Projekter

Trafik

Hvis du har interesse i – og holdninger til trafik i Vejgaard, så vil vi gerne invitere dig til at deltage i trafikgruppens arbejde, som grundlæggende går ud på at påvirke beslutningstagerne.

Strategierne udarbejder vi på et til to møder, af et par timers varighed. Møderne holdes på Vejgaard Bibliotek.

Gruppen består af:

De Grønne områder

Gruppen fokuserer på de grønne områder i Vejgaard – primært Signalbakken og Golfparken/Sohngårdholmsparken, og hvordan disse kan aktiveres i endnu højere grad. Vi er i dialog med kommunens parkforvaltning.

Vi har også en kontakt i Signalbakkens plejelaug, der er en selvstændig enhed sammensat af privatpersoner, der bl.a. arrangerer Skt. Hans og oprydningsdag. Ift. Signalbakken er der tanker om, at arbejde med etableringen af en naturlegeplads.

Ift. Golfparken/Sohngårdsholmsparken, er fokus på at undersøge muligheder for etablering af hundeskov, vedligehold/oprettelse af nye stiforbindelser på tværs af parken som især sikker skolevej, at få etableret nogle legepladser og aktivitetsområder for institutioner/skoler i området samt bevaring af Fristedet/Farmen ved Pilesøen.

Alle med interesse i vores grønne åndehuller i Vejgaard, eksempelvis omkringliggende boligforeninger, institutioner/skoler, privatpersoner m.fl. er mere end velkomne til at deltage i arbejdet, eller til at komme med inspiration og ideer.

Gruppen består af:

Martin Bagger

Vejgaard Bymidte

Gruppen fokuserer på Vejgaards bymidte og på at få den udviklet og ”aktiveret”.

Vi søger flere ildsjæle, der også gerne ser noget udvikling i bymidten.

Fokuspunkterne er lige nu at undersøge mulighederne for at få mere handel, aktivitet og samlingspunkter til bymidten. Det kan f.eks. være Cafémiljø, butikker og et fitnesscenter.

Vi arbejder også med at aktivere de forskellige byrum i bymidten. F.eks. er der et stort uudnyttet rum på pladsen foran Rema 1000, Nordjyske Bank og kommunens forvaltning, hvor der kan skabes mere liv.

Og så er vi ved at formulere en fortælling om Vejgaard, med respekt for den eksisterende. Baggrunden er at mange deltagere på det borgermøde som Samrådet holdt i november 2018, pegede på at associationerne til Vejgaard peger i retning af ”nedslidt”, ”gammel” og ”overset” osv. Vi ønsker at skabe en fortælling, der er i tråd med vores projekter og som gengives i den kommende helhedsplan for Vejgaard.

Gruppen består af:

Kulturhus

Kulturhusgruppen er to-delt med henholdsvis fokus på at udnytte den eksisterende biblioteksbygning som kulturhus. Samrådet indgår pt i en arbejdsgruppe sammen med kommunen for at sikre, at biblioteksbygningen fortsat kommer til at rumme bibliotek samt lokaler til almen anvendelse og forhåbentlig også en café.

Den anden del af gruppen fokuserer på at få et multihus til bydelen, hvor der er plads til sportslig udfoldelse samt kan blive et samlingssted for alle bydelens borgere på tværs af alder. Derudover er det også tanken, at der skal være rum til andre typer arrangementer, fitness og café.

Gruppen består af: