vej sammen med min mand Daniel og vores søn Vincent på 6 og Signe på 15.
Jeg er uddannet indenfor regnskab og arbejder som Financial Controller i en privat virksomhed i Nørresundby.
Da vi i 2011 skulle købe hus, var jeg ikke i tvivl om at det skulle være i Vejgaard. Jeg elsker Vejgaard og føler at det er en by i byen med masser af karakter og charme og tilmed potentiale til at blive endnu bedre.

Motivation for at være i samrådet:
Jeg mener Vejgaard mangler et samlingspunkt, et sted hvor vi kan mødes og lære hinanden at kende. Det kan se ud på mange måder. Derudover har jeg lyst til at se vores bymidte udvikle sig til en frodig hyggelig shoppe zone, som vi kan være stolte af og som kan tiltrække folk fra nær og fjern.

Projektgrupper:
Bymidten/ Bibliotek/ Helhedsplan

Kaj Eienfeldt Jensen – Bestyrelsesmedlem

C:\Users\Bente.Kaj\Documents\Kajs mappe\Udklip Kaj.PNG

Baggrund:
Jeg er født og opvokset i Nørresundby.  
Efter mere ned 40 års ansættelse i Familie- Beskæftigelsesafdelingen i Aalborg kommune har jeg valgt at gå på pension. 
Jeg er uddannet Socialformidler, og har altid arbejdet med at gøre forholdene bedre for de dårligst stillede i Aalborg. Det har jeg gjort i rollen som rådgiver, projektmedarbejder og sidst som Teamleder på et Jobcenter. 

Motivation for at være i samrådet
Jeg finder det spændende og motiverende at være med til at sikre en positiv udvikling i bydelen hvor jeg bor, således Vejgaard også i fremtiden er et attraktivt sted at bo. Det har jeg nu mulighed for at bruge noget af min tid på efter jeg er stoppet på arbejdsmarkedet. 
Værdimæssigt står jeg for ordentlighed, rummelighed og imødekommenhed, hvilket ofte er et godt grundlag for et godt samarbejde i samrådet, bydelen og samrådets samarbejdsparter. 

Projektgrupper:
Bymidten

Sigrid Boesen – Bestyrelsesmedlem

Sigrid

Baggrund:
Sønderjyde, der tilflyttede Aalborg i 2006 og flyttede i hus i Vejgaard 2016.
Civilingeniør fra Aalborg universitet. I samrådet er jeg primært ansvarlig for hjemmeside, grafisk arbejde og med i bymidte-gruppen.

Motivation for at være i samrådet:
Jeg er ny-tilflytter til bydelen. Jeg synes Vejgaard har en charme og et stort uudnyttet potentiale, som jeg gerne vil arbejde for bliver indfriet. Vi er “byen i byen”, så jeg mener, vi skal have gjort Vejgaard bymidte attraktiv at opholde sig og handle i, så vi kan bibeholde den.
Vi udgør en stor del af Aalborg kommune og ligger efterhånden i centrum, når man ser på hvor meget byen udvikler sig i den syd-østlige retning. Derfor er der gode muligheder for at lave en endnu mere levende bykerne i Vejgaard.

Projektrupper:
Jeg indgår i Vejgaard Bymidte gruppen.

John Ørtoft – Bestyrelsesmedlem

Baggrund:
Levet det meste af mit liv i Vejgaard i de 63 år som jeg er blevet.
Døbt i Vejgaard kirke. Gik på Vejgaard Vestre skole. konfirmeret i Vejgaard kirke. Udlært som rørlægger i Vejgaard. Uddannet som socialpædagog i Vejgaard.
Arbejder på 15 år i Aalborg kommune som socialarbejder med byens udsatte borger som gademedarbejder.  Bor sammen med Jytte tæt på Østre Kirkegaard.

Motivation for at være i samrådet:
Mit liv er udgået fra Vejgaard, og jeg vil gerne være med til at gøre en forskel med min viden og mit kendskab til Vejgaard.

Projektgrupper:
Kulturhus og Trafik

Lis Abildhauge – Bestyrelsesmedlem

Lis

Baggrund:
Thybo der flyttede til Aalborg i 1988 og til Vejgaard i 2003.
Tidligere lærer og mangeårig flygtninge-medarbejder i forskellige organisationer. Nu førtidspensionist.

Motivation for at være i samrådet:
Jeg har været med fra opstarten af samrådet og det skyldes min lyst til og interesse for, at være med til at vi borgere i Vejgaard har indflydelse på vores bydels udvikling. Og specielt at bydelen hænger sammen som et fællesskab

Projektgrupper:
Kulturhus og De Grønne områder

Linda Østergaard Nielsen – Bestyrelsesmedlem

linda

Baggrund:
Jeg er født og opvokset i Vendsyssel tæt på Løkken. Jeg har boet i Aalborg siden 2002 og i Vejgaard siden 2009.
Jeg har 3 børn i alderen 9 år, 7 år og 8 måneder.
Jeg er uddannet socialrådgiver og er ansat i Aalborg Kommune.

Motivation for at være i samrådet:
Jeg er opvokset i et lokalsamfund med idrætsuger, byfester, og idræt- og kultur som samlings punkt. Jeg elsker at bo i Vejgaard og kender så mange skønne mennesker her. Jeg ønsker at arbejde for et kulturhus/multihus med sportshal, hvor Vejgaard-borgere i alle aldre kan mødes, dyrke fritidsinteresser, sport, mødes til foredrag, koncerter og hvor der kan opstå nye fællesskaber og venskaber. Jeg tror på at det kan give endnu større følelse af samhørighed og en masse gode oplevelser sammen i vores bydel.

Projektgrupper:
Kulturhus