Menu Close

Referat – Bestyrelsesmøde 29.09.2022

Deltagere: Linda, Susi, Denise, Vini, Karin, John, Lis og Sigrid

1. Siden sidst
Tages under de forskellige arbejdsgrupper

2. Nyt fra Multihus/Halgruppen
Arbejdsgruppen har deltaget i et dialogmøde om Bydelshusanalyse i Nørresundby, sammen med Vestbyens Samråd. Mødet var arrangeret af Aalborg Kommune. Formålet var forvaltningens ønske om at få indledende indsigt i, hvad et bydelshus er for netop Vejgaard og Vestbyen, hvilket behov der er, og hos hvem behovet er. De ønskede samrådenes bidrag til, hvem der er vigtige personer, foreninger eller instanser at få tænkt ind i det videre analysearbejde. Der er inviteret til dialogmøde igen d. 25/10-22, hvor forskellige foreninger og deltagergrupper er inviteret med.

3. Nyt fra trafikgruppen
Trafikgruppen er ved at arrangere et nyt møde i gruppen. Der har været skrevet til Iben ved forvaltningen omkring Hadsundvej. Der er blevet kigget på justeringsmuligheder. Der er også kigget på fodgængerovergange ved Golfparken og Sonjavej. Der bliver et forsøgsprojekt omkring hastighed på Hadsundvej det næste år. Der er holdt møde med andre samråd vedr. Plusbus, busruter, cykelstier, forvaltningen ønsker flere ud af bilerne og i offentlig transport, samt cykler. Der er fortsat fokus på sikre skoleveje og farten på Hadsundvej.

4. Nyt fra skraldeindsamlingen
Lis foreslår at vi støtter op om Havfald (arrangeret af Spar Nord), Lis undersøger om der er nogle institutioner/børn som vil deltage. Samrådet vil gerne deltage, repræsenteret af Lis. Der bliver 2 datoer til skraldeindsamling inden vinterpause.

5. Oplæg til hvordan vi kan bakke op om næste års Vejgaard Byfest
Vejgaard Samråd vil gerne bidrage til sammenhold og fællesskab i bydelen, og vil gerne deltage i byfesten i Vejgaard næste år. Der er forskellige ideer til hvordan samrådet kan bidrage, og hvordan der f.eks. kan planlægges forskellig underholdning og aktiviteter. Det skal ske i samarbejde med Vejgaard Handelsstandsforening og deres dagsorden.

6. Hjemmeside, hvad skal vi have justeret?
Hjemmesiden skal redigeres og tilpasses. Sigrid skal have sendt et billede og en kort beskrivelse om den enkeltes motivation for at stille op til samrådets bestyrelse, så hjemmesiden kan opdateres.

7. Drøftelse af fremtidige opgaver i samrådet
Vi vil gerne afsætte lidt tid til at får drøftet fremtidige opgaver, som vi gerne vil arbejde med i Samrådet. Alle i bestyrelsen vælger to emner, som man ønsker at arbejde videre med. Vi finder en dato for ”visionsdagen” efter nytår. Det bliver formentlig en lørdag formiddag.

8. Juletræsarrangement
Dato d. 25/11-22. Der er i Handelsstandsforeningen en snak om hvordan julebelysningen skal være i år, om det evt. skal være en LED-lanterne ved hver butik, i stedet for lyskæderne over Hadsundvej.

9. Halloweenløbet
Halloween-løb i Vejgaard. Datoen bliver d. 27/10-22 kl. 16-17.30. Samrådet er involveret, da der skal være en forening bag, for at Spar Nord kan bidrage økonomisk, de bidrager med 5.000 kr. Rollespilsklubben TROA deltager med udklædte rollespillere og får betaling for det. Derudover købes der en masse slik. Det Kærlige Måltid kommer og serverer suppe. Karin og Susi fra samrådet arrangerer løbet sammen med Stine Rex.

10. Julemærkemarchen
Julemærkemarch i Vejgaard søndag d. 4/12-22 kl. 10.00. Opfordring til at dele opslag vedr. julemærkemarchen på Facebook. Vejgaard Samråd bakker op om arrangementet, med et så godt formål. Der kan altid bruges frivillige, om man er velkommen til at henvende sig, hvis man ønsker at hjælpe til som frivillig.

11. Legepladsen ved biblioteket
En borger havde startet en tråd om Legepladsen ved biblioteket, og om dens ulemper. Blev drøftet kort, da der er kommet langt flere positive tilkendegivelser end negative fra byens borgere generelt.

12. Opfølgning på sidste møde
Opsamling omkring punktet om Vejgaard Byfest, hvor Denise kommer med forslag om at der evt. nedsættes en styregruppe, som kan arbejde med planlægning af byfest. Der kan inddrages en medarbejder fra Aalborg Kommune i en styregruppe, samt andre relevante. Det aftales d.d. at arbejde videre med Denise’s forslag, der skal arbejdes videre med ideer og forslag, i samarbejde med Aalborg Handelsstandsforening.

13. Økonomi
Generelt og budget 2022/2023 af hensyn til regnskabet for 2022 og tilskud for 2023.

14. Generalforsamling
Ifølge vedtægterne skal generalforsamlingen afholdes i januar. Susi finder dato i januar.
Punkt til næste møde: valg af dato og planlægning/dagsorden.

15. Facebook opslag på vegne af andre sider/initiativer
For at sikre, vi kan reagere hurtigt ift delinger af opslag, events og lignende, der ligger inden for samrådets rammer skal al henvendelse ske til samrådets messenger, da der er flere administratorer, der kan reagere.

16. Punkter til næste møde:

– Julemærkemarch

– Halloweenløb

– Juletræstænding

– Økonomi

– Juleafslutning i samrådet

17. Evt.
Linda har hørt fra et par forretninger i Vejgaard, at lokalplanen i Vejgaard er en hæmsko for at kunne udvikle deres virksomheder, som de ønsker skal blive geografisk i Vejgaard. Det blev også nævnt på byvandringen med nogle af byrådspolitikerne, så de er oplyst om ønsket ad flere veje. Der arbejdes med at revidere lokalplaner i Vejgaard ifm. arbejdet omkring ny helhedsplan, så det er muligt for Vejgaard Handelsstandsforening at kontakte forvaltningen og politikerne igen vedr. lokalplaner.

Leave a Reply