Menu Close

Referat generalforsamling januar 2020

 1. Valg af dirigent
   Jørgen Andersen, formand for Midtbyens Samråd blev valgt.
 1. Formanden aflagde beretning

Bestyrelsen havde valgt at lægge den samlede beretning ud på samrådets facebookside og på hjemmesiden www.vejgaard.dk forud for generalforsamlingen: https://vejgaard.dk/nyheder/ Formand Sigrid Boesen lagde i sin mundtlige beretning vægt på det omfattende aktivitetsniveau der har været i 2019 og skitserede hvordan samrådet har valgt at organisere sig i 4 grupper; Trafik, Grønne områder, Vejgaard Bymidte og Multihus/Kulturhus. Formanden opfordrede til, at flere borgere meldte sig for at deltage i grupperne og betonede, at man sagtens kan deltage i et specifikt projekt uden nødvendigvis at være med i bestyrelsen. Formanden afsluttede beretningen med at takke de mange sponsorer og samarbejdspartnere som har bakket op omkring årets arbejde i samrådet.

Under den opfølgende debat var der stor interesse for de nævnte områder og bestyrelsen fik opfordringer til konkrete indsatsområder, bl.a. trafiksikkerhed og halkapacitet, herunder samrådets rolle i debatten omkring idrætshalkapacitet i Vejgaard og v. Sønderbroskolen.

 Kassereren aflagde regnskab

  Generalforsamlingen tog regnskabet til efterretning.

Regnskabet skal, jf. Aalborg Kommunes bestemmelser for drift af samråd, indsendes til kommunen efter generalforsamlingen.

 
 1. Behandling af indkomne forslag
  1. Der var ikke indkommet forslag.
 1. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer, 1 suppleant og 1 revisor
  1. Nyvalg/Bestyrelse: Nanna Tribler, Kaj Eienfeldt Jensen og Pia Meyer.
  2. Nyvalg/Suppleant: Sigrid Boesen
  3. Genvalg/Bestyrelse: Karin Lind Størkersen og John Ørtoft.
  4. Genvalg/Suppleant: Martin Højgaard Bagger
  5. Genvalg/Revisor: Hans Jakob Jensen

Derudover er Sanne Daugaard, Lis Abildhauge, Linda Østergaard og Michael Laustsen medlem af bestyrelsen (- valgt i 2019 for 2 år).

 

 1. Eventuelt
  1. De manglende forhold for unge (teenagere) i bydelen blev drøftet, bl.a. med baggrund i at en gruppe unge bruger aftenerne på at køre rundt i Vejgaard på deres knallerter. Det føles usikkert for mange borgere. Debatten viste stor stemning for en ungdomsklub i centralt placeret i Vejgaard – Et sted hvor unge fx. kan skrue på deres knallerter og ”hænge ud”. Den tidligere ungdomsklub ved Filstedvejens Skole blev lukket i 2018 og mangler i dag.

Generalforsamlingen opfordrede bestyrelsen til at arbejde for at der igen kommer en ungdomsklub. Jørgen Andersen orienterede om den positive effekt som en Tryghedsvanding i Midtbyen har haft.

 1. Aalborg Seniorsport roste samrådet for indsatsen for at skaffe halkapacitet til Vejgaard og brugte anledningen til at orientere om seniorsports tilbud (- i Omnihuset). Aalborg Seniorsport stillede sig til rådighed for et samarbejde.
 2. Flere fremmødte tilbød sig som frivillige ved samrådets arrangementer og opfordrede bestyrelsen til at henvende sig. Bestyrelsen tog opfordringen til efterretning og vil fremadrettet invitere frivillige.

 

Som afslutning på generalforsamlingen takkede bestyrelsen Jørgen Andersen for hvervet som dirigent og de fremmødte mødedeltagere for gode indspil til bestyrelsen og for en god debat.

 

[oceanwp_library id=”493″]


JQuery Vertical MenuLeave a Reply