Nyheder

1 day ago

Vejgaard Samråd

Ifm. Fordebat 2.0 om byudvikling ved Østre Alle, Karnersvej, Samsøgade og Sohngaardsholmsvej var der mulighed for at indsende forslag og kommentarer til By-og Landskabsforvaltningen frem til d. 18/11-2019.
Samrådet er blevet bekendt med at ikke alle borgere der har indsendt bemærkninger, har modtaget kvittering fra forvaltningen.
Hvis du har indsendt bemærkninger og ikke har modtaget en kvittering, opfordrer samrådet til at du kontakter sagsbehandler Martin Heide på tlf. 9931 2036.
...

View on Facebook

2 weeks ago

Vejgaard Samråd

Vi er i samrådet kommet i det bedste julehumør ovenpå det flotte fremmøde af børn og voksne til julelystænding, korsang og julemandsbesøg i går - tusind TAK 🙏❤️😃

Vi ved, at det startede “småt” i år, men med al den opbakning vi så, er vi motiverede til at udvikle traditionen, så vi om nogle år forhåbentligt får endnu mere jul til Vejgaard med flere eller større træ, scene til koret, juleboder osv. Det bliver godt! 😊

Ift at få arrangementet til at blive en realitet vil vi gerne benytte os lejligheden til at takke VB for de fine træer, Vejgaard kirkes sognekor for den flotte optræden, bankerne (Jyske Bank, Danske bank, Nordjyske Bank, Spar Nord bank og Arbejdernes Landsbank) for donationer til børnenes godtposer, Rema1000 for strøm til orglet, og AAK for hurtig sagsbehandling og hjælp med flis. Også en speciel tak til samrådets ildsjæl, Lis, for at have orkestreret det hele.� 🙌🤶🎅🎄🍭🎼

Vi håber, alle Vejgaards borgere får en dejlig jul☺️
...

View on Facebook

2 weeks ago

Vejgaard Samråd

Husk det er i eftermiddag kl 17:00 at julens komme fejres med lystænding af julelyset på Hadsundvej og træerne på bymidte torvet. Sognekoret synger julen ind og julemanden uddeler godteposer til de 150 første børn, der møder op 🎅🍭✨ ...

View on Facebook

2 weeks ago

Vejgaard Samråd

Naboer og andre interesserede inviteres til borgerorienteringsmøde i Sognehuset ved Vejgaard kirke, om den forestående ombygning af sognegård og tidligere præstebolig.

Mødet afholdes torsdag d. 21. november 2019, Kl. 19:30 til kl. 20:30.

På orienteringsmødet vil arkitektfirmaet Hovaldt præsentere ombygningsprojektet og især fortælle vore naboer lidt om tidsplanen og de praktiske arbejder i forbindelse hermed.
...

View on Facebook

2 weeks ago

Marianne Brogaard

INVITATION TIL BORGERMØDE OM OMBYGNING AF SOGNEGÅRD:
Naboer og andre interesserede inviteres til borgerorienteringsmøde i Sognehuset ved Vejgaard kirke, om den forestående ombygning af sognegård og tidligere præstebolig. Mødet afholdes torsdag d. 21. november 2019, Kl. 19:30 til kl. 20:30.
På orienteringsmødet vil arkitektfirmaet Hovaldt præsentere ombygningsprojektet og især fortælle vore naboer lidt om tidsplanen og de praktiske arbejder i forbindelse hermed.
...

View on Facebook

2 weeks ago

Vejgaard Samråd

Julearrangement i Vejgaard kirke søndag den 1. december 😊🎄🎅🌟 ...

View on Facebook

3 weeks ago

Vejgaard Samråd
View on Facebook

4 weeks ago

Vejgaard Samråd

Vejgaard Samråds coverbillede ...

View on Facebook

4 weeks ago

Vejgaard Samråd

Fredag den 22. november tændes den traditionelle julebelysning langs Hadsundvej kl 17:00 👏✨

I år vil Vejgaard samråd udvide traditionen med også at sprede mere julehygge på torvet ved Vejgaard bymidte (ud for Rema 1000).

På Vejgaard bymidte torvet vil Vejgaard kirkes sognekor derfor synge julen ind, når juletræerne på torvet tændes i forlængelse af lyset på Hadsundvej.

Så kom og syng med og mød julemanden, der uddeler godteposer til de første 150 børn, der møder op.

Vi håber mange vil støtte op om den nye tradition.
Rigtig glædelig jul!
Vejgaard samråd
...

View on Facebook

4 weeks ago

Vejgaard Samråd

Det nye Vejgaard magasin er ude 🙂Starten er gået🚴🏼‍♂️..! Vores nye julemagasin kommer i disse dage i postkasserne i Vejgaard! Hjælp os med at sprede nyheden, og DEL GERNE dette opslag, tak🙏🏻 Du kan også opleve magasinet online på linket herunder
issuu.com/grafiness/docs/vejgaardmagasinnr2-nov2019-low
...

View on Facebook

4 weeks ago

Vejgaard Samråd

Bestyrelsesmødereferat 06.11.2019Deltagere: Michael Laustsen, Lis Abildhauge, John Ørtoft, Sanne Daugaard, Karin Størkersen, Sigrid Boesen

#1 Vejgaard samråd strategiudkast

Rettelser fra John.

Opfordring fra Michael til at vi kommer med “hvordan vil vi gøre punkter”

Skal offentliggøres på Facebook, når den er revideret ift. input.

#2 Karnersvejgruppen

Borgermøde den 7.11 - Michael og John deltager

Samrådet har primært været repræsenteret af Michael, der har bistået i at processen og samarbejdet med kommunen er forløbet rigtigt

#3 Jul i Vejgaard

Vejgaard kirkes voksenkor kommer og synger julen ind på bymidte torvet (v Rema1000) 22. november kl 17 - 17:30 ifbm. tænding af julebelysningen i bydelen + på bymidte torvet. Julemanden uddeler godteposer til de første 150 børn, der møder op.

Rema1000 står for strøm til el-orgel

Sponsorater til godteposer modtaget fra SparNord, Nordjyske Bank, Jyske Bank og Arbejdernes landsbank. Danske Bank spørges igen.

Promovering af event: avisen, Facebook, plakater

#4 Generalforsamling

28.01.2020 i Omnihuset (Michael er ved at booke)

Nye medlemmer skal rekrutteres

Michael laver annonce til avisen

Michael kontakter video-manden igen

Michael laver oplæg til formandens beretning

Sigrid laver plakater + flyers + Fb opslag/event

#5 Multihus

Seniorsport er kontaktet af Michael

Michael tager kontakt til gymnastikforeningen

#6 Evt.

Golfparken fredes pkt. 18: www.aalborg.dk/politik/dagsordener-og-referater/by-og-landskabsudvalget?fbclid=IwAR2tsQQzM10ijwcf...

Henvendelse fra Signalbakkens hundevenner ang. store hunde der slippes fri til gene for andre hundeejere og alm. borgere
...

View on Facebook

2 months ago

Vejgaard Samråd

❗️❗️⚠️❗️❗️7. November indbydes der til borgermøde ang. fordebat 2.0 for boligprojekterne i det nordvestligste Vejgaard – på kanten af ’Eternitten’ og ’Ø-gadekvarteret’❗️❗️⚠️❗️❗️

Tilmelding kan ske her: blf.nemtilmeld.dk/53/

I foråret 2019 fremlagde By- og Landskabsudvalget projektplanerne ved et borgermøde, men mødte kraftig lokal modstand. Grundet modstanden aflystes den igangværende proces, og udvalget gik ’tilbage til tegnebrættet’ for at revidere projekterne i dialog med beboerne i området og Vejgaard Samråd.

Resultatet af dialogen er nu klar til en præsentation i en bredere kreds via en ny fordebat, der kører i perioden 7. oktober til d. 18. november 2019. Her har alle mulighed for at komme med idéer, synspunkter og forslag til brug for den videre proces. Og for direkte dialog kan man deltage på borgermødet den 7.11.

Mere om projektplanerne kan findes her: www.aalborgkommuneplan.dk/media/4273032/debatfolder-fordebat-2_0-byudvikling-ved-%C3%B8stre-alle-...
...

View on Facebook

2 months ago

Vejgaard Samråd

Så er der lidt at se på i Vejgaard i efterårsferien 😊

Samrådet har i samarbejde med Aalborg kommune og Vejgaard lokalhistorisk forening fået en fotoudstilling op at stå i Vejgaards centrum (v. biblioteket, torvet og bymidten), centreret om nogle af de temaer Vejgaards borgere bød ind med ifbm. helhedsplanen for Vejgaard.

Hver planche er bygget op om fortid, nutid og fremtid.
Repræsentanter fra projektgruppen møder op onsdag den 16. oktober kl. 15:00 ved biblioteket, hvorfra vi i fælles flok går ned og ser resten af udstillingen, og kan få os en snak om det opstillede. Alle interesserede er velkomne til at møde op og gå med 😊

Du kan læse mere om projektet her: www.aalborg.dk/vejgaard
...

View on Facebook

2 months ago

John Alstrup Jensen

Er der aldrig møder alle kan deltage i og komme med gode ideer det virker lidt som et lukkede foretagende. ...

View on Facebook

2 months ago

Vejgaard Samråd

Bestyrelsesmøde 08.10.2019Deltagere: Karin Størkersen, Sanne Daugaard, Lis Abildhauge, John Ørtoft, Michael Laustsen, Linda Nielsen

1. Henvendelse ang. Filstedvejens skoles grønne områder
Kontakte byplanlægger ansvarlig for helhedsplanen ift. hvordan vi kan hjælpe dem.

2. Henvendelse ang. Aalborg seniorsport og Omnihuset
Vi kan dele på Fb + hjemmeside + henvise dem til Vejgaard magasinet

3. Vejgaard magasinet og indspark til dem (evt julearrangement)
Skal have noget medio oktober
Lis vil gerne tage redaktionen en tur med i det sydlige Vejgaard
Julearrangement (Lis skriver en lille artikel)

4. Karnersvej

Deltagelse i møde den 10/10 kl 16 hos teknisk forvaltning
John tager derover

Borgermøde den 7/11 ang. Karnersvej
Fb opslag om dette

5. Jul i Vejgaard

22.11.2019 kl 17

Lyskæder fra Bauhaus er OK. De skal kobles op på gadelyset. Elektrikere skal kontaktes.

Flis + sandsække under træerne

Spørge de lokale forretningsdrivende ang. om de vil opstille en bod med gløgg, og dernæst skoler og en kaffe truck

Kirkens voksenkor kommer

Nordjyske og Jyske bank vil gerne sponsorere

Reklamere i Vejgaard magasinet, på skolernes intra og via kirkens kanaler

Mulig tidsplan:
- Kl 16:45 Voksenkoret synger på bymidtetorvet og leder folk op mod Hadsundvej til julelystændingen
- Kl 17:00 Lysene tændes på Hadsundvej og børnekoret synger det ind
- Derfra optog med børnekoret til Bymidten
- På bymidte torvet står voksenkoret og synger foran de 3 træer
- Der inviteres til fællessang
- Der uddeles godteposer til børnene og der er måske en kaffe truck

6. Omorganisering af arbejdsgrupper og invitation af foreningernes repræsentanter
Michael vil gerne skrive en strategi til næste gang, som vi snakker om før generalforsamlingen

7. Generalforsamling

28 eller 30. januar 2020 kl 19 afhængig af lokaleledighed i Omnihuset

Annonce i Vejgaard avisen, Flyers evt video om visionen

8. Mødedato i november
06.11.2019 kl 19:00 - 21:30

9. Update:

Bymidten

Fotoudstilling kommer op ifbm. efterårsferien. Er at finde foran biblioteket, på torvet og i bymidten.

Multihus

Mulig tilbygning til eksisterende faciliteter i Vejgaard er drøftet. Idrætsforeningerne skal kontaktes ift dette.

Biblioteket

Trekanten får offentligt tilskud. Vi skal have undersægt nærmere, om dette kan blive gældende for Vejgaard bibliotek som kulturhus også.

Grønne områder

Kommende møde omkring fremtiden i Signalbakkeområdet med kommunen

Trafik

Cyklistforeningen er kontaktet ift at skrive noget om cykelforholdene i Vejgaard.

10. Evt.
Ditte og Rune udtrådt af bestyrelsen pga private anliggender.
...

View on Facebook

2 months ago

Vejgaard Samråd

Det er dejligt, når der kommer nye tiltag til Vejgaard 😃

I denne omgang er det Aalborg seniorsport, der nu udvider med yoga og floorball i Omnihuset ved Filstedvejens skole.

Tag’ eventuelt omkring til åbent hus 21. oktober 🙂
...

View on Facebook

2 months ago

Vejgaard Samråd

Kort opdatering fra samrådets deltagelse i Gug samråds møde ang. støj fra motorvejen d.25/9 🚕🚙🚐🚗🚛

Blandt andre var en repræsentant fra Vejdirektoratet til stede. En af de konkrete ting, han nævnte, var planerne om at lægge et nyt slidlag asfalt på motorvejsstrækningen i Aalborg i de kommende år. Dette vil bidrage til en sænkning af støjen fra vejbanen.
Der arbejdes konkret på opsætning af støjværn på en strækning i Gug. Der er dog allerede støjværn langs Vejgaardstrækningen af motorvejen, og derfor prioriteres vedligehold af disse, men ikke at der opsættes yderligere pt.
...

View on Facebook

3 months ago

Vejgaard Samråd

Bestyrelsesmøde 10.09.2019Deltagere: Michael Laustsen, Karin Størkersen, Lis Abildhauge, John Ørtoft, Linda Nielsen, Sigrid Boesen

Møde med biblioteksgruppen:
Konstruktivt møde med forvaltning og rådmand ang. planerne for indretningen af biblioteket ifbm. omdannelsen. Børnerum opprioriteres, projekter/lærred til byrådssalen m.m.

Vejgaard i små fotoglimt
Det er håndteret. Sigrid har lavet en ny beskrivelse af gruppen.

Jul i Vejgaard
Status:

Datoen ændres, så den passer med at Vejgaard handelsstandsforening tænder julelys 22. november kl 17:00

Vejgaards kirkes voksenkor vil gerne komme og synge. Lis tjekker om de skal have noget for det.

Nordjyske bank vil gerne bidrage

SuperBrugsen, Rema1000 skal også spørges til bidrag

Vejgaard bageren kan vi spørge ift småkager

Karin skaffer 3-4 træer via VB og får lavet 3-4 fødder til træerne

Træflis under træerne skal evt skaffes via kommunen

Åge Nansen ved kommunen er Lis i kontakt med ang. fæstning af træer samt tilslutning af lys (evt alm lyskæder fra en isenkræmmer)

Vi skal have lavet opslag i avisen fx og evt Vejgaard magasinet

Linda undersøge kor på Vejgaard Østre (intranet)

Kunst
Michael taler med Birgit.

Skraldedag
Vi kan ikke løfte dette pt. grundet for få kræfter i bestyrelsen.
Forslag om henvendelse til skoler/børnehaver.

Status fra:

Multihus
Haft kontakt til Dansk handicap for at afklare interesse i et multihus projekt, da de mangler lokaler i dagtimerne.
Michael: Rykker mødet mandag 23. September for at få flere med
Opråb til Vejgaard foreningsliv - Ringe rundt til formændene/sende mail

Bymidte
Møde den 25.9 med Iben og lokalhistorisk ang. fotoudstilling

Trafik
Ikke aktivitet

Grønne områder
Ikke aktivitet

Nye kræfter

Afklaring fra bestyrelsesmedlemmer?

Vi skal skalere opgaverne til det antal vi er til at løfte dem, og ikke tage nye ind i år

Evt udvide vedtægterne at man skal have tilknytning til Vejgaard

Kontakte potentielle kommende bestyrelsesmedlemmer evt skolebestyrelsesformand, organisationer, boligforening

Ift organisering kan vi lade os inspirere mere af midtbyens samråd

Andet

Kassereren skal aktiveres

Støjværn i Gug møde 25. september: Samrådet stiller med to repræsentanter. Øvrige borgere fra Vejgaard hvis interesse det har, opfordres ligeledes til at deltage:
www.facebook.com/events/2422872524611141/

Anders kommer næste gang

Vi skal tale om hvem der stiller op igen til bestyrelsen + suppleanter
...

View on Facebook

3 months ago

Vejgaard Samråd

Bestyrelsesmøde 10.09.2019Deltagere: Michael Laustsen, Karin Størkersen, Lis Abildhauge, John Ørtoft, Linda Nielsen, Sigrid Boesen

Møde med biblioteksgruppen:
Konstruktivt møde med forvaltning og rådmand ang. planerne for indretningen af biblioteket ifbm. omdannelsen. Børnerum opprioriteres, projekter/lærred til byrådssalen m.m.

Vejgaard i små fotoglimt
Det er håndteret. Sigrid har lavet en ny beskrivelse af gruppen.

Jul i Vejgaard
Status:

Datoen ændres, så den passer med at Vejgaard handelsstandsforening tænder julelys 22. november kl 17:00

Vejgaards kirkes voksenkor vil gerne komme og synge. Lis tjekker om de skal have noget for det.

Nordjyske bank vil gerne bidrage

SuperBrugsen, Rema1000 skal også spørges til bidrag

Vejgaard bageren kan vi spørge ift småkager

Karin skaffer 3-4 træer via VB og får lavet 3-4 fødder til træerne

Træflis under træerne skal evt skaffes via kommunen

Åge Nansen ved kommunen er Lis i kontakt med ang. fæstning af træer samt tilslutning af lys (evt alm lyskæder fra en isenkræmmer)

Vi skal have lavet opslag i avisen fx og evt Vejgaard magasinet

Linda undersøge kor på Vejgaard Østre (intranet)

Kunst
Michael taler med Birgit.

Skraldedag
Vi kan ikke løfte dette pt. grundet for få kræfter i bestyrelsen.
Forslag om henvendelse til skoler/børnehaver.

Status fra:

Multihus
Haft kontakt til Dansk handicap for at afklare interesse i et multihus projekt, da de mangler lokaler i dagtimerne.
Michael: Rykker mødet mandag 23. September for at få flere med
Opråb til Vejgaard foreningsliv - Ringe rundt til formændene/sende mail

Bymidte
Møde den 25.9 med Iben og lokalhistorisk ang. fotoudstilling

Trafik
Ikke aktivitet

Grønne områder
Ikke aktivitet

Nye kræfter

Afklaring fra bestyrelsesmedlemmer?

Vi skal skalere opgaverne til det antal vi er til at løfte dem, og ikke tage nye ind i år

Evt udvide vedtægterne at man skal have tilknytning til Vejgaard

Kontakte potentielle kommende bestyrelsesmedlemmer evt skolebestyrelsesformand, organisationer, boligforening

Ift organisering kan vi lade os inspirere mere af midtbyens samråd

Andet

Kassereren skal aktiveres

Støjværn i Gug møde 25. september: Samrådet stiller med to repræsentanter. Øvrige borgere fra Vejgaard hvis interesse det har, opfordres ligeledes til at deltage:
www.facebook.com/events/2422872524611141/

Anders kommer næste gang

Vi skal tale om hvem der stiller op igen til bestyrelsen + suppleanter
...

View on Facebook
Close Menu
Close Panel