Menu Close

Referat – bestyrelsesmøde18.08.2020

Deltagere: Lis, Kaj, Pia, Linda, John og Michael

Afbud: Karin, Sanne, Martin og Sigrid

Siden sidst

Nanna har meddelt, at hun udtræder af bestyrelsen på grund af manglende tid. Martin (suppleant) indtræder.

By- og Landskabsforvaltningen har orienteret ”Karnersvejsgruppen” og Vejgaard Samråd om, at byudviklingsprojekterne på Samsøgade, Østre Alle og Sohngårdsholmsvej afventer at arkitekterne bliver klar med de reviderede tegninger.

Renoveringen af Vejgaard Bibliotek er langt om længe gået i gang. Arbejdet forventes afsluttet i februar 2021. Biblioteket har meddelt, at de holder åbent under renoveringen.

Legepladsen ved Lundbyesgade er blevet renoveret og åbnet for brugerne igen.

Skraldedage

Karen og Lis planlægger faste Skraldedage den anden onsdag i måneden kl. 1615. Første gang bliver onsdag d. 9. september. Mødested bliver slået op på Facebook.

Økonomi

Samrådets nye bankforbindelse er Nordjyske Bank.
Regnskabet for 2019 er afleveret til Aalborg Kommune.

Kræmmermarked 2020

Kræmmermarkedet er aflyst i år på grund af Covid-19.

Hjemmeside

Siden er under fortsat renovering. Der ønskes en hjemmeside som er mere dynamisk og med enkle funktioner, som flere i bestyrelsen kan betjene. PR-gruppen (Kaj og Pia) arbejder videre med projektet.

Årshjul/aktivitetsoversigt

Kaj omdelte en skabelon for samrådets aktiviteter, som kan være med til at sætte retningen for det næste års arbejde. Bestyrelsen besluttede, at vi hver især til næste møde har udfyldt skemaet med henblik på at prioritere næste års aktiviteter.

Evt.

Fotos af bestyrelsen skal opdateres. I seneste nummer af Vejgaard Magasinet er der anvendt et forældet billede.

Der udestår en drøftelse af hvordan vi supplerer til bestyrelsen. Emnet sættes på dagsordenen til næste møde.

Næste møde: Tirsdag d. 8. september kl. 1900 i Omnihuset.

Leave a Reply