Menu Close

Referat – Bestyrelsesmøde 04.01.2022

Deltagere: Karin, Linda, Michael, Lis, Kaj, Susi, John, Sigrid

Generalforsamling

Udskydes til senere på foråret grundet corona – formodentlig 28.3
Michael undersøger hvor vi kan afholde det (Biblioteket, menighedshuset, omnihuset, VB)
Michael underretter Jørgen Andersen ift dirigentposten
Sigrid står for promoveringsmateriale på Facebook, samt stykker en video sammen med os.
Kaj sørger for en avisannonce
Lis tager fat i vores kontakt ved uge-avisen ang. et portræt af samrådet
John tager fat i B.T. til februar ift at få bragt en artikel om samrådene i Aalborg kommune (Michael giver input til John)

Økonomi

Venter med dette punkt, da Pia ikke kunne deltage på dagens møde

Vandring i Vejgaard

Den 27. marts har ildsjæle arrangeret en kulturhistorisk naturvandring i Vejgaard omkring Signalbakkerne.
Samrådet bidrager med to kagemænd til arrangementet samt promovering på Facebook.
Sigrid førger for Facebook-delen.
Sigrid kontakter Plejelauget.

Juletræer

Lis har afhentet lyskæder
Michael afhenter træerne

Skraldeindsamling

Stine R. har tilkendegivet interesse for at give en hånd med eventuelt at arrangere nogle skraldeløb.
Susi vil gerne hjælpe til i stedet for Karen.
Første indsamling bliver formodentlig efter generalforsamlingen.

Næste bestyrelsesmøde

26.1 – Online eller fysisk afhængig af corona-situationen.

Leave a Reply