Referater

Referat bestyrelsesmøde d. 5.2.2020

Bestyrelsesmøde Vejgaard Samråd d. 5/2-2020 Deltagere: Kaj Eienfeldt, John Ørtoft, Karin Lind Størkersen, Eva Meyer, Linda Østergaard Nielsen, Sigrid Boesen, Lis Abildhauge, Nanna Tribler og Michael Laustsen. Afbud: Sanne Daugaard Nielsen og Martin Højgaard Bagger. Dagsorden: Konstituering af bestyrelsen Status i arbejdsgrupper/projekter Organisering af bestyrelse/arbejdsgrupper Kalender 2020 og administration Eventuelt Ordstyrer: Linda Bestyrelsen præsenterede sig […]

Read More

Bestyrelsesmøde 13.08.2019

Deltagere Karin Størkersen, Michael Laustsen, John Ørtoft, Linda Nielsen, Lis Abildhauge og Sigrid Boesen   Referent/ordstyrerSigrid   Fremtidige mødelokalerPga ombygning på biblioteket skal vi finde nye lokaler. Vi kan bruge VBs lokaler efter aftale med inspektøren.   HjemmesidenVejgaard.dk er mere eller mindre klar. Vi må tilføje yderligere indhold, i takt med, at de lokale henvender […]

Read More

Bestyrelsesmøde 03 april 2019

Ordstyrer: Linda Østergaard Nielsen Referent: Michael Laustsen 3) Møde med ”Arbejdsgruppe Karnersvej”  Borgerne på Karnersvej har nedsat en arbejdsgruppe pga kommunens planer om højhusbyggeri på hjørnet af Østre Allé og Sohngårdsholmsvej. I den anledning ønskede gruppen et møde med samrådet forud for det borgermøde som kommunen afholder d. 9. april kl. 19 på Filstedvejens Skole. […]

Read More

Bestyrelsesmøde 06. marts 2019

Til stede: Michael, Karin, Lis, Linda, Rune og Sigrid Ordstyrer: Linda Referent: Sigrid Opdatering fra møde med byplanlægger v Sigrid Informationsmøde droppes, men planen sendes til Vejgaard borgernes E-boks Forventede åbne workshops ifbm. kommunens helhedsplan i maj (datoer ikke fastlagt) 1 for grønne områder/multihus/trafik 1 med fokus Vejgaard bymidte og pladsen v Rema Samrådet må […]

Read More

Bestyrelsesmøde 13. februar 2019

Deltagere: Lis Abildhauge, Martin Bagger, Michael Laustsen, Ditte M. G. Damholdt, John Ørtoft, Karin L. Størkersen, Sanne Daugaard, Rune K. Holm, Linda Ø. Nielsen og Sigrid Boesen Ordstyrer: Lis Abildhauge Referent: Martin Bagger 1) Præsentationsrunde af gamle og nye medlemmer 2) Gruppefoto 3) Update fra Sigrid Peter Pindstrup informeret om ny-konstitueret bestyrelse Overdragelse fra Ole […]

Read More