Nyheder

3 weeks ago

Vejgaard Samråd

Bedre sent end aldrig - mødereferatet fra det seneste bestyrelsesmøde er nu lagt op😊

Rigtig god sommer til alle 🌞😊

www.facebook.com/notes/vejgaard-samr%C3%A5d/bestyrelsesm%C3%B8de-06062019/2323130331348915/
...

View on Facebook

3 weeks ago

Vejgaard Samråd

Bestyrelsesmøde 06.06.2019Deltagere: Karin Lind Størkersen, Lis Abildhauge, John Ørtoft, Martin Bagger, Linda Nielsen, Sanne Daugaard, Sigrid Boesen

Dagsorden:

Ordstyrer
Karin


Referant
Sigrid


Iben + EU gruppe
Info om at de deltager i aften


Hjemmesiden
Orientering fra Michael via Sigrid - Sidens indhold er ved at være på plads, det er et spørgsmål om at få det lagt ind og så kan vi gå i luften.


E-boks
Der er nu etableret en E-boks til samrådet med NemID.


Foreningsbankkonto (sygesikring/pas/kørekort)
Sigrid indsamler de sidste underskrifter og pas/sygesikring.
Sanne udfylder papirer til banken.
Sigrid og Sanne tager i banken sammen senere. Vi skal lige ringe derned først.


Tilmelding til samrådsmøde den 20. juni i Nørresundby idrætscenter (su. 16.06)
Sigrid melder John og sig selv til + sender referat til John
Sanne standby, hvis Sigrid bliver forhindret


Nye bestyrelsesmedlemmer?
Et par af bestyrelsesmedlemmerne har trukket sig for en periode pga private ting. I stedet vil vi arbejde på at få flere ressourcepersoner ind i arbejdsgrupperne.


Status fra grupperne


Kulturhus:


Mødet den 11. Juni med foreningerne og kulturhus kl 19.
Gymnastik, bordtennis, håndbold, cykel, badminton…
Stine Rex kunne evt engageres
Majbritt Iversen, Jørgen Hein skal også engageres
Michael Laustsen deltager i stedet for Karin
Kun for foreninger, ikke politikere
Kristina Bille vil gerne engagere sig som ressourceperson
Vi kan se, der bliver brugt penge rundt omkring på sportstiltag, nogle af disse kunne gå til Vejgaard


Indretning af bibliotek (Herning bibliotek som inspiration)
Møde den 19.6 kl 10-12. Et udkast til indretningen af biblioteket skal præsenteres her.
De frivilliges hus har tilsyneladende brug for meget plads, som vi ikke er sikre på, at bibliotekets areal kan rumme.
Herning, Hjørring og Helsingør biblioteker som inspiration.
Cafékrav er vigtigt og på linje med borgernes input fra borgermødet


Trafik:


Mail fra beboere fra Bernstorffsgade - bekymring for sikkerheden på vejene pga. +bus rute samt udvidelsen/ fortætning af bebyggelse i området - dette er ingivet til holdet bag helhedsplanen ved kommunen.
Supercykelsti-området skal vi være obs på, når der bygges nyt.
Ved ekspropriering op ad Sohngaardsholmvej, skal der stadig tages højde for cyklisterne.
John snakker med cyklistforbundet og den ansvarlige for cykelstativer.


Grønne områder


Lis & Sigrid havde møde med Parkforvaltningen
Referat fra forvaltningen - Sigrid sender det rundt
Fristedet - vi skal være OBS. Evt kontakte fristedet. Hans Henrik.
Skoleleder fra Vejgaard Østre vil gerne bruge signalbakken, men der mangler faciliteter til at sidde og gå på toilet. Måske det gamle VB klubhus kunne bruges, og der kunne laves en lås som institutionerne har nøgler til.


Bymidten


Penge til arkitekt/udstilling
Sigrid spørger Handelsstandsforeningen ang. kræmmermarked hvis vi skal lave noget i forbindelse med dette (start september).


Status på kommende arrangementer


Jul i Vejgaard


29.11.2019 juletræstænding

Michael hører Business Aalborg ang. juleboder på Gl. torv

Karin spørger Ali ang. juleboder + blokhus ang. skøjtebane
Investorer. Vejgaard sport i Langgade. Evt AAB ishockey vil sponsorere (en kendt spiller, udlåning af skøjter). Karin forhører sig.

Lis snakker med kor
VB vil sponsorere et juletræ. Lis mangler noget lys, finde ud af pris Lis spørger nogle elektrikere + Nordjyske bank ang.
Afklare højde, pris på lys, hvor strømmen skal komme fra


Kræmmermarked

Michael skulle melde ind til Handelsstanden ang. en bod foran biblioteket - ingen status

Karin finder præmie til de 2 quiz’er til kræmmermarked
Der er styr på præmier - børnekurv og voksen ved Spar

John laver quiz oplæg + finder ud af lån af badge-maskine
Badge maskine er lånt, Sigrid stiller billede til rådighed, Sigrid skal lave flyer
John laver børnequiz og voksenquiz
Der skal bages kage - evt få bageren til at lave en kagemand med samrådet hvor vi betaler for “materialerne


Vejgaard magasinet
Vi kan kun indgå i et non-profit samarbejde, hvor vi bruger hinanden til at sprede budskabet. Sigrid oplyser Vejgaard magasinet om dette.


Evt.
Mødedatoer for resten af 2019:
13.08.2019
10.09.2019
08.10.2019
05.11.2019
03.12.2019


Byplanlægger + EU gruppe
Samrådet præsenterede sig for de besøgende fra 9 forskellige europæiske lande, der er på tur i Aalborg for at lære hvordan kommunen inddrager borgerne. Vi havde en god snak og de stillede en masse spørgsmål.
...

View on Facebook

1 month ago

Vejgaard Samråd

Søndag den 23. juni fejres årets længste dag med Sankt Hans bål 🔥 Det er en god mulighed for at møde andre Vejgaard borgere og fejre sommersolhverv.

Et par af mulighederne i Vejgaard er hos VB eller på Signalbakken😊
...

View on Facebook

1 month ago

Vejgaard Samråd

I morgen, tirsdag, mødes samrådets Kulturhusgruppe igen i VBs klubhus fra kl 19-21. Mødet afholdes for at drøfte den videre proces ift ønsket om Kultur/ Multihus/hal i Vejgaard med nogle af de lokale foreninger. ⚽️🎾🏐⛳️

Det netop overståede Borgermøde 21. maj bekræftede Kulturhusgruppen i, at såvel ønske som behov fra Vejgaard folket er til stede for et socialt-, kulturelt- og sportsligt samlingssted 🏗

Såfremt din forening også har lyst til at bidrage til processen er I altid velkomne til at henvende jer direkte til Linda eller Karin fra Vejgaard Samråd, her via Facebooksiden eller via vores mail: vejgaardsamraad@gmail.com 😊

*Billede lånt fra Google
...

View on Facebook

2 months ago

Vejgaard Samråd

Park og Natur fylder 150 år og fejrer det bl.a. ved at opfordre til aktivitet i byens grønne områder. Aktuelt har de opstillet en jubilæumsbane i Sohngaardsholmparken.
Så tag evt. børnene med derhen når I har stemt 😊🌷🌞
...

View on Facebook

2 months ago

Vejgaard Samråd

Selvom det nu er to dage siden, der blev holdt Workshop med kommunen og en masse engagerede Vejgaard beboere, er vi i samrådet stadigvæk helt oppe at flyve🤩

Aftenen bød på oplæg fra kommunen samt samrådets undergrupper. Disse oplæg dannede grundlag for 4 forskellige diskussionsgrupper, som man kunne deltage i af 2 omgange - “mobilitet”, “det gode hverdagsliv”, “byudvikling” og “Det grønne og det rekreative”. Der var mange gode input bl.a. ift byfortætning, hal-kapacitet, trafikale udfordringer og aktivering af specielt Signalbakkeområdet og Golfparken😃

OBS OBS OBS: Hvis du endnu ikke har givet kommunen dit input, så vær opmærksom på, at du som Vejgaard beboer har modtaget et brev i din E-boks for et par uger siden.
I ét af bilagene er der et link, der åbner et spørgeskema. Besvarer du det spørgeskema, er det en chance for dig til at sikre, at kommunen også hører dig - Så brug det endelig🙏
Besvarelsesprocenten er desværre ikke så høj, da linket kan være lidt svært at finde, men se det sidste af billederne i dette opslag, hvor linket er markeret med en rød ring, og fortæl endelig også din nabo om det 😊
...

View on Facebook

2 months ago

Vejgaard Samråd

Referat bestyrelsesmøde 08.05.2019Til stede: Karin Lind Størkersen, Lis Abildhauge, Michael Laustsen, John Ørtoft og Sigrid Boesen

Ordstyrer
Michael

Referent
Sigrid

Feedback til Iben ang. Bymidte workshop
Overordnet set var der en god sammensætning af borgere og Iben var skarp til at fremlægge og holde fokus. Dog var tidsfristen for at melde sig til for kort, da tilmeldingen først blev sendt ud efter høringsperioden var i gang. Det kunne evt også være en idé at sænke abstraktionsniveauet - prototyperne virkede lidt svære at forstå for menigmand, og skabte lidt forvirring. En idé kunne også være at tage én opgave af gangen, så der ikke er for meget at skulle overskue af gangen. Ift involveringen af samrådet, vil vi gerne hjælpe, men vi er blot frivillige, og bruger en del tid på sådanne arrangementer - hvis nu der dukkede 200 personer op, ville vi jo ikke kunne stille med nok hjælp, og så skulle kommunen alligevel betale sig fra noget af det praktiske. Derfor opfordrer vi til, at afholdelsen ikke beror på frivillige kræfter generelt set.

Bankkonto/CVR nummer/NemID
Sigrid aftaler med Sanne, at få det ordnet.

Hjemmesiden
Den er vel under vejs og der bliver pt fyldt indhold ind. Michael står for den afsluttende kontakt med udvikleren.

Byggeriet på Sohngaardsholmsvej/Østre Allé/Samsøgade
Møde med kommunen 9. Maj med 5 stk fra Karnersvejgruppen + John Ørtoft fra samrådet
Samrådet og Karnersvejgruppemedlemmerne vil kun snakke proces med kommunen i første omgang, og er ikke i en position til at sige “ja” eller “nej” til konkrete ting ift en fremtidig plan pga den korte tidsfrist. John og Michael fortsætter efterfølgende i processen med gruppen og kommunen.

Samrådsmail
Alle skal kunne tilgå den. Sigrid sætter forwarding op til de fra samrådet, der øsnker det.

Vejgaard magasin
GRAFiness Reklame, Kildevældsvej 10, har sendt et oplæg til os ang. et Vejgaard magasin. Vi blev i samrådet enige om, at det passer fint i tråd med at vi også ønsker en endnu stærkere identitet/fællesskabsfølelse i bydelen. Vi vil derfor slå op o det på vores facebookside, ligesom vi også gerne vil nævnes i bladet - evt med en “seneste nyt spalte”. Ydermere vil vi foreslå at lokalhistorisk forening evt kontaktes ift indhold.

Nyt fra grupperne

Grønne områder
Kommunen kontaktet ang. hundeskov ved Golfparken, men de har ikke penge. Sanne kontaktet ift om det kan være ved Bovbjerg, men det er ikke noget nyt endnu.
Lis har talt med Nanna Kontni Prahm, Landskabsarkitekt, ang. hundeskov ved Golfparken igen + belysning og belægning. Der kører en dialog.

Bymidten
Har ikke rykket hurtigt nok på plantekasser i Vejgaard bymidte, men vil fokusere på en fotoudstilling evt i samarbejde med lokalhistorisk forening.

Trafik
Tryghedsvandringen blev udskudt da ikke nok kunne deltage. Ny aftale med forvaltningen er, at når vi har en ny dato så bliver det planlagt - vi gør dette i samarbejde med cyklistforbundet og det bliver umiddelbart efter sommerferien for at få fokus på morgentrafikkens udfordringer.

Kulturhus på lang sigt
Møde med Vejgaards foreninger den 11. Juni kl 19-21 - Michael, John og Linda deltager.
Møde den 21 juni med kommunen ang. Kulturhus, grønne områder, trafik.
Et møde skal evt sættes op med by- og landskabs Erik Kristensen + Nuuradiin S. Hussein og Majbritt Iversen.
Gruppen er i gang med planer og i dialogmøder, men kunne fortsat godt bruge andre frivillige, der synes projektet med at få en hal til Vejgaard lyder spændende. Det kan være både privatpersoner eller repræsentanter fra foreninger.

Kulturhus på kort sigt
John har talt med byggeprojektansvarlig fra AK byg ang. biblioteket.
Der er lavet en spørgeskemaundersøgelse blandt 81 foreninger ang. Hvilke faciliteter de skal bruge. Ift frivillighuset er der pt et problem ift opmagasinering af materialer.
I uge 25/26 indkaldes arbejdsgruppen til at godkende tegninger inkl. indgangspartiet. Efter sommerferien regner kommunen med at kunne gå i gang med projektet, og klare restaureringen på 3 måneder.
Inden mødet i uge 25/26 skal vi blive helt klare på hvad vores minimumskrav er.

10. Forberedelse til Open by Night/Kræmmermarked
Vi vil gerne have en bod igen med kaffe, kage og quiz om Vejgaard. John kan låne en badgemaskine så der er noget til børnene også.11. Jul i bymidten
Vi vil lade os inspirere af hvordan de har fået det op at stå i Blokhus. Karin undersøger dette med henblik på at afdække:

Pris

Vægt

Finansiering

Praktik omrking

AK arealer

Juleboder

Vi kan evt få fat i de boder der rejser rundt - Det internationale marked.

Business Aalborg ved evt noget - Michael spørger ham, og Karin spørger Ali.

Juletræstænding

Fredag 29. November 2019 kl 17 tændes juletræet

VB vil gerne donere juletræ

Evt uddele julegodter til børnene

Vi skal have fundet ud af noget med strøm

Kirke- og skolekor til at synge julen ind

12. Kommune workshop for borgerne 21. Maj
Alle samrådsarbejdsgrupperne laver en kort intro af deres områder

13. Evt

Hvis der er nogle udenfor samrådets bestyrelse, der har lyst til at hjælpe i kulturhusgruppen, må folk meget gerne henvende sig til samrådet 🙂

Michael tager en kop kaffe med Vejgaard hallens bestyrelsesformand

Vi overvejer at indhente nye bestyrelsesmedlemmer pga mandefald

Møde med Gug samråd ang. støjværn langs motorvej E45 den 14. Maj - Lis og John deltager

Næste møde afholdes den 6.6. i stedet for 12.6
...

View on Facebook

2 months ago

Vejgaard Samråd

I mandags afholdt Aalborg kommune første ud af to borger workshops, hvor fokus var Vejgaard bymidte. Omkring 45 var mødt op og diskussionerne gik lystigt.

Der var overordnet stemning for at aktivere bymidten mere, og tænke samling og fællesskab ind i vores bydel🤝😊

Men HUSK at du har muligheden for at deltage i næste workshop om trafik, kulturhus og grønne områder den 21. maj på VB - tilmelding kan ske her: blf.nemtilmeld.dk/47/

Jo flere jo bedre, så tag naboen under armen og deltag i debatten 😄

Skulle du være forhindret, er der opstillet en postkasse på biblioteket med tilhørende postkort, man kan bruge til at give direkte input til kommunen også 👍
...

View on Facebook

3 months ago

Vejgaard Samråd

Ovenpå påsken venter en travl Maj måned😊

Helhedsplanen for Vejgaard skal udformes og i den forbindelse indkaldes alle Vejgaard beboere til to workshops om bydelens udvikling.

Samrådet opfordrer så mange som muligt til at deltage, da det er en enestående chance for at fortælle kommunen, hvad der er vigtigt for os i Vejgaard og hvordan vi ser bydelen udvikle sig 😃

Sæt kryds i kalenderen 6. og 21. maj og tilmeld jer via linket, hvor der også er mere information at finde 😊

www.aalborg.dk/vejgaard
...

View on Facebook

3 months ago

Vejgaard Samråd

Vejret er blevet bedre og påsken bliver ofte brugt til at gå i haven ☀️🌱😊

Men når I går i haven, så husk at overveje at undgå at anvende sprøjtegifte, så vi kan bibeholde vores rene, lokale grundvand i Vejgaard 🙂

Danmarks Naturfredningsforening har dette kort over tilmeldte giftfri haver - mon det er repræsentativt for Vejgaards haver? 😊
www.giftfri-have.dk/se-kort/

Hav en dejlig weekend og påske ☺️🐣
...

View on Facebook

3 months ago

Vejgaard Samråd

Bestyrelsesmødereferat 03.04.20191. Valg af dirigent
Linda Østergaard Nielsen

2. Valg af referent
Michael Laustsen

3. Møde med ”Arbejdsgruppe Karnersvej”
Borgerne på Karnersvej har nedsat en arbejdsgruppe pga kommunens planer om højhusbyggeri på hjørnet af Østre Allé og Sohngårdsholmsvej. I den anledning ønskede gruppen et møde med samrådet forud for det borgermøde som kommunen afholder d. 9. april kl. 19 på Filstedvejens Skole.

Arbejdsgruppen finder, at processen ikke er tilfredsstillende, idet der ikke har været involvering af de berørte borgere, og de ønsker sig en proces som ligner den som blev taget i anvendelse ifm. byggeriet ved den gamle skøjtehal på Østre Allé.

Samrådet bakker arbejdsgruppen op og det blev aftalt, at samrådet og arbejdsgruppen fremadrettet arbejder tæt sammen og at samrådet retter henvendelse til Aalborg Kommune, bl.a. for at få forlænget tidsfristen for den fordebat til projektet som er iværksat.

Arbejdsgruppen og samrådet deltager i borgermødet d. 9. april.

4. Orientering fra Bymidtegruppens møde med byplanlægger d. 27. marts
Som en del af udviklingen af den kommende helhedsplan for Vejgaard, vil kommunen involvere borgerne på to workshops. D. 6. maj er udvikling af Vejgaard Bymidte på dagsordenen og d. 21. maj er det byudvikling (trafik, grønne områder og kulturhus/sportshal).
Begge workshops er kl.1900-2100 og tilmelding sker via kommunens hjemmeside.

Samrådet vil informere yderligere når der er nyt.

5. Orientering fra AG Grønne områders møde med landskabsarkitekt
På mødet med Vej og Park d. 14. marts blev mulighed for hundeskov i Golfparken, lys på stien igennem Golfparken og oprensning af Brillesøen drøftet. Emnerne er kommet op pba. det borgermøde som samrådet holdt i november 2018. Forvaltningen er ikke umiddelbart indstillet på at opfylde alle ønsker. Arbejdsgruppen forfølger emnerne og vil herunder bl.a. søge at involvere de større brugere i området (skoler, daginstitutioner og UCN).

6. Orientering vedr. hjemmeside
Hjemmesiden forventes i drift umiddelbart efter påske.

7. Tredje Limfjordsforbindelse
Samrådet har modtaget en borgerhenvendelse vedr. 3. Limfjordsforbindelse og drøftede henvendelsen. Vi følger udviklingen omkring den 3. Limfjordsforbindelse, og har en klar forventning om at kommunen inddrager, ikke kun Vejgaard Samråd, men også samrådene for de øvrige berørte områder, i takt med planlægningen.

8. Økonomi
Forbruget for 2018 er indberettet til kommunen. Derudover undersøger kassereren hvilket pengeinstitut der er billigst ift. samrådets behov.

9. Samrådenes formøde
30/4-2019 kl-1830 – 2030 på Cafe Frederiksberg
Sigrid Boesen, Michael Laustsen og Karin Størkersen deltager i mødet.

Samrådet har to emner med til mødet; Strategisk samarbejde med andre samråd og interessenter vedr. byudvikling og forslag om at kommunen drifter hjemmesider for de enkelte samråd.

10. Evt.
Lis Abildhauge og John Ørtoft deltager i kommunens arbejdsgruppe vedr. udvikling af biblioteksbygningen i Vejgaard. Efter en intens start i arbejdsgruppen har der været stilstand. Lis og John følger op overfor kommunen.
...

View on Facebook

4 months ago

Vejgaard Samråd

Vi bliver altid så glade, når vi runder et nyt "skarpt hjørne" herinde, fordi det betyder, at vi når ud til endnu flere, og at I viser jeres opbakning til at Vejgaard skal prioriteres på kommunalt plan - så mange TAK 😊

Husk i øvrigt, at projektgruppen for Vejgaard bymidte holder åbent møde i morgen, onsdag 27.03, kl 17-18 på biblioteket i lokale 6 på 1. sal. Alle er velkomne til at dukke op og deltage med deres input☺️
...

View on Facebook

4 months ago

Vejgaard Samråd

Som vi har nævnt før her på Facebooksiden, er der flere fronter hvorpå vi kan påpege de trafikale udfordringer vi har i Vejgaard.

Samrådet har givet jeres tilbagemeldinger her på siden videre til kommunen, vi arrangerer en tryghedsvandring med fokus på trafikken, men også cyklistforbundet har en udemærket side, hvor man kan udpege farlige steder.

Billedet viser de indberetninger, der har været indtil videre - hvis du synes der mangler nogle steder, kan du give dit input på linket nedenfor ☺️

www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1nvC0GU2yg0X6mOJx5XHpuMZKtVM3O-lp&ll=57.034730183929476%2C9....
...

View on Facebook

4 months ago

Vejgaard Samråd

Der klippes og klistres for at få et overblik over vores store bydel, der rummer en del kvarterer med hvert sit særpræg 🥰 ...

View on Facebook

4 months ago

Vejgaard Samråd

I samrådet har vi en række arbejdsgrupper, der arbejder med forskellige projekter i Vejgaard 🙂

Vi gør alt hvad vi kan i grupperne, men vil meget gerne have flere hænder og kvikke hoveder til at involvere sig - dels så vi hurtigere kan få sat gang i nogle initiativer, men også for at være endnu bredere repræsenteret 😊

Vi håber derfor, I vil læse disse forskellige gruppebeskrivelser, og har lyst til at melde jer på banen indenfor ét eller flere af områderne, der interesserer jer. Opslaget må også meget gerne deles, og tag endelig folk I mener bør se dette, eller som kunne være interesserede i at deltage - Jo flere vi er, jo hurtigere kan vi skabe forandring🙏☺️
...

View on Facebook

4 months ago

Vejgaard Samråd

Anvendelsen af grunden på hjørnet af Sohngaardsholmsvej og Østre Allé hvor Alléskolens gamle bygninger ligger er nu til fordebat frem til 26. April.

I den forbindelse afholder By- og landskabsforvaltningen et åbent borgermøde 9. April på Vejgaard bibliotek, hvor bl.a. de nuværende planer fremlægges. Så hvis du vil høre mere eller tilkendegive din mening er dette en god mulighed 🙂

Tilmelding kan ske her: blf.nemtilmeld.dk/35/
...

View on Facebook
Close Menu
Close Panel