Nyheder

8 hours ago

Vejgaard Samråd

Vejgaard Samråds coverbillede ...

View on Facebook

8 hours ago

Vejgaard Samråd

Fredag den 22. november tændes den traditionelle julebelysning langs Hadsundvej kl 17:00 👏✨

I år vil Vejgaard samråd udvide traditionen med også at sprede mere julehygge på torvet ved Vejgaard bymidte (ud for Rema 1000).

På Vejgaard bymidte torvet vil Vejgaard kirkes sognekor derfor synge julen ind, når juletræerne på torvet tændes i forlængelse af lyset på Hadsundvej.

Så kom og syng med og mød julemanden, der uddeler godteposer til de første 150 børn, der møder op.

Vi håber mange vil støtte op om den nye tradition.
Rigtig glædelig jul!
Vejgaard samråd
...

View on Facebook

8 hours ago

Vejgaard Samråd

Det nye Vejgaard magasin er ude 🙂Starten er gået🚴🏼‍♂️..! Vores nye julemagasin kommer i disse dage i postkasserne i Vejgaard! Hjælp os med at sprede nyheden, og DEL GERNE dette opslag, tak🙏🏻 Du kan også opleve magasinet online på linket herunder
issuu.com/grafiness/docs/vejgaardmagasinnr2-nov2019-low
...

View on Facebook

2 days ago

Vejgaard Samråd

Bestyrelsesmødereferat 06.11.2019Deltagere: Michael Laustsen, Lis Abildhauge, John Ørtoft, Sanne Daugaard, Karin Størkersen, Sigrid Boesen

#1 Vejgaard samråd strategiudkast

Rettelser fra John.

Opfordring fra Michael til at vi kommer med “hvordan vil vi gøre punkter”

Skal offentliggøres på Facebook, når den er revideret ift. input.

#2 Karnersvejgruppen

Borgermøde den 7.11 - Michael og John deltager

Samrådet har primært været repræsenteret af Michael, der har bistået i at processen og samarbejdet med kommunen er forløbet rigtigt

#3 Jul i Vejgaard

Vejgaard kirkes voksenkor kommer og synger julen ind på bymidte torvet (v Rema1000) 22. november kl 17 - 17:30 ifbm. tænding af julebelysningen i bydelen + på bymidte torvet. Julemanden uddeler godteposer til de første 150 børn, der møder op.

Rema1000 står for strøm til el-orgel

Sponsorater til godteposer modtaget fra SparNord, Nordjyske Bank, Jyske Bank og Arbejdernes landsbank. Danske Bank spørges igen.

Promovering af event: avisen, Facebook, plakater

#4 Generalforsamling

28.01.2020 i Omnihuset (Michael er ved at booke)

Nye medlemmer skal rekrutteres

Michael laver annonce til avisen

Michael kontakter video-manden igen

Michael laver oplæg til formandens beretning

Sigrid laver plakater + flyers + Fb opslag/event

#5 Multihus

Seniorsport er kontaktet af Michael

Michael tager kontakt til gymnastikforeningen

#6 Evt.

Golfparken fredes pkt. 18: www.aalborg.dk/politik/dagsordener-og-referater/by-og-landskabsudvalget?fbclid=IwAR2tsQQzM10ijwcf...

Henvendelse fra Signalbakkens hundevenner ang. store hunde der slippes fri til gene for andre hundeejere og alm. borgere
...

View on Facebook

3 weeks ago

Vejgaard Samråd

❗️❗️⚠️❗️❗️7. November indbydes der til borgermøde ang. fordebat 2.0 for boligprojekterne i det nordvestligste Vejgaard – på kanten af ’Eternitten’ og ’Ø-gadekvarteret’❗️❗️⚠️❗️❗️

Tilmelding kan ske her: blf.nemtilmeld.dk/53/

I foråret 2019 fremlagde By- og Landskabsudvalget projektplanerne ved et borgermøde, men mødte kraftig lokal modstand. Grundet modstanden aflystes den igangværende proces, og udvalget gik ’tilbage til tegnebrættet’ for at revidere projekterne i dialog med beboerne i området og Vejgaard Samråd.

Resultatet af dialogen er nu klar til en præsentation i en bredere kreds via en ny fordebat, der kører i perioden 7. oktober til d. 18. november 2019. Her har alle mulighed for at komme med idéer, synspunkter og forslag til brug for den videre proces. Og for direkte dialog kan man deltage på borgermødet den 7.11.

Mere om projektplanerne kan findes her: www.aalborgkommuneplan.dk/media/4273032/debatfolder-fordebat-2_0-byudvikling-ved-%C3%B8stre-alle-...
...

View on Facebook

4 weeks ago

Vejgaard Samråd

Så er der lidt at se på i Vejgaard i efterårsferien 😊

Samrådet har i samarbejde med Aalborg kommune og Vejgaard lokalhistorisk forening fået en fotoudstilling op at stå i Vejgaards centrum (v. biblioteket, torvet og bymidten), centreret om nogle af de temaer Vejgaards borgere bød ind med ifbm. helhedsplanen for Vejgaard.

Hver planche er bygget op om fortid, nutid og fremtid.
Repræsentanter fra projektgruppen møder op onsdag den 16. oktober kl. 15:00 ved biblioteket, hvorfra vi i fælles flok går ned og ser resten af udstillingen, og kan få os en snak om det opstillede. Alle interesserede er velkomne til at møde op og gå med 😊

Du kan læse mere om projektet her: www.aalborg.dk/vejgaard
...

View on Facebook

1 month ago

John Alstrup Jensen

Er der aldrig møder alle kan deltage i og komme med gode ideer det virker lidt som et lukkede foretagende. ...

View on Facebook

1 month ago

Vejgaard Samråd

Bestyrelsesmøde 08.10.2019Deltagere: Karin Størkersen, Sanne Daugaard, Lis Abildhauge, John Ørtoft, Michael Laustsen, Linda Nielsen

1. Henvendelse ang. Filstedvejens skoles grønne områder
Kontakte byplanlægger ansvarlig for helhedsplanen ift. hvordan vi kan hjælpe dem.

2. Henvendelse ang. Aalborg seniorsport og Omnihuset
Vi kan dele på Fb + hjemmeside + henvise dem til Vejgaard magasinet

3. Vejgaard magasinet og indspark til dem (evt julearrangement)
Skal have noget medio oktober
Lis vil gerne tage redaktionen en tur med i det sydlige Vejgaard
Julearrangement (Lis skriver en lille artikel)

4. Karnersvej

Deltagelse i møde den 10/10 kl 16 hos teknisk forvaltning
John tager derover

Borgermøde den 7/11 ang. Karnersvej
Fb opslag om dette

5. Jul i Vejgaard

22.11.2019 kl 17

Lyskæder fra Bauhaus er OK. De skal kobles op på gadelyset. Elektrikere skal kontaktes.

Flis + sandsække under træerne

Spørge de lokale forretningsdrivende ang. om de vil opstille en bod med gløgg, og dernæst skoler og en kaffe truck

Kirkens voksenkor kommer

Nordjyske og Jyske bank vil gerne sponsorere

Reklamere i Vejgaard magasinet, på skolernes intra og via kirkens kanaler

Mulig tidsplan:
- Kl 16:45 Voksenkoret synger på bymidtetorvet og leder folk op mod Hadsundvej til julelystændingen
- Kl 17:00 Lysene tændes på Hadsundvej og børnekoret synger det ind
- Derfra optog med børnekoret til Bymidten
- På bymidte torvet står voksenkoret og synger foran de 3 træer
- Der inviteres til fællessang
- Der uddeles godteposer til børnene og der er måske en kaffe truck

6. Omorganisering af arbejdsgrupper og invitation af foreningernes repræsentanter
Michael vil gerne skrive en strategi til næste gang, som vi snakker om før generalforsamlingen

7. Generalforsamling

28 eller 30. januar 2020 kl 19 afhængig af lokaleledighed i Omnihuset

Annonce i Vejgaard avisen, Flyers evt video om visionen

8. Mødedato i november
06.11.2019 kl 19:00 - 21:30

9. Update:

Bymidten

Fotoudstilling kommer op ifbm. efterårsferien. Er at finde foran biblioteket, på torvet og i bymidten.

Multihus

Mulig tilbygning til eksisterende faciliteter i Vejgaard er drøftet. Idrætsforeningerne skal kontaktes ift dette.

Biblioteket

Trekanten får offentligt tilskud. Vi skal have undersægt nærmere, om dette kan blive gældende for Vejgaard bibliotek som kulturhus også.

Grønne områder

Kommende møde omkring fremtiden i Signalbakkeområdet med kommunen

Trafik

Cyklistforeningen er kontaktet ift at skrive noget om cykelforholdene i Vejgaard.

10. Evt.
Ditte og Rune udtrådt af bestyrelsen pga private anliggender.
...

View on Facebook

1 month ago

Vejgaard Samråd

Det er dejligt, når der kommer nye tiltag til Vejgaard 😃

I denne omgang er det Aalborg seniorsport, der nu udvider med yoga og floorball i Omnihuset ved Filstedvejens skole.

Tag’ eventuelt omkring til åbent hus 21. oktober 🙂
...

View on Facebook

1 month ago

Vejgaard Samråd

Kort opdatering fra samrådets deltagelse i Gug samråds møde ang. støj fra motorvejen d.25/9 🚕🚙🚐🚗🚛

Blandt andre var en repræsentant fra Vejdirektoratet til stede. En af de konkrete ting, han nævnte, var planerne om at lægge et nyt slidlag asfalt på motorvejsstrækningen i Aalborg i de kommende år. Dette vil bidrage til en sænkning af støjen fra vejbanen.
Der arbejdes konkret på opsætning af støjværn på en strækning i Gug. Der er dog allerede støjværn langs Vejgaardstrækningen af motorvejen, og derfor prioriteres vedligehold af disse, men ikke at der opsættes yderligere pt.
...

View on Facebook

2 months ago

Vejgaard Samråd

Bestyrelsesmøde 10.09.2019Deltagere: Michael Laustsen, Karin Størkersen, Lis Abildhauge, John Ørtoft, Linda Nielsen, Sigrid Boesen

Møde med biblioteksgruppen:
Konstruktivt møde med forvaltning og rådmand ang. planerne for indretningen af biblioteket ifbm. omdannelsen. Børnerum opprioriteres, projekter/lærred til byrådssalen m.m.

Vejgaard i små fotoglimt
Det er håndteret. Sigrid har lavet en ny beskrivelse af gruppen.

Jul i Vejgaard
Status:

Datoen ændres, så den passer med at Vejgaard handelsstandsforening tænder julelys 22. november kl 17:00

Vejgaards kirkes voksenkor vil gerne komme og synge. Lis tjekker om de skal have noget for det.

Nordjyske bank vil gerne bidrage

SuperBrugsen, Rema1000 skal også spørges til bidrag

Vejgaard bageren kan vi spørge ift småkager

Karin skaffer 3-4 træer via VB og får lavet 3-4 fødder til træerne

Træflis under træerne skal evt skaffes via kommunen

Åge Nansen ved kommunen er Lis i kontakt med ang. fæstning af træer samt tilslutning af lys (evt alm lyskæder fra en isenkræmmer)

Vi skal have lavet opslag i avisen fx og evt Vejgaard magasinet

Linda undersøge kor på Vejgaard Østre (intranet)

Kunst
Michael taler med Birgit.

Skraldedag
Vi kan ikke løfte dette pt. grundet for få kræfter i bestyrelsen.
Forslag om henvendelse til skoler/børnehaver.

Status fra:

Multihus
Haft kontakt til Dansk handicap for at afklare interesse i et multihus projekt, da de mangler lokaler i dagtimerne.
Michael: Rykker mødet mandag 23. September for at få flere med
Opråb til Vejgaard foreningsliv - Ringe rundt til formændene/sende mail

Bymidte
Møde den 25.9 med Iben og lokalhistorisk ang. fotoudstilling

Trafik
Ikke aktivitet

Grønne områder
Ikke aktivitet

Nye kræfter

Afklaring fra bestyrelsesmedlemmer?

Vi skal skalere opgaverne til det antal vi er til at løfte dem, og ikke tage nye ind i år

Evt udvide vedtægterne at man skal have tilknytning til Vejgaard

Kontakte potentielle kommende bestyrelsesmedlemmer evt skolebestyrelsesformand, organisationer, boligforening

Ift organisering kan vi lade os inspirere mere af midtbyens samråd

Andet

Kassereren skal aktiveres

Støjværn i Gug møde 25. september: Samrådet stiller med to repræsentanter. Øvrige borgere fra Vejgaard hvis interesse det har, opfordres ligeledes til at deltage:
www.facebook.com/events/2422872524611141/

Anders kommer næste gang

Vi skal tale om hvem der stiller op igen til bestyrelsen + suppleanter
...

View on Facebook

2 months ago

Vejgaard Samråd

Bestyrelsesmøde 10.09.2019Deltagere: Michael Laustsen, Karin Størkersen, Lis Abildhauge, John Ørtoft, Linda Nielsen, Sigrid Boesen

Møde med biblioteksgruppen:
Konstruktivt møde med forvaltning og rådmand ang. planerne for indretningen af biblioteket ifbm. omdannelsen. Børnerum opprioriteres, projekter/lærred til byrådssalen m.m.

Vejgaard i små fotoglimt
Det er håndteret. Sigrid har lavet en ny beskrivelse af gruppen.

Jul i Vejgaard
Status:

Datoen ændres, så den passer med at Vejgaard handelsstandsforening tænder julelys 22. november kl 17:00

Vejgaards kirkes voksenkor vil gerne komme og synge. Lis tjekker om de skal have noget for det.

Nordjyske bank vil gerne bidrage

SuperBrugsen, Rema1000 skal også spørges til bidrag

Vejgaard bageren kan vi spørge ift småkager

Karin skaffer 3-4 træer via VB og får lavet 3-4 fødder til træerne

Træflis under træerne skal evt skaffes via kommunen

Åge Nansen ved kommunen er Lis i kontakt med ang. fæstning af træer samt tilslutning af lys (evt alm lyskæder fra en isenkræmmer)

Vi skal have lavet opslag i avisen fx og evt Vejgaard magasinet

Linda undersøge kor på Vejgaard Østre (intranet)

Kunst
Michael taler med Birgit.

Skraldedag
Vi kan ikke løfte dette pt. grundet for få kræfter i bestyrelsen.
Forslag om henvendelse til skoler/børnehaver.

Status fra:

Multihus
Haft kontakt til Dansk handicap for at afklare interesse i et multihus projekt, da de mangler lokaler i dagtimerne.
Michael: Rykker mødet mandag 23. September for at få flere med
Opråb til Vejgaard foreningsliv - Ringe rundt til formændene/sende mail

Bymidte
Møde den 25.9 med Iben og lokalhistorisk ang. fotoudstilling

Trafik
Ikke aktivitet

Grønne områder
Ikke aktivitet

Nye kræfter

Afklaring fra bestyrelsesmedlemmer?

Vi skal skalere opgaverne til det antal vi er til at løfte dem, og ikke tage nye ind i år

Evt udvide vedtægterne at man skal have tilknytning til Vejgaard

Kontakte potentielle kommende bestyrelsesmedlemmer evt skolebestyrelsesformand, organisationer, boligforening

Ift organisering kan vi lade os inspirere mere af midtbyens samråd

Andet

Kassereren skal aktiveres

Støjværn i Gug møde 25. september: Samrådet stiller med to repræsentanter. Øvrige borgere fra Vejgaard hvis interesse det har, opfordres ligeledes til at deltage:
www.facebook.com/events/2422872524611141/

Anders kommer næste gang

Vi skal tale om hvem der stiller op igen til bestyrelsen + suppleanter
...

View on Facebook

2 months ago

Vejgaard Samråd

Tak til alle jer, der besøgte os på kræmmermarkedet i torsdags 😊Kagen sponsoreret af @Vejgaardbageren gik som varmt brød 😉 og mange af jer deltog i vores Vejgaard quiz’er til børn og voksne.

Vi udtrak 2 vindere blandt børn og voksne i weekenden om de fine præmier sponsoreret af Spar Vejgaard.
Det lidt utrolige skete, at mor og datter vandt - Tillykke fra samrådet 👏😊
...

View on Facebook

2 months ago

Vejgaard Samråd

Vejgaard har fået et nyt magasin - Vejgaard Magasinet 🤩

De var også til stede til Vejgaard kræmmermarked og har fået produceret denne fine stemningsvideo 😊 Hop ind og tjek deres Facebookside ud: VejgaardMagasinet
...

View on Facebook

2 months ago

Vejgaard Samråd

Kagen var populær, så den er allerede væk, men vi har stadigvæk kaffe og en quiz med flotte præmier😁
Og så kom @Vejgaardmagasinet forbi med en stak magasiner til de nysgerrige.

Så kom og få en snak og deltag i vores quiz 👐😊
...

View on Facebook

2 months ago

Vejgaard Samråd

Så er vi klar på kræmmermarkedet. Med lækre kagemænd fra Vejgaard bageren til de hurtige og quiz med fine præmier fra Spar Aarestrupsvej - kom frisk 😊 ...

View on Facebook

3 months ago

Vejgaard Samråd

Lidt nyt fra samrådet:

Du kan finde samrådet på Vejgaard kræmmermarked 5. September foran biblioteket, hvor du kan komme forbi og hilse på, deltage i vores quiz om Vejgaard og smage et stykke lækker kage sponsoreret af Vejgaard bageren (så længe lager haves!). Vi glæder os til at hilse på mange af jer 😊

www.facebook.com/pages/Vejgaard-Bageri-Hadsundvej-10-9000-Aalborg/182712615839722

19.08 havde samrådets repræsentanter endnu et møde i arbejdsgruppen med kommunen ang. Vejgaard bibliotek.
Der lægges op til at bygningen skal rumme flere foreninger end pt, så samrådets repræsentanter spurgte ind til, at der også bibeholdes et fokus på biblioteket som familiebibliotek, hvor der er noget for alle aldersgrupper. Kommunen kunne bekræfte, at dette også er med i planerne. 👍

Vi havde et positivt møde med foreningerne den 20.8 ang. Multihus i Vejgaard. Dog kan vi stadigvæk godt bruge tilkendegivelser fra endnu flere foreninger. Så vi fortsætter med at kontakte så mange som muligt. For at hjælpe os med dette, må du gerne tag’e relevante personer her, eller sende os besked via Fb eller mail: vejgaardsamraad@gmail.com. Jo mere hjælp vi kan få, jo hurtigere kan vi få sat skub i tingene 😊🙏
...

View on Facebook

3 months ago

Vejgaard Samråd

Bestyrelsesmødereferat 13.08.2019Deltagere

Karin Størkersen, Michael Laustsen, John Ørtoft, Linda Nielsen, Lis Abildhauge og Sigrid Boesen

Referent/ordstyrer
Sigrid

Fremtidige mødelokaler
Pga ombygning på biblioteket skal vi finde nye lokaler. Vi kan bruge VBs lokaler efter aftale med inspektøren.

Hjemmesiden
Vejgaard.dk er mere eller mindre klar. Vi må tilføje yderligere indhold, i takt med, at de lokale henvender sig. Bestyrelsens medlemmer skal godkende før den offentliggøres endeligt.

Vejgaard magasin
Fint indslag om samrådet. Måske det kan lokke nye kræfter til at hjælpe til med arbejdet også.

Henvendelse fra Thorsgade-gruppe
Michael tager kontakt

RealDania fonden
Vi kan overveje at søge støtte til projekteringen af et kulturhus (realdania.dk/nyheder/2019/04/undervaerker-ny-ansoegningsfrist)

Arbejdsgrupperne:

Trafik

Tryghedsvandring er udskudt, da Vejgaard Østre mener, at endnu en undersøgelse ikke vil rykke noget.

Et andet fokus for tryghedsvandringen skal findes (Evt cykeltrafikken på Hadsundvej, og trygge udenomsstier - fx med oplysning via Golfparken og Øster Uttrup)

Grønne områder

Ift Golfparken venter vi på at høre om fredningen går igennem - der kommer et møde senere, og så ved vi hvad der er rammerne for det videre arbejde.

Sohngaardsholmparkens toilet er sprængt. Her bør vi evt følge op med Hans Tophøj for at høre, om det kan give anledning til en gennemrenovering af bygningerne samt børnevenlig street art på bygningen.

Oplysning af Golfparken - RealDania fonden evt.

Lave en brugerundersøgelse fx ved hjælp af Phillipskolen/Aalborghus gymnasium/Friskolen/Landinspektørstudiet

Spørge byplanlægger, om der er nogle tal på hvor mange der cykler igennem Golfparken

Multihus

11.6 møde i VB Linda/Michael: Lokalforeningerne VG, VB, AIK, AMOK, Tateni deltog. Konklusionen blev at få flere foreninger med og blive mere konkrete og afklarede omkring behovet.

Linda og Karin har afholdt møde med Søren Ørgaard og Erik Kristensen. De opfordrer os til at få nedsat styregruppe og blive konkrete på hvad behovet, og ønsket er for et kulturhus/hal, hvad skal det kunne rumme og hvor skal det placeres. Dernæst kan vi spørge forvaltningen til råds og muligvis få støtte til at få lavet tegninger osv.

Vi skal have sat en styregruppe for projektet:

Bestående af samrådet, foreningsrepræsentanter samt skole- og institutionsrepræsentanter

Vi skal have formuleret hvilke behov projektet skal dækker (Michael)

Senere skal forvaltningerne inviteres med

Et åbent møde afholdes tirsdag 20.8 kl. 19-21 på VB. Facebook event skal laves (Sigrid)

Repræsentanter fra lokale foreninger + skoleledere

Formålet er at få afdækket behovene

Nedsættelse af en styregruppe

Vi har brug for hjælp og engagement

Et møde skal ligeledes sættes i stand med relevante byrådspolitikere. Agendaen skal omhandle multihuset samt forholdene omkring Hadsundvej (fortætning og trafikale udfordringer)

Kulturhus (biblioteksbygningen)

Har haft møde i kulturhusgruppen. Frivillighuset var meget utilfredse med kommunens oplæg. Erik Kristensen mener ikke at vi kan få en café. Mads Duedahl har mundtligt lovet os en café, endda på vores første generalforsamling foran de fremmødte. Vi sender derfor en fælles mail til Erik Kristensen og Mads Duedahl ift dette løfte.

Møde på mandag 19.06 i kulturhusgruppen. Lis deltager. Det endelige udkast skal præsenteres.

Bymidten

Arbejder på et fotoprojekt om Vejgaard før, nu og i fremtiden i samarbejde med kommunen og lokalhistorisk forening.

Deltagelse ved Kræmmermarked 5. September i Vejgaard
Kl. 16-18: Sigrid, Lis, Karin og Michael
Kl. 18-20: John, Linda og Sanne
Praktiske opgaver fordelt imellem os.

Jul i Vejgaard

Lis har talt med folk i banken. De vil sponsorere børneposer.

Lis vil tale med Brugsuddeleren også ang. sponsorat

Man skal søge om at få et juletræ op på torvet ift strøm, fæstning - det skal gøres

Evt tale med Hans Tophøj ang. fod til juletræ

Organisten tager deltagelse op på næste møde ift kirkekoret

Idé om en juletræsklynge m lys i stedet for ét stort

Støjværnsmøde i Gug (25.9.)
John, Lis deltager

Evt.

Jydepotten og benzintanken er solgt. Evt skal der laves detail, som vi frygter vil tage livet af handlen i bymidten. www.e-pages.dk/nordjyske/320437/article/951136/10/1/render/?token=0c75d687f3356ff6b083fe6a3e42189... kan henvende os til Iben ang. dette? Trafiksikkerhed bliver udfordret samtidig med at det tager livet af bymidten potentielt. Skobutikken, blomsterbutikken m.fl. lukker.

Michael snakker med Vejgaardhallen på torsdag formiddag og torsdag eftermiddag med Karnersvejgruppen

Bestyrelsen har behov for at få nye medlemmer og sætter rekruttering i gang, bl.a. ved henvendelser til vores netværk. Så hvis du læser dette referat, og du kunne have lyst til at give en hånd med ift at vores julearrangement, multihus eller lign. må du gerne kommentere på dette referat. Så inviterer vi dig gerne (uforpligtende) med til næste møde. Det ville være rart, hvis vi var endnu flere til at give Vejgaard et løft:)
...

View on Facebook

3 months ago

Vejgaard Samråd

Bestyrelsesmødereferat 13.08.2019Deltagere

Karin Størkersen, Michael Laustsen, John Ørtoft, Linda Nielsen, Lis Abildhauge og Sigrid Boesen

Referent/ordstyrer
Sigrid

Fremtidige mødelokaler
Pga ombygning på biblioteket skal vi finde nye lokaler. Vi kan bruge VBs lokaler efter aftale med inspektøren.

Hjemmesiden
Vejgaard.dk er mere eller mindre klar. Vi må tilføje yderligere indhold, i takt med, at de lokale henvender sig. Bestyrelsens medlemmer skal godkende før den offentliggøres endeligt.

Vejgaard magasin
Fint indslag om samrådet. Måske det kan lokke nye kræfter til at hjælpe til med arbejdet også.

Henvendelse fra Thorsgade-gruppe
Michael tager kontakt

RealDania fonden
Vi kan overveje at søge støtte til projekteringen af et kulturhus (realdania.dk/nyheder/2019/04/undervaerker-ny-ansoegningsfrist)

Arbejdsgrupperne:

Trafik

Tryghedsvandring er udskudt, da Vejgaard Østre mener, at endnu en undersøgelse ikke vil rykke noget.

Et andet fokus for tryghedsvandringen skal findes (Evt cykeltrafikken på Hadsundvej, og trygge udenomsstier - fx med oplysning via Golfparken og Øster Uttrup)

Grønne områder

Ift Golfparken venter vi på at høre om fredningen går igennem - der kommer et møde senere, og så ved vi hvad der er rammerne for det videre arbejde.

Sohngaardsholmparkens toilet er sprængt. Her bør vi evt følge op med Hans Tophøj for at høre, om det kan give anledning til en gennemrenovering af bygningerne samt børnevenlig street art på bygningen.

Oplysning af Golfparken - RealDania fonden evt.

Lave en brugerundersøgelse fx ved hjælp af Phillipskolen/Aalborghus gymnasium/Friskolen/Landinspektørstudiet

Spørge byplanlægger, om der er nogle tal på hvor mange der cykler igennem Golfparken

Multihus

11.6 møde i VB Linda/Michael: Lokalforeningerne VG, VB, AIK, AMOK, Tateni deltog. Konklusionen blev at få flere foreninger med og blive mere konkrete og afklarede omkring behovet.

Linda og Karin har afholdt møde med Søren Ørgaard og Erik Kristensen. De opfordrer os til at få nedsat styregruppe og blive konkrete på hvad behovet, og ønsket er for et kulturhus/hal, hvad skal det kunne rumme og hvor skal det placeres. Dernæst kan vi spørge forvaltningen til råds og muligvis få støtte til at få lavet tegninger osv.

Vi skal have sat en styregruppe for projektet:

Bestående af samrådet, foreningsrepræsentanter samt skole- og institutionsrepræsentanter

Vi skal have formuleret hvilke behov projektet skal dækker (Michael)

Senere skal forvaltningerne inviteres med

Et åbent møde afholdes tirsdag 20.8 kl. 19-21 på VB. Facebook event skal laves (Sigrid)

Repræsentanter fra lokale foreninger + skoleledere

Formålet er at få afdækket behovene

Nedsættelse af en styregruppe

Vi har brug for hjælp og engagement

Et møde skal ligeledes sættes i stand med relevante byrådspolitikere. Agendaen skal omhandle multihuset samt forholdene omkring Hadsundvej (fortætning og trafikale udfordringer)

Kulturhus (biblioteksbygningen)

Har haft møde i kulturhusgruppen. Frivillighuset var meget utilfredse med kommunens oplæg. Erik Kristensen mener ikke at vi kan få en café. Mads Duedahl har mundtligt lovet os en café, endda på vores første generalforsamling foran de fremmødte. Vi sender derfor en fælles mail til Erik Kristensen og Mads Duedahl ift dette løfte.

Møde på mandag 19.06 i kulturhusgruppen. Lis deltager. Det endelige udkast skal præsenteres.

Bymidten

Arbejder på et fotoprojekt om Vejgaard før, nu og i fremtiden i samarbejde med kommunen og lokalhistorisk forening.

Deltagelse ved Kræmmermarked 5. September i Vejgaard
Kl. 16-18: Sigrid, Lis, Karin og Michael
Kl. 18-20: John, Linda og Sanne
Praktiske opgaver fordelt imellem os.

Jul i Vejgaard

Lis har talt med folk i banken. De vil sponsorere børneposer.

Lis vil tale med Brugsuddeleren også ang. sponsorat

Man skal søge om at få et juletræ op på torvet ift strøm, fæstning - det skal gøres

Evt tale med Hans Tophøj ang. fod til juletræ

Organisten tager deltagelse op på næste møde ift kirkekoret

Idé om en juletræsklynge m lys i stedet for ét stort

Støjværnsmøde i Gug (25.9.)
John, Lis deltager

Evt.

Jydepotten og benzintanken er solgt. Evt skal der laves detail, som vi frygter vil tage livet af handlen i bymidten. www.e-pages.dk/nordjyske/320437/article/951136/10/1/render/?token=0c75d687f3356ff6b083fe6a3e42189... kan henvende os til Iben ang. dette? Trafiksikkerhed bliver udfordret samtidig med at det tager livet af bymidten potentielt. Skobutikken, blomsterbutikken m.fl. lukker.

Michael snakker med Vejgaardhallen på torsdag formiddag og torsdag eftermiddag med Karnersvejgruppen

Bestyrelsen har behov for at få nye medlemmer og sætter rekruttering i gang, bl.a. ved henvendelser til vores netværk. Så hvis du læser dette referat, og du kunne have lyst til at give en hånd med ift at vores julearrangement, multihus eller lign. må du gerne kommentere på dette referat. Så inviterer vi dig gerne (uforpligtende) med til næste møde. Det ville være rart, hvis vi var endnu flere til at give Vejgaard et løft:)
...

View on Facebook
Close Menu
Close Panel