Menu Close

Bestyrelsen anno 2023

Her følger en kort introduktion af bestyrelsens aktuelle medlemmer.

Michael Laustsen – Formand

Motivation for at være i samrådet:
Jeg har været med i samrådet fra den spæde start og er grebet af ideen om at udvikle bydelen, således at den bliver endnu mere attraktiv at flytte til.

Karin Lind Størkersen – Næstformand

Baggrund:
Jeg er født og opvokset på “Solsiden”. Jeg har boet i Vejgaard siden 1993 og elsker bydelen med ALT hvad den indeholder. Jeg har 3 voksne børn. De har alle 3 gået på den lokale folkeskole, og har altid været aktive idrætsudøvere og frivillige i de lokale idrætsforeninger.
Jeg er socialpædagog, VISO specialist og familierådgiver på Det Specialiserede Døgntilbud i Aalborg Kommune. Jeg har altid været engageret i frivilligt arbejde, herunder bestyrelses arbejde gennem mange år på VØS. Derudover er jeg meget interesseret i det lokale idrætsliv, dette qua såvel mine børn som min mands engagement deri.

Motivation for at være i samrådet:
Jeg har været med lige fra opstarten af Vejgaard Samråd. Min bevæggrund for at involvere mig var, udover at jeg elsker vores skønne bydel, savnede udvikling og fællesskaber på tværs af forskellighederne i vores lokalsamfund.
Derfor stillede jeg op til bestyrelsen i januar 2018, da jeg gerne ville være med til at sætte mit præg på vores bydel der er i vækst og i fokus.
Jeg er meget interesseret i at vores allesammens Vejgaard på sigt får etableret et samlingssted/mødested, som kan benyttes af alle aldersgrupper og til et bredt spektrum af aktiviteter. Det skal kunne rumme og understøtte Vejgaard folkets sociale, sportslige og kulturelle aktiviteter og dermed bidrage til en forsat udvikling af bydelen.

Susi Bolander

Baggrund:
Født og opvokset i Skagen og bosat i Aalborg siden 1993 heraf de sidste 15 år i Vejgaard.

Motivation for at være i samrådet:
Jeg synes, at Vejgaard er en utrolig dejlig bydel, og jeg vil gerne være involveret i Vejgaards udvikling.

Ida Maria Christensen – Bestyrelsesmedlem

Baggrund:

Jeg flyttede hertil i 2019. Er opvokset ved Silkeborg, og har boet i flere større byer i DK. Jeg bor sammen med min dejlige mand og vores to børn. Vi var så heldige at havne i Vejgaard.

Jeg er har en kandidatuddannelse indenfor virksomhedsstudier og kommunikation på RUC. Og laver ved siden af mit job, forskelligt frivilligt socialt arbejde.

Motivation for at være i samrådet:

Jeg holder meget af den ånd og det fællesskab, jeg oplever i Vejgaard. Jeg oplever, at det er en fantastisk bydel at have børn i, være aktiv i og ikke mindst at bo i. Det vil jeg gerne være med til at værne om, vedligeholde og udvikle så Vejgaard følger med tiden, og bydelen bliver ved med at være et attraktivt sted at bo.

Sigrid Boesen – Bestyrelsesmedlem

Sigrid

Baggrund:
Sønderjyde, der tilflyttede Aalborg i 2006 og flyttede i hus i Vejgaard 2016 med min mand, hvorefter vi har stiftet familie her.Jeg er uddannet civilingeniør fra Aalborg universitet.
I samrådet er jeg primært ansvarlig for hjemmeside, grafisk arbejde og engageret i Vejgaard bymidte og bevarelsen af de grønne områder.

Motivation for at være i samrådet:
Jeg er tilflytter til bydelen. Jeg synes Vejgaard har en charme og et stort uudnyttet potentiale, som jeg gerne vil arbejde for bliver indfriet. Vi er “byen i byen”, så jeg mener, vi skal have gjort Vejgaard bymidte attraktiv at opholde sig og handle i, så vi kan bibeholde den.
Vi udgør en stor del af Aalborg kommune og ligger efterhånden i centrum, når man ser på hvor meget byen udvikler sig i den syd-østlige retning. Derfor er der gode muligheder for at lave en endnu mere levende bykerne i Vejgaard.

John Ørtoft – Bestyrelsesmedlem

Baggrund:
Levet det meste af mit liv i Vejgaard i de 60+ år, jeg er blevet.
Døbt i Vejgaard kirke. Gik på Vejgaard Vestre skole. konfirmeret i Vejgaard kirke. Udlært som rørlægger i Vejgaard. Uddannet som socialpædagog i Vejgaard.
Arbejder på 15 år i Aalborg kommune som socialarbejder med byens udsatte borger som gademedarbejder.  Bor sammen med Jytte tæt på Østre Kirkegaard.

Motivation for at være i samrådet:
Mit liv er udgået fra Vejgaard, og jeg vil gerne være med til at gøre en forskel med min viden og mit kendskab til Vejgaard.

Linda Østergaard Nielsen – Bestyrelsesmedlem

linda

Baggrund:
Jeg er født og opvokset i Vendsyssel tæt på Løkken. Jeg har boet i Aalborg siden 2002 og i Vejgaard siden 2009.
Jeg har 3 børn i institutionsalderen.
Jeg er uddannet socialrådgiver og er ansat i Aalborg Kommune.

Motivation for at være i samrådet:
Jeg er opvokset i et lokalsamfund med idrætsuger, byfester, og idræt- og kultur som samlings punkt. Jeg elsker at bo i Vejgaard og kender så mange skønne mennesker her. Jeg ønsker at arbejde for et kulturhus/multihus med sportshal, hvor Vejgaard-borgere i alle aldre kan mødes, dyrke fritidsinteresser, sport, mødes til foredrag, koncerter og hvor der kan opstå nye fællesskaber og venskaber. Jeg tror på at det kan give endnu større følelse af samhørighed og en masse gode oplevelser sammen i vores bydel.