Menu Close

Bestyrelsesmøde 13.08.2019

Deltagere Karin Størkersen, Michael Laustsen, John Ørtoft, Linda Nielsen, Lis Abildhauge og Sigrid Boesen   Referent/ordstyrer
Sigrid   Fremtidige mødelokaler
Pga ombygning på biblioteket skal vi finde nye lokaler. Vi kan bruge VBs lokaler efter aftale med inspektøren.   Hjemmesiden
Vejgaard.dk er mere eller mindre klar. Vi må tilføje yderligere indhold, i takt med, at de lokale henvender sig. Bestyrelsens medlemmer skal godkende før den offentliggøres endeligt.   Vejgaard magasin
Fint indslag om samrådet. Måske det kan lokke nye kræfter til at hjælpe til med arbejdet også.

Henvendelse fra Thorsgade-gruppe
Michael tager kontakt   RealDania fonden
Vi kan overveje at søge støtte til projekteringen af et kulturhus (https://realdania.dk/nyheder/2019/04/undervaerker-ny-ansoegningsfrist)   Arbejdsgrupperne:

Trafik

 • Tryghedsvandring er udskudt, da Vejgaard Østre mener, at endnu en undersøgelse ikke vil rykke noget.
 • Et andet fokus for tryghedsvandringen skal findes (Evt cykeltrafikken på Hadsundvej, og trygge udenomsstier – fx med oplysning via Golfparken og Øster Uttrup)
Grønne områder
 • Ift Golfparken venter vi på at høre om fredningen går igennem – der kommer et møde senere, og så ved vi hvad der er rammerne for det videre arbejde.
 • Sohngaardsholmparkens toilet er sprængt. Her bør vi evt følge op med Hans Tophøj for at høre, om det kan give anledning til en gennemrenovering af bygningerne samt børnevenlig street art på bygningen.
 • Oplysning af Golfparken – RealDania fonden evt.
  • Lave en brugerundersøgelse fx ved hjælp af Phillipskolen/Aalborghus gymnasium/Friskolen/Landinspektørstudiet
  • Spørge byplanlægger, om der er nogle tal på hvor mange der cykler igennem Golfparken
Multihus
 • 11.6 møde i VB Linda/Michael: Lokalforeningerne VG, VB, AIK, AMOK, Tateni deltog. Konklusionen blev at få flere foreninger med og blive mere konkrete og afklarede omkring behovet.
 • Linda og Karin har afholdt møde med Søren Ørgaard og Erik Kristensen. De opfordrer os til at få nedsat styregruppe og blive konkrete på hvad behovet, og ønsket er for et kulturhus/hal, hvad skal det kunne rumme og hvor skal det placeres. Dernæst kan vi spørge forvaltningen til råds og muligvis få støtte til at få lavet tegninger osv.
 • Vi skal have sat en styregruppe for projektet:
  • Bestående af samrådet, foreningsrepræsentanter samt skole- og institutionsrepræsentanter
  • Vi skal have formuleret hvilke behov projektet skal dækker (Michael)
  • Senere skal forvaltningerne inviteres med
  • Et åbent møde afholdes tirsdag 20.8 kl. 19-21 på VB. Facebook event skal laves (Sigrid)
   • Repræsentanter fra lokale foreninger + skoleledere
   • Formålet er at få afdækket behovene
   • Nedsættelse af en styregruppe
   • Vi har brug for hjælp og engagement
 • Et møde skal ligeledes sættes i stand med relevante byrådspolitikere. Agendaen skal omhandle multihuset samt forholdene omkring Hadsundvej (fortætning og trafikale udfordringer)
Kulturhus (biblioteksbygningen)
 • Har haft møde i kulturhusgruppen. Frivillighuset var meget utilfredse med kommunens oplæg. Erik Kristensen mener ikke at vi kan få en café. Mads Duedahl har mundtligt lovet os en café, endda på vores første generalforsamling foran de fremmødte. Vi sender derfor en fælles mail til Erik Kristensen og Mads Duedahl ift dette løfte.
 • Møde på mandag 19.06 i kulturhusgruppen. Lis deltager. Det endelige udkast skal præsenteres.
Bymidten
 • Arbejder på et fotoprojekt om Vejgaard før, nu og i fremtiden i samarbejde med kommunen og lokalhistorisk forening.
Deltagelse ved Kræmmermarked 5. September i VejgaardKl. 16-18: Sigrid, Lis, Karin og Michael
Kl. 18-20: John, Linda og Sanne
Praktiske opgaver fordelt imellem os.   Jul i Vejgaard
 • Lis har talt med folk i banken. De vil sponsorere børneposer.
 • Lis vil tale med Brugsuddeleren også ang. sponsorat
 • Man skal søge om at få et juletræ op på torvet ift strøm, fæstning – det skal gøres
 • Evt tale med Hans Tophøj ang. fod til juletræ
 • Organisten tager deltagelse op på næste møde ift kirkekoret
 • Idé om en juletræsklynge m lys i stedet for ét stort
Støjværnsmøde i Gug (25.9.)
John, Lis deltager   Evt.
 • Jydepotten og benzintanken er solgt. Evt skal der laves detail, som vi frygter vil tage livet af handlen i bymidten. https://www.e-pages.dk/nordjyske/320437/article/951136/10/1/render/?token=0c75d687f3356ff6b083fe6a3e421890&fbclid=IwAR25dBtuhaNVPR4vg5Hb08zrRTc0hHCTkyn9lgH0MwWrlbXC4XAMXS0yumgVi kan henvende os til Iben ang. dette? Trafiksikkerhed bliver udfordret samtidig med at det tager livet af bymidten potentielt. Skobutikken, blomsterbutikken m.fl. lukker.
 • Michael snakker med Vejgaardhallen på torsdag formiddag og torsdag eftermiddag med Karnersvejgruppen
 • Bestyrelsen har behov for at få nye medlemmer og sætter rekruttering i gang, bl.a. ved henvendelser til vores netværk. Så hvis du læser dette referat, og du kunne have lyst til at give en hånd med ift at vores julearrangement, multihus eller lign. må du gerne kommentere på dette referat. Så inviterer vi dig gerne (uforpligtende) med til næste møde. Det ville være rart, hvis vi var endnu flere til at give Vejgaard et løft:)

[oceanwp_library id=”493″]

JQuery Vertical Menu

1 Comment

Leave a Reply