Menu Close

Referat – Bestyrelsesmøde 29.08.2022

Deltagere: Susi, Denise, Michael, Linda, Lis, John, Karin, Ida

Dagsorden:

 1. Siden sidst
 2. Nyt fra multihus/Halgruppen
  1. drøfte aftaler omkring hallen
  2. Møde om bydelshuse 6.9
 3. Nyt fra Trafikgruppen
 4. Nyt fra skraldeindsamling
 5. Opsamling på Vejgaard byfest
 6. Halloweenløb
 7. Julemærkemarch
 8. Dialog om bestyrelsens holdning ift. politisk aktivitet – herunder politisk kandidatur til øverste bestyrelsespost
 9. Punkter til næste møde
 10. Evt.

1. Siden sidst

Intet, der ikke dækkes af de efterfølgende punktet

2. Nyt fra multihus/ Halgruppen

2.1) drøfte aftaler omkring hallen

 • Møde om bydelshus d.6.9
 • overvejelse om at invitere arkitekten, men han inviteres ikke fordi dette er en workshop, og på et tidligt stadie af arbejdet. 
 • deltagere: Deise, Susi, Karin, ida, Linda
 •  mødes ca 30 min før, da vi lige skal forberede mødet i fællesskab. For at føre en samstemmighed til mødet. 
  • efter dette møde, lige snakke sammen ifht. mødet.
  • OBS. på definitioner- hvad definerer vi som bydelshus, hvad er argumentet for dette
  • Obs. hvem betjener dette, hvem skal vi tænke ind (kommunalt, civilt)

2.2) Vejgaard gymnastikforening – vil gerne have flere faciliteter/ lokaler

Linda mødte Susanne fra Vejgaard gymnastikforening, de har meget brug for lokaler. Samt de vil meget gerne have flere lokaler til rådighed, da de ikke har mulighed for at have hold til alle de unger de godt kunne have. 

3. Nyt fra “Trafikgruppen”

3.1) møde d.6/9 ‘Stormøde om nyt kollektivt trafiknet’ deltagere: Michael

3.2) Den brede cykelsti

 • samrådet har drøftet sagen, men oplever ikke at kunne komme videre med sagen, derfor lader vi det nu ligge. Selvom det ikke er med vores gode vilje. På baggrund af mailkorrespondancen med rådmanden. Vi kan ikke gøre mere, men borgere er velkommen til selv at klage. 

 

4. Nyt fra Skraldeindsamling

 • vi sørger for at lave events på forhånd, så man allerede nu kan tilmelde sig. Der skal skrives i teksten at man gerne må hjælp med at dele eventet.
 • Datoer for events – kl.16.15 foran P&P
  •  d.14 september
  • d. 12 oktober
  • d. 9 november

5. Opsamling fra Vejgaard byfest

5.1) Input ift. byfesten:

 • Det der virkede godt:
  • Simpel quiz med 5 spsm. virkede virkelig godt – 180 deltagere bare i voksen quizzen.
  • God kommunikation på forhånd – både Jettes og vores egne, pga signalværdi i, at vi deltager som arrangører
  • gennemført markedsføring fra Jette/ handelsstandsforeningen
  • gode fødevarer der blev serveret foran P&P. 
  • Det virkede godt med juice og sodavand og popcor,n der blev givet gratis ud.
  • gode aktiviteter for børnene
  • godt at vi deltager, for at borgere får ansigt på os.
 • Det der kunne forbedres: 
  • Planlægges før sommerferien 
  • vi var ikke synlige nok – manglede tydeligere skilte/ beachflag/ 
  • vi var citeret for at vi havde skattejagt, hvilket vi ikke havde.
  • kunne være godt at være mere aktive ift. at uddele flyers/ budskabet om vores eksistens.
  • ærgerlige over at de frivilliges hus ikke deltog.
 • Gode forslag:
  • næste gang: pavillion / beachflag
  • vi skal huske at afstemme med de andre foreninger, ifht. hvad vi tager med og deler ud. 
  • Kunne man gøre noget for at inkludere den første del af Hadsundvej, ved skobutikke og vinhandlen.
  • evt bedre udmelding om hvad der er af muligheder 
  • Tage fotos af dagen, som senere kan deles – vi skal have en ansvarlig for at tage foto.
  • evt. bolcher klipset på flyers, for at flyers uddeles
  • evt. pose med slik og brochure i
  • evt. bruge hjælp fra kommunen til planlægning. 
  • Tage en rolle ift dagen: enten lave en styregruppe hvor samrådet er involveret i planlægningen // eller vi kunne dele nogle budskaber ud.
  • det kunne være godt at have “talekort”, så vi får en ensrettet “pitch” som vi kan give de lokale.
  • lave en debat salon: hvor der printes A3 plakater med citater, som inviterer til en samtale.
   • man kunne evt. lave rør med bolde i farver ift at stemme på hvilke tiltag samrådet skal lægge sine kræfter i.
  • lave en flyer med foto af os
  • evt dele flyer til husstande.
  • vi anbefaler at der laves en evaluering af byfesten
 • ifht planlægning af dagen
  • byde ind med at vi gerne vil være mere indover at planlægge / kommer med gode forlag til en sammenhængende dag/ fest
  • inddrage den første del af Hadsundvej med butikker.
  • kunne det være fedt med en fest om aftenen med musik osv.
  • planlægning i tæt samarbejde med handelsstandsforeningen

5.2) Denise laver en beskrivelse af hvad vi vil kunne opnå ved at være en aktiv spiller ift dagen, samt undersøger hvem der kunne være relevant at invitere ind i en eventuel styregruppe fra kommunen.

6. Halloweenløb

 • På baggrund af den kæmpe succes sidste år, laves det igen i år. Karin og Stine har en dato for halloweenløb d. 27.10.22. 
 • Der overvejes om der skal inviteres foreninger som kan sælge kaffe og kage eller mad. 
 • Samrådet i samarbejde med Stine er afsendere
  • derved skal der laves budget som bliver godkendt af bestyrelsen
 • til alle borgere oprettes det som en begivenhed.
 • afklare med banken hvor meget/ om de vil de vil give penge til arrangementet.
 • alle: overveje om de vil være med i planlægningen og om man vil deltage som udklædt eller lign. 

Snarest laves et opslag, med dato, og evt. med ønske om at andre borgere gerne vil deltage.

7. Julemærkemarch

 • Dato: Søndag den 4.12.2022. 
 • Der bliver en 5 og 10 km rute, og der er fuld gang i arrangementsgruppen (Tovholdere er Karen og Jette) 
 • Samrådet tilbyder hænder til at understøtte det.
 • Vi glæder os alle til det, og der arbejdes på at foreningerne i byen til at hjælpe til.
 • evt. udvikling af en frivillig bank, som kan opbygges i Vejgård.

8. Dialog om bestyrelsens holdning ift politisk aktivitet / herunder politisk kandidatur til øverste bestyrelsespost.

Da Samrådet blev genetableret for 5 år siden, blev der vedtaget at samrådet ikke er et politisk rum, og ikke et holdningssted, hvor der kan husere en bestemt politisk agenda (således er samråd er beskrevet i vedtægterne). Men alle kan stille op til samrådet, og dermed også kan stille op til formandsposten.

Samrådet bakker op om den holdning fortsat, men samrådet er enig om en særlig opmærksomhed på, at hvis et eller flere medlemmer af samrådet er politiske aktive, så skal der kommunikeres meget klart hvornår de agerer i samrådets regi versus det politiske,  og det ikke må forvirre borgerne i området.

Samrådet skal være påpasselig med det, og være særlig opmærksomhed på at ikke at indgå i politiske diskussioner/sammenhænge, men udelukkende arvejde for at Vejgaard prioriteres som en central del af Aalborg by og kommune.

9. Punkter til næste møde

 • Oplæg om hvordan vi kan bakke op om næste års Vejgård fest.
 • Hjemmeside, hvad skal vi have justeret derpå?
 • drøftelse af de fremtidige opgaver i samrådet, et ønske om at sætte en visions drøftelse i kalender, evt en halv arbejdsdag.
 • Juletræsarrangement, dato mv..
 • Legepladsen ved Biblioteket

10. Evt.

 • intet 

Leave a Reply