Menu Close

Velkommen til Vejgaard

Om du er tilflytter eller indfødt Vejgaard bonde er dette siden, hvor du kan blive lidt klogere på din bydel.

Siden er drevet af Vejgaard samråd, som er dit lokale talerør til byrådspolitikerne. Samrådets formål er at sørge for, at Vejgaard som bydel også har politikernes opmærksomhed så vores bydel får tilført kommunale midler, så den kan udvikles i den retning, vi borgere kunne ønske os.

På siden her finder du information om byens forretninger og foreninger, som vi efter bedste evne forsøger at holde opdateret.

Vi håber, du får glæde af siden 🙂


Lidt fakta om Vejgaard

Vejgaards grænse

Vejgaard var oprindeligt en del af Nørre Tranders kommune. Men i løbet af 18-1900 tallet udviklede området sig til en selvstændig “forstad”, som løbende er vokset sammen med Aalborg.  Indbyggertallet i 1899 var på 1.930.

I 1945 blev Nørre Tranders kommune indlemmet i Aalborg by, og indbyggertallet blev derfor 10.052. I dag er vi ca. 14.800 indbyggere i Vejgaard, og er dermed den største bydel i Aalborg kommune.

Vejgaard har en stærk identitet, og bydelen associeres ofte med landsbystemning og foreningsliv, hvor folk kender hinanden, vi har begrebet en “Vejgaard-dollar” (en halvtredskroneseddel), og bymidten repræsenterer på nogle måder en tidslomme – på godt og ondt. Vi er en “by i byen”, da vi har dagligvarebutikker, andre forskellige typer forretninger, institutioner, en boldklub osv.

I praksis består Vejgaard af en række mindre kvarterer. Mange huse og bebyggelser er de oprindelige, placeret i kvarterer med hver deres egen identitet.

Vejgaards borgere udgør et bredt udsnit af den danske befolkning. ca. 14.800 borgere fordelt på ca 7.200 husstande. Heraf en stor andel almene boliger, (46% hvor gennemsnittet for Aalborg som helhed er 26%). Det skyldes primært efterkrigstidens massive udbygning, men også at der de senere år er kommet flere ungdomsboliger og studerende til bydelen.


Følg med i hvad der sker i Vejgaard!

Nedenfor ser du de seneste nyheder fra samrådets Facebook side. Gå eventuelt ind og følg os på Facebook for at få nyhederne i dit eget Facebook feed

2 weeks ago

Vejgaard Samråd
Så er der samlet skrald for sidste gang i år. Tak til dem der i årets løb har deltaget. Vi fortsætter i 2022, men venter til lysere tider. Der kommer opslag i god tid før opstart. Tak og på gensyn 🤗 ... See MoreSee Less
View on Facebook

3 weeks ago

Vejgaard Samråd
🎄🎄🎄Fredag den 26. november kl. 16 tændes juletræerne på Vejgaard bymidte torvet.🎄🎄🎄Vi vil sammen synge julen ind når juletræerne tændes, hvorefter julemanden vil aflægge besøg, og uddele godteposer til de første 200 børn, der møder op.🎅Så kom og syng med og mød julemanden!Vi håber mange vil støtte op om traditionen:)Vi glæder os til at ønske rigtig glædelig jul✨Vejgaard samråd ... See MoreSee Less
View on Facebook

3 weeks ago

Vejgaard Samråd
Referat af bestyrelsesmøde i Vejgaard Samråd d. 3/11-2021Deltagere: Lis, Karin, Sigrid, John, Kaj, Denise, Susi og MichaelAfbud: Linda, Karen og Pia1. Siden sidsta. Halloweenløbet i Golfparken blev et stort tilløbsstykke, med mere en 500 fremmødte børn og voksne. Stine Rex og Susi Bolander var initiativtagere og de har nedfældet erfaringerne fra i år. Det er besluttet at gennemføre et løb igen i 2022. Tak til hovedsponsoren Spar Nord. b. Karen har set sig nødsaget til at udtræde af bestyrelsesarbejdet af private årsager. Tak til Karen for indsatsen.c. Ansøgningen om midler fra Tilgængelighedspuljen om midler til indretning af Biblioteksbygningen, herunder adgang for handicappede og synshæmmede, er gået igennem den indledende sagsbehandling ved Sundheds-og Kulturforvaltningen og skal nu forelægges det kommunale udvalg, hvor også handicaporganisa-tionerne er repræsenteret.2. Formanden for Nørresundby Samråd har rettet henvendelse i anledning af, at der i de første oplæg til kommunens budget- forhandlinger, var lagt op til at der skulle gennemføres en undersøgelse af behov for Bydelshuse i Vestbyen, Vejgaard og Nørresundby. I det indgåede budget er Nørresundby dog ikke kommet med. Michael har svaret, at vi ikke har indsigt i budget-forhandlingerne og derfor ikke kender årsagen. 3. Opgavelistea. Gennemgangen af den samlede opgaveliste udskydes til næste bestyrelsesmøde.b. Firmaet bag byfilmen har været i dialog med de forretningdrivende og der er planlagt optagelse til filmen d. 4/11-2021.c. Samrådet arrangerer igen i år juletræstænding på torvet i Vejgaard Bymidte. Det bliver d. 26/11 kl. 1600. Lis indkøber træer og skriver ud til bestyrelsen vedr. praktisk hjælp til arrangementet. d. John foreslog, at samrådet kontakter boligselskaberne mhp en dialog om boligbehov og udvikling i bydelen. Bestyrelsen tiltrådte forslaget. Denise udarbejder en samlet oversigt over selskaberne, hvorefter vi retter henvendelse.e. Denise har drøftet øvelseskørsel med tunge køretøjer i den centrale del af Vejgaard med ledelsen af AMU-Centeret. Baggrunden er, at de forretningsdrivende omkring Vejgaard Torv og deres kunder oplever, at den tunge trafik er farlig. AMU oplyser, at kørsel i bytrafik er et krav i køreuddannelsen. Der er ikke umiddelbart aftalt flere møder, mens sagen undersøges yderligere. 4. GeneralforsamlingBestyrelsen gennemgik planen for generalforsamlingen og fastsatte den til afholdelse onsdag d. 26/1-2022.5. Eventuelta. Bestyrelsen drøftede den seneste tids opslag på Facebook og læserbrev i Nordjyske vedr. planer om at bebygge Vejgaard Gl. Stadion og ”Sahara” for at skaffe finansiering til at anlægge en kunststofbane på VB´s anlæg på Sofievej. Michael lægger en status op på vores Facebookside, der belyser emnet set fra vores perspektiv; Vi er ikke imod en kunststofbane til VB, men som talerør for Vejgaards borgere generelt, er vores fokus på at bevare og udvikle vores grønne områder til gavn for alle.b. Denise deltager i Brugerrådsmøde vedr. Biblioteksbygningen/ De Frivilliges Hus d. 23/11-21 kl. 14.Næste møde: Onsdag d. 1/12-21 kl. 19. Efter gennemgang af opgaveoversigten er der julearrangement for bestyrelsen. ... See MoreSee Less
View on Facebook

3 weeks ago

Karen Jacobsen
Så er det blevet tid til årets sidste Skraldesamling. Den finder sted onsdag d. 10. november kl. 16. Tidspunktet er fremrykket pga mørkets frembrud 🙂Vi mødes på torvet foran P&P-butikken og samler i 1 time.På herligt gensyn Hilsen Samrådet ... See MoreSee Less
View on Facebook

3 weeks ago

Vejgaard Samråd
Så er det blevet tid til årets sidste Skraldesamling. Den finder sted onsdag d. 10. november kl. 16. Tidspunktet er fremrykket pga mørkets frembrud 🙂Vi mødes på torvet foran P&P-butikken og samler i 1 time.På herligt gensyn Hilsen Samrådet ... See MoreSee Less
View on Facebook

3 weeks ago

Vejgaard Samråd
I opslag på Facebook og læserbreve i Nordjyske, kan man i disse dage læse om forslag om at bebygge Vejgaard Gl. Stadion og "Sahara" på Øster Sundby Vej med bl.a. seniorboliger, for på den måde at finansiere en kunststofbane på Vejgaard Boldspilsklubs (VB) anlæg på Sofievej. Vi er i samrådet bekendt med, at forslaget, som er udarbejdet af VB, VIVA Bolig, Fokusinvest Aalborg Aps. og Arkitekterne Bjørk og Maigaard Aps., er fremsendt til Aalborg kommune. Vejgaard Samråd støtter VB i deres bestræbelser på at finde midler til en kunststofbane, ligesom vi støtter øvrige foreninger og organisationer i Vejgaard, og vi har derfor i to omgange inviteret til dialog om det, men uden at det kunne blive konkret. Samrådet aftalte allerede i sommeren 2020 at mødes med Stadsgartneren, for under en fysisk besigtigelse af det Gl. Stadion, at drøfte muligheder og begrænsninger for revitalisering af området. Det møde holdt vi i september i år.Årsagen er, at vi igennem flere år, har arbejdet for en plan der forbinder det grønne område på Øster Sundby Vej med Limfjorden. Planen lægger også op til hvordan områderne kan indrettes, til gavn for flest mulige borgere. En ambitiøs plan, som vi fremsendte til Aalborg Kommune i forbindelse med fordebatten vedrørende udvikling af Østerport. I det arbejde støtter vi os til den politik, som et enigt byråd vedtog så sent som i august 2018. www.aalborg.dk/politik/strategier-og-politikker/under-%C3%A5ben-himmel-politik-for-natur-parker-o...Den politik beskriver bl.a., at kommunen "Arbejder for at boliger skal have grønne rekreative arealer i umiddelbar nærhed og have:- Max 300 meter til et rekreativt grønt areal på min. 1 ha.- Max 500 meter til et rekreativt grønt areal på min. 5 ha i tætbebyggelse".Når man rent faktuelt ser, hvor mange borgere der er flyttet til området omkring Østre Havn, hvor mange der forventes at komme til på Østerport og hvor mange der i forvejen bor indenfor de nævnte afstande, er det åbenlyst, at de borgere er underforsynede med adgang til rekreative grønne arealer. Ved at bebygge fx. Vejgaard Gl. Stadion og "Sahara", begrænses den adgang yderligere.Droneoptagelserne blev vist ifm. en vandring i dele af Vejgård, for byrådskandidater til valget d. 16/11. De viser de grønne områder Vejgaard Gl. Stadion og Signalbakken, samt optagelser fra Golfparken og Sohngårdsholmsparken. Fotografen er www.dronebilledermors.dk. ... See MoreSee Less
View on Facebook

4 weeks ago

Vejgaard Samråd
TAK for det fedeste løb i dag!!Tak til Stine Rex for dit engagement - tak til Sparnord for sponsoratet - SuperBrugsen Vejgaard for de flotte græskar, som de søde børn på Filstedvejens Skole og Vejgaard Østre Skole skar ud for os. Tak til @fremtidenspirater for uhygge på ruten, Aalborg Karneval for fede effekter og ikke mindst tak til lokale ildsjæle for jeres store hjælp 🤩 Vi er fuldstændig blæst bagover den store opbakning - der kom der 500 børn og voksne! ... See MoreSee Less
View on Facebook

1 month ago

Vejgaard Samråd
PÅ TORSDAG D. 28/10 KL. 13.30 OG MAKS 1 TIME.Vi har brug for hjælp til at få hentet 25 udskårne græskar på Vejgaard Østre Skole og 25 udskårne græskar på Filstedvejens Skole og kørt op til legepladsen i Golfparken. SÅ har du plads i bilen eller har en trailer og kan undvære en time i din kalender, så sig endelig til!!! Vi skal nok være der til at hjælpe med at læsse dem af - vi skal simpelthen bare have dem transporteret. ... See MoreSee Less
View on Facebook

1 month ago

Susi Bolander
Ses vi på torsdag? Det bliver super fedt! Det foregår på torsdag mellem kl. 16-18, og du kommer bare når det passer dig i det tidsrum (og du behøver altså ikke at løbe) 😀 Stine Rex sætter alle i gang, der er fede udklædninger hele ruten, græskarerne er sponsoreret af SuperBrugsen Vejgaard og udskåret af børn på Filstevejens Skole +Vejgaard Østre Skole og de vil oplyse hele ruten 🕸️🍁Når e er gennemført en runde, må man få noget slik fra den onde heks' gryde 😉Sponsoreret af Spar Nord Vejgaard 😀Skal du med på årets (u)hyggeligste løb?? 🦇 👻 🎃 Vejgaard Samråd har i samarbejde med Stine Rex arrangeret et super fedt løb i Golfparken 🤩 Der er flydende start ml kl 16-18 ... See MoreSee Less
View on Facebook

1 month ago

Vejgaard Samråd
Endnu en gang blev der samlet skrald ind i Vejgaard. Dejligt at se, at de unge bakker op. Denne gang blev der samlet ind i havfaldsposer, der blev hentet hos Spar Nord, som i uge 41 har haft særlig fokus på affaldsproblemet. Selvom man ikke lige tænker på, at det affald, der ligger i gaderne har noget med havaffald at gøre, vil en en del af det jo ende i havet, fx når det blæser meget. Spar Nord var også vært ved en efterfølgende forfriskning, tak for det :-). Der er plads til mange flere skraldeopsamlere, når der er en ny opsamling den anden onsdag i november, dvs den 10. november kl. 16.30. Det bliver sidste opsamling i år. ... See MoreSee Less
View on Facebook

2 months ago

Vejgaard Samråd
Onsdag den 13.10 kl 16.30 (altså nu på onsdag er der igen skraldeopsamling i Vejgaard. Vi mødes på Vejgaard Torv. Vejret skulle blive godt. Og tænk hvis vi i Vejgaard kunne få skraldespande som i København, der selv fortæller, hvornår de er fulde. Og det ville jo også være skønt hvis flere greb fejekosten og fejede udenfor deres domicil ... See MoreSee Less
View on Facebook

2 months ago

Vejgaard Samråd
Skal du med på årets (u)hyggeligste løb?? 🦇 👻 🎃 Vejgaard Samråd har i samarbejde med Stine Rex arrangeret et super fedt løb i Golfparken 🤩 Der er flydende start ml kl 16-18 ... See MoreSee Less
View on Facebook

2 months ago

Vejgaard Samråd
Til informationℹ️Trafikinfo: Hadsundvej i Aalborg 🚙🚗🚧🛑Hadsundvej bliver spærret for trafikanter fra Sofievej til Esbjergparken fredag den 8. oktober kl. 9.00 til mandag den 11. oktober kl. 5.00 på grund af anlægsarbejde på motorvejsbroen. Fodgængere og trækkende cyklister kan passere. 🚴‍♂️🚴‍♀️🚶‍♀️🚶‍♂️ ... See MoreSee Less
View on Facebook

2 months ago

Vejgaard Samråd
Vejgaard samråd havde her til eftermiddag inviteret en række lokalpolitikere, embedsfolk fra kommunen, repræsentanter fra politiet samt Vejgaard Handel til en byvandring ifbm. det kommende kommunalvalg.Fokus var at få især politikernes øjne op for, at Vejgaard skal prioriteres; Vi har nogle perler der er værd at bevare i form af vores rekreative områder - eksempelvis Signalbakkeområdet inkl. banerne. Samtidig har vi også uudnyttede byrum, der trænger til udvikling og et ønske om et multihus, der kan skabe mulighed for fællesskaber på tværs af aldre. Vi vil gerne takke all deltagere for god stemning og oprigtig interesse. Vi er helt høje ovenpå arrangementet, og håber, vi fik sat Vejgaard endnu mere på landkortet. Godt kommunalvalg til alle😊 ... See MoreSee Less
View on Facebook

2 months ago

Lasse Frimand Jensen
Byvandring i Vejgaard sammen med Vejgaard Samråd og Vejgaard Handel. Selvfølgelig er vores Vejgaard kvinde og min sidemakker i byrådssalen Mai-Britt Iversen med på turen 🌹 Vi får en masse gode inputs og gode snakke 👍 ... See MoreSee Less
View on Facebook

2 months ago

Vejgaard Samråd
Så er det i dag at Vejgaard Samråd i samarbejde med Vejgaard Handel har vandring med byrådskandidater, embedsfolk fra kommunen og politiet i en lille del af vores dejlige bydel. Der sætter vi fokus på nogle af de emner der optager borgerne i Vejgaard.Det er desværre ikke muligt at nå hele Vejgaard rundt denne gang, så vi supplerer med droneoptagelser efter turen. ... See MoreSee Less
View on Facebook

2 months ago

Vejgaard Samråd
Vi har i haludvalget i Vejgaard Samråd, i flere år ønsket en centralt placeret multihal i Vejgaard. Vores bud er i forlængelse af Omnihuset på Filstedvej, tæt ved begge bydelens folkeskoler.En ny hal i vores bydel har været nævnt i budgetdrøftelserne, og vi håber at Vejgaard bliver husket.Vi håber på, at det kan lykkes at skabe en multihal i vores allesammens Vejgaard, som kan danne fællesskaber omkring sport, kultur og socialt samvær, på tværs af hele bydelen. ... See MoreSee Less
View on Facebook

3 months ago

Vejgaard Samråd
Vejgaard Samråds initiativ med lokale skraldeopsamlinger slår igennem nu👌 ... See MoreSee Less
View on Facebook