Nyheder

1 day ago

Vejgaard Samråd

De efterspurgte Speed Bumps på Hadsundvej v. Vejgaard Torv bliver etableret i dag. Der er stadig muligheder for at forbedre trafikforholdene for de "bløde trafikanter"på Hadsundvej, men lidt har også ret😊 ...

View on Facebook

5 days ago

Vejgaard Samråd

Holdet der i går gav den en skalle med at få samlet affald ind omkring Vejgaard Torv og Bymidten💪😃
Tak til alle der mødte op, og hjalp med at samle cigaretskod, kapsler og lignende op fra vores bymidte🌱 Og husk, vi gentager hver 2. onsdag i måneden - tid og sted slås op herinde 🙂
...

View on Facebook

1 week ago

Vejgaard Samråd

Husk skraldeindsamlingen på onsdag d. 14/10. Giv en hånd for et renere Vejgaard. Mødestedet er ved P&P kl. 1615 og det varer ca. 1 time. Samrådet er vært ved en vand efter indsamlingen. ...

View on Facebook

2 weeks ago

Vejgaard Samråd

Referat af bestyrelsesmøde d. 7/10-20201. Siden sidst (alle)

2. Rekruttering til bestyrelse og arbejdsgrupper. Oplæg på Google Drev/Strategi/F-skema (Michael).

3. Hundeskov i Vejgaard (Lis)

4. Evt.

Deltagere: Linda (referent), Kaj, Lis, John, Karin, Pia og Michael.

Afbud fra Sigrid og Sanne.

1. Iben (byplanlægger i Aalborg Kommune) har været forbi, og givet indflyvning omkring byudviklings-processen for Vejgaard. Der skal afholdes møde (virtuelt) med andre relevante foreninger og grupper i uge 46.

Formålet med mødet er at planlægge en workshop vedr. byudviklingen i Vejgaard, hvor borgerne inddrages. Der vil formentlig blive lagt op til at forskønne området omkring/langs Hadsundvej. Det forventes at der indkaldes til et borgermøde, når det er muligt ift. COVID-19.

Byudvikling:

Samrådet overvejer at (gen)starte en online debat omkring, hvad Vejgaard borgerne har af ønsker og ideer til udviklingen i Vejgaard. Hvilke visioner har vi for Vejgaard som bydel. Vi vil formentlig lægge billeder op af forskellige dele af Vejgaard, og spørge om ideer og forslag til fornyelse.

Herunder drøftes området omkring Rema 1000 i Vejgaard Bymidte (som snart flytter). Det er udlejer som bestemmer, hvem der bliver ny lejer. Udviklingen omkring bygningen og torvet afhænger formentlig af hvad der kommer til at ske i bygningen.

Fællesskab og fællesarrangementer:

Et oplæg til workshoppen kunne være at lave flere arrangementer i fremtiden, som samler borgerne med tilknytning til Vejgaard. Hvilke fremtidsplaner har vi for Vejgaard, hvad vil vi vise ud af til, være kendte for og stolte af som bydel?

Vi vil i Samrådet (Kaj) lave udkast til en fremtidsvision, med tidsperspektiv ift. ønsker og mål.

Vi kan evt. samarbejde med byrums-arkitekter omkring tegninger, ideer, forslag til byrummet i Vejgaard.

2. Michael har udarbejdet et skema, hvor samrådets medlemmer kan komme med ideer til interessenter, som kan inviteres med i samarbejde med Vejgaard Samråd. Måske vil der være nogen som ønsker at stille op til en plads i bestyrelsen, hvor der næste gang er 5 pladser på valg.

Vi drøftede en række forskellige muligheder:

- Boligselskaber (repræsenterer store beboergrupper og evt. behov/interesser)

- Handelsstandsforeningen (interesse i en aktiv levende bydel, og at der handles lokalt)

- Cyklistforbundet (mange henvendelser omkring trafiksikkerhed)

- Skolerne (både folkeskoler og friskoler – store fordele i samarbejde mellem skoler og erhvervsliv/bydel)

- Ældresagen (repræsenter en stor beboergruppe i bydelen)

- Idræt/sport (sundhed, fællesskab, gode fritidsinteresser, frivilligt arbejde, mødes på tværs af alder)

- Erhvervslivet (interesse for en aktiv levende bydel, kendskab til efterspørgsel)

- Ung Aalborg (har flere tilbud i bydelen, og kendskab til ungegruppen)

- Kulturinstitutioner (f.eks. en repræsentant fra biblioteket eller lignende) En repræsentant som er ansat i Aalborg Kommune.

- De frivilliges Hus (bredt kendskab til frivilligt arbejde og tilbud)

- Religiøse organisationer/kirker (socialt arbejde – fællesskab)

- Ejendomsmæglere (stor interesse i og viden om hvad der gør en bydel attraktiv)

På næste bestyrelsesmøde drøfter vi, hvordan vi griber kontakten til ovenstående (og evt. flere) interessenter an.

3. Der har været flere henvendelser til samrådet omkring ønsket om en hundeskov i Sohngårdsholmparken/Golfparken.

Lis har derfor henvendt sig på vegne af disse til Aalborg Kommune, og har fået at vide, at der i Naturfredningsplanen er efterladt mulighed for at etablere en hundeskov. Det vil blive undersøgt, hvad omkostningerne er, og om der er bredere opbakning.

4. Evt.

• Skraldeindsamling – der samles skrald ind igen onsdag i uge 42. Der bliver lavet et opslag om indsamlingen her på siden.

• Juletræstænding – vi kan formentlig ikke holde et arrangement som sidste år, hvor der møder børn og forældre, kor osv. op til juletræstænding. Vi har ideer til alternative måder at holde et julearrangement. Dette beslutter vi på næste bestyrelsesmøde.

Samrådet planlægger dog at sætte juletræer op på torvet igen i år. Børnehaver, vuggestuer, dagplejere og andre børn er velkomne til at hænge pynt på træerne, sammen med børnene. Mere om det senere.

Dagsorden til næste bestyrelsesmøde d. 04.11.2020:

1. Beslutning omkring rekrutteringsstrategi

2. Beslutning omkring julearrangement

3. Forberedelse til byudviklingsmøde
...

View on Facebook

2 weeks ago

Vejgaard Samråd

Bestyrelsen i samrådet vil gerne blive klogere på, hvad der skal udvikles i vores bydel. Her er et billede af den lille park mellem Petersborgvej og Vejgaard Bymidte. Parkens potentiale er stort og der er allerede forslag om en legeplads. Er der andre gode ideer? ...

View on Facebook

3 weeks ago

Vejgaard Samråd

Samrådet har spurgt Kommunen om hvornår de hastighedsdæmpende forhøjninger på Hadsundvej v. Vejgaard Torv bliver reetableret. De blev fjernet ifm. at der blev lagt ny asfalt på Hadsundvej for nogle måneder siden.
By-og Landskabsforvaltningen oplyser, at det sker inden udgangen af oktober, hvilket vi tager til efterretning.
Samrådet prøver at påvirke forholdende for især de "bløde" trafikanter, men også for trafikken i Vejgaard generelt.
Vi får mange henvendelser fra borgere om specifikke steder der opleves problemfyldte eller ligefrem farlige, og er derfor i løbende dialog med bla. Aalborg Kommune og Cyklistforbundet.
Du er altid velkommen til at kontakte samrådet, hvis du ønsker at vi skal tage en sag op, eller hvis du selv vil hjælpe med til at øge trafiksikkerheden i vores bydel.
...

View on Facebook

3 weeks ago

Vejgaard Samråd

Dagsorden til bestyrelsesmøde d. 7/10-2020 kl. 19 i Omnihuset:

1) Siden sidst (alle)

2) Rekruttering til bestyrelse og arbejdsgrupper. Oplæg på Google drev/Strategi/F-skema. (Michael)

3) Hundeskov i Vejgaard (Lis)

4) Evt.
...

View on Facebook

1 month ago

Vejgaard Samråd

Referat af bestyrelsesmødeBestyrelsesmøde i Vejgaard samråd d. 8/9 2020

Tilstede: Michael, Kaj, Sigrid, John, Karin og Lis

Afbud: Pia, Linda

Gæst: Iben Andersen – By og landskabsforvaltningen.

1. Byudvikling i Vejgaard

Iben fortalte om processen i byudviklingsplanen - bl.a. skal bymidten af Vejgaard nytænkes. Og der er jo ændringer på vej. Rema 1000 på bymidtetorvet lukker i oktober og åbner i stedet en ny butik på Hadsundvej. Der er mulighed for at afholde en workshop og Michael sender mulige datoer til Iben.

2. Borgerhenvendelse fra Grønnegade om nybyggeri på Nr. Trandersvej.

Michael kontakter de implicerede om deres handlemuligheder.

3. Bestyrelse i 2021

En snak om hvordan vi rekrutterer folk til samrådets bestyrelse. Det er svært at få nye i bestyrelsen. Vi er meget glade for at Pia og Kaj indtrådte i bestyrelsen ved sidste generalforsamling og den nye energi de har tilført.

Vi drøfter muligheder for at organisationer skal tilbydes en plads i bestyrelsen, det kunne være idrætsforeninger, boligforeninger, skoler m.fl. Sigrid og Michael laver oplæg til invitation til organisationerne og emnet drøftes næste bestyrelsesmøde.

4. Økonomi

Formalia er på plads mht. vores nye bankforbindelse.

5. Hjemmeside

Intet nye at berette, men der er enighed om at aktiviteter skal boostes på facebooksiden.

6. Tema for bestyrelsesmøde 7. oktober

Vi vil se på forslag til øget interesse for bestyrelsesarbejdet.

7. Evt.

Danmarks Naturfredningsforening står for en landsdækkende skraldesamling d.19/9. Lis kontakter Sanne for at høre om der er indsamling på Signalbakken, da der tidligere har været arrangement der.

Næste møde d. 7/10 kl. 1900 i Omnihuset.

Referent: Lis.
...

View on Facebook

1 month ago

Vejgaard Samråd

Så blev der samlet skrald omkring tanken på Årestrupsvej. Stor tak til de to friske børn som hjalp til. Det blev til 3 posefulde. Info omkring skraldesamling 2. onsdag i oktober (d. 14/10) følger🙂 ...

View on Facebook

1 month ago

Vejgaard Samråd

Endnu et godt initiativ i Vejgaard👍 ...

View on Facebook

1 month ago

Vejgaard Samråd

FLYTNING AF REMA 1000 VEJGAARD

Efter 16 gode år på Vejgaard torv, lukker butikken lørdag den 10. oktober kl. 18.00.

Vi glæder os til at tage i mod alle gamle som nye kunder i vores splinternye Rema 1000 butik på Hadsundvej 128 - torsdag den 22. oktober, kl. 08.00.

Følg med på vores FB side, hvor der vil komme opdateringer og masser af gode åbningstilbud.

🔴KONKURRENCE🔴

Vær med til at dele budskabet om vores flytning
- og vind en gavekurv med masser af spændene Rema 1000 varer

Betingelser for at deltage:

✔️ synes godt om opslaget og del meget gerne
✔️skriv i kommentaren hvornår Rema 1000 på Hadsundvej åbner

Vi trækker en vinder 22/9 🤩🍀
...

View on Facebook

2 months ago

Vejgaard Samråd

Så er der igen mulighed for at deltage i forskønnelse af Vejgaard. Onsdag d. 9. september er der nemlig skraldeindsamling, hvor vi samler det der ikke kom med skraldemændene😊
Vi mødes ved Sparkøbmanden på Aarestrupvej kl. 16.15. Det tager 1 time. Samrådet belønner med en sodavand 🙃 Husk handsker og evt en pose.
...

View on Facebook

2 months ago

Vejgaard Samråd

Vejgaard bibliotek er lukket i perioden 14. - 27. september pga det arbejde der er i gang. Planen er, at bogbussen kommer forbi i perioden.
Læs beskeden fra biblioteket her:

"I tirsdags på et arbejdsmøde blev det besluttet, at vi lukker Vejgaard Bibliotek i en midlertidig periode for, at håndværkerne kan komme videre med renoveringen af huset. Perioden lyder på d. 14.-27. september. Når perioden så er ovre vil vi lukke op igen i huset.
Vi arbejder pt. på en løsning med, at bogbussen kommer herud i perioden. Den vil have åbent i vores normale betjente tid. Men som sagt, det er noget vi arbejder på lige nu, så vi må se, hvad vi ender ud med."

Samrådet vil følge op vedr. bogbussen og orientere nærmere her.
...

View on Facebook

2 months ago

Pia Meyer

Bliv klogere på din bydel, deltag i byvandring i morgen onsdag kl. 16.00 med start fra Vejgaard Kirkes Sognehus. ...

View on Facebook