Nyheder

6 days ago

Vejgaard Samråd

Bestyrelsesmøde 10.09.2019Deltagere: Michael Laustsen, Karin Størkersen, Lis Abildhauge, John Ørtoft, Linda Nielsen, Sigrid Boesen

Møde med biblioteksgruppen:
Konstruktivt møde med forvaltning og rådmand ang. planerne for indretningen af biblioteket ifbm. omdannelsen. Børnerum opprioriteres, projekter/lærred til byrådssalen m.m.

Vejgaard i små fotoglimt
Det er håndteret. Sigrid har lavet en ny beskrivelse af gruppen.

Jul i Vejgaard
Status:

Datoen ændres, så den passer med at Vejgaard handelsstandsforening tænder julelys 22. november kl 17:00

Vejgaards kirkes voksenkor vil gerne komme og synge. Lis tjekker om de skal have noget for det.

Nordjyske bank vil gerne bidrage

SuperBrugsen, Rema1000 skal også spørges til bidrag

Vejgaard bageren kan vi spørge ift småkager

Karin skaffer 3-4 træer via VB og får lavet 3-4 fødder til træerne

Træflis under træerne skal evt skaffes via kommunen

Åge Nansen ved kommunen er Lis i kontakt med ang. fæstning af træer samt tilslutning af lys (evt alm lyskæder fra en isenkræmmer)

Vi skal have lavet opslag i avisen fx og evt Vejgaard magasinet

Linda undersøge kor på Vejgaard Østre (intranet)

Kunst
Michael taler med Birgit.

Skraldedag
Vi kan ikke løfte dette pt. grundet for få kræfter i bestyrelsen.
Forslag om henvendelse til skoler/børnehaver.

Status fra:

Multihus
Haft kontakt til Dansk handicap for at afklare interesse i et multihus projekt, da de mangler lokaler i dagtimerne.
Michael: Rykker mødet mandag 23. September for at få flere med
Opråb til Vejgaard foreningsliv - Ringe rundt til formændene/sende mail

Bymidte
Møde den 25.9 med Iben og lokalhistorisk ang. fotoudstilling

Trafik
Ikke aktivitet

Grønne områder
Ikke aktivitet

Nye kræfter

Afklaring fra bestyrelsesmedlemmer?

Vi skal skalere opgaverne til det antal vi er til at løfte dem, og ikke tage nye ind i år

Evt udvide vedtægterne at man skal have tilknytning til Vejgaard

Kontakte potentielle kommende bestyrelsesmedlemmer evt skolebestyrelsesformand, organisationer, boligforening

Ift organisering kan vi lade os inspirere mere af midtbyens samråd

Andet

Kassereren skal aktiveres

Støjværn i Gug møde 25. september: Samrådet stiller med to repræsentanter. Øvrige borgere fra Vejgaard hvis interesse det har, opfordres ligeledes til at deltage:
www.facebook.com/events/2422872524611141/

Anders kommer næste gang

Vi skal tale om hvem der stiller op igen til bestyrelsen + suppleanter
...

View on Facebook

6 days ago

Vejgaard Samråd

Bestyrelsesmøde 10.09.2019Deltagere: Michael Laustsen, Karin Størkersen, Lis Abildhauge, John Ørtoft, Linda Nielsen, Sigrid Boesen

Møde med biblioteksgruppen:
Konstruktivt møde med forvaltning og rådmand ang. planerne for indretningen af biblioteket ifbm. omdannelsen. Børnerum opprioriteres, projekter/lærred til byrådssalen m.m.

Vejgaard i små fotoglimt
Det er håndteret. Sigrid har lavet en ny beskrivelse af gruppen.

Jul i Vejgaard
Status:

Datoen ændres, så den passer med at Vejgaard handelsstandsforening tænder julelys 22. november kl 17:00

Vejgaards kirkes voksenkor vil gerne komme og synge. Lis tjekker om de skal have noget for det.

Nordjyske bank vil gerne bidrage

SuperBrugsen, Rema1000 skal også spørges til bidrag

Vejgaard bageren kan vi spørge ift småkager

Karin skaffer 3-4 træer via VB og får lavet 3-4 fødder til træerne

Træflis under træerne skal evt skaffes via kommunen

Åge Nansen ved kommunen er Lis i kontakt med ang. fæstning af træer samt tilslutning af lys (evt alm lyskæder fra en isenkræmmer)

Vi skal have lavet opslag i avisen fx og evt Vejgaard magasinet

Linda undersøge kor på Vejgaard Østre (intranet)

Kunst
Michael taler med Birgit.

Skraldedag
Vi kan ikke løfte dette pt. grundet for få kræfter i bestyrelsen.
Forslag om henvendelse til skoler/børnehaver.

Status fra:

Multihus
Haft kontakt til Dansk handicap for at afklare interesse i et multihus projekt, da de mangler lokaler i dagtimerne.
Michael: Rykker mødet mandag 23. September for at få flere med
Opråb til Vejgaard foreningsliv - Ringe rundt til formændene/sende mail

Bymidte
Møde den 25.9 med Iben og lokalhistorisk ang. fotoudstilling

Trafik
Ikke aktivitet

Grønne områder
Ikke aktivitet

Nye kræfter

Afklaring fra bestyrelsesmedlemmer?

Vi skal skalere opgaverne til det antal vi er til at løfte dem, og ikke tage nye ind i år

Evt udvide vedtægterne at man skal have tilknytning til Vejgaard

Kontakte potentielle kommende bestyrelsesmedlemmer evt skolebestyrelsesformand, organisationer, boligforening

Ift organisering kan vi lade os inspirere mere af midtbyens samråd

Andet

Kassereren skal aktiveres

Støjværn i Gug møde 25. september: Samrådet stiller med to repræsentanter. Øvrige borgere fra Vejgaard hvis interesse det har, opfordres ligeledes til at deltage:
www.facebook.com/events/2422872524611141/

Anders kommer næste gang

Vi skal tale om hvem der stiller op igen til bestyrelsen + suppleanter
...

View on Facebook

1 week ago

Vejgaard Samråd

Tak til alle jer, der besøgte os på kræmmermarkedet i torsdags 😊Kagen sponsoreret af @Vejgaardbageren gik som varmt brød 😉 og mange af jer deltog i vores Vejgaard quiz’er til børn og voksne.

Vi udtrak 2 vindere blandt børn og voksne i weekenden om de fine præmier sponsoreret af Spar Vejgaard.
Det lidt utrolige skete, at mor og datter vandt - Tillykke fra samrådet 👏😊
...

View on Facebook

2 weeks ago

Vejgaard Samråd

Vejgaard har fået et nyt magasin - Vejgaard Magasinet 🤩

De var også til stede til Vejgaard kræmmermarked og har fået produceret denne fine stemningsvideo 😊 Hop ind og tjek deres Facebookside ud: VejgaardMagasinet
...

View on Facebook

2 weeks ago

Vejgaard Samråd

Kagen var populær, så den er allerede væk, men vi har stadigvæk kaffe og en quiz med flotte præmier😁
Og så kom @Vejgaardmagasinet forbi med en stak magasiner til de nysgerrige.

Så kom og få en snak og deltag i vores quiz 👐😊
...

View on Facebook

2 weeks ago

Vejgaard Samråd

Så er vi klar på kræmmermarkedet. Med lækre kagemænd fra Vejgaard bageren til de hurtige og quiz med fine præmier fra Spar Aarestrupsvej - kom frisk 😊 ...

View on Facebook

3 weeks ago

Vejgaard Samråd

Lidt nyt fra samrådet:

Du kan finde samrådet på Vejgaard kræmmermarked 5. September foran biblioteket, hvor du kan komme forbi og hilse på, deltage i vores quiz om Vejgaard og smage et stykke lækker kage sponsoreret af Vejgaard bageren (så længe lager haves!). Vi glæder os til at hilse på mange af jer 😊

www.facebook.com/pages/Vejgaard-Bageri-Hadsundvej-10-9000-Aalborg/182712615839722

19.08 havde samrådets repræsentanter endnu et møde i arbejdsgruppen med kommunen ang. Vejgaard bibliotek.
Der lægges op til at bygningen skal rumme flere foreninger end pt, så samrådets repræsentanter spurgte ind til, at der også bibeholdes et fokus på biblioteket som familiebibliotek, hvor der er noget for alle aldersgrupper. Kommunen kunne bekræfte, at dette også er med i planerne. 👍

Vi havde et positivt møde med foreningerne den 20.8 ang. Multihus i Vejgaard. Dog kan vi stadigvæk godt bruge tilkendegivelser fra endnu flere foreninger. Så vi fortsætter med at kontakte så mange som muligt. For at hjælpe os med dette, må du gerne tag’e relevante personer her, eller sende os besked via Fb eller mail: vejgaardsamraad@gmail.com. Jo mere hjælp vi kan få, jo hurtigere kan vi få sat skub i tingene 😊🙏
...

View on Facebook

1 month ago

Vejgaard Samråd

Bestyrelsesmødereferat 13.08.2019Deltagere

Karin Størkersen, Michael Laustsen, John Ørtoft, Linda Nielsen, Lis Abildhauge og Sigrid Boesen

Referent/ordstyrer
Sigrid

Fremtidige mødelokaler
Pga ombygning på biblioteket skal vi finde nye lokaler. Vi kan bruge VBs lokaler efter aftale med inspektøren.

Hjemmesiden
Vejgaard.dk er mere eller mindre klar. Vi må tilføje yderligere indhold, i takt med, at de lokale henvender sig. Bestyrelsens medlemmer skal godkende før den offentliggøres endeligt.

Vejgaard magasin
Fint indslag om samrådet. Måske det kan lokke nye kræfter til at hjælpe til med arbejdet også.

Henvendelse fra Thorsgade-gruppe
Michael tager kontakt

RealDania fonden
Vi kan overveje at søge støtte til projekteringen af et kulturhus (realdania.dk/nyheder/2019/04/undervaerker-ny-ansoegningsfrist)

Arbejdsgrupperne:

Trafik

Tryghedsvandring er udskudt, da Vejgaard Østre mener, at endnu en undersøgelse ikke vil rykke noget.

Et andet fokus for tryghedsvandringen skal findes (Evt cykeltrafikken på Hadsundvej, og trygge udenomsstier - fx med oplysning via Golfparken og Øster Uttrup)

Grønne områder

Ift Golfparken venter vi på at høre om fredningen går igennem - der kommer et møde senere, og så ved vi hvad der er rammerne for det videre arbejde.

Sohngaardsholmparkens toilet er sprængt. Her bør vi evt følge op med Hans Tophøj for at høre, om det kan give anledning til en gennemrenovering af bygningerne samt børnevenlig street art på bygningen.

Oplysning af Golfparken - RealDania fonden evt.

Lave en brugerundersøgelse fx ved hjælp af Phillipskolen/Aalborghus gymnasium/Friskolen/Landinspektørstudiet

Spørge byplanlægger, om der er nogle tal på hvor mange der cykler igennem Golfparken

Multihus

11.6 møde i VB Linda/Michael: Lokalforeningerne VG, VB, AIK, AMOK, Tateni deltog. Konklusionen blev at få flere foreninger med og blive mere konkrete og afklarede omkring behovet.

Linda og Karin har afholdt møde med Søren Ørgaard og Erik Kristensen. De opfordrer os til at få nedsat styregruppe og blive konkrete på hvad behovet, og ønsket er for et kulturhus/hal, hvad skal det kunne rumme og hvor skal det placeres. Dernæst kan vi spørge forvaltningen til råds og muligvis få støtte til at få lavet tegninger osv.

Vi skal have sat en styregruppe for projektet:

Bestående af samrådet, foreningsrepræsentanter samt skole- og institutionsrepræsentanter

Vi skal have formuleret hvilke behov projektet skal dækker (Michael)

Senere skal forvaltningerne inviteres med

Et åbent møde afholdes tirsdag 20.8 kl. 19-21 på VB. Facebook event skal laves (Sigrid)

Repræsentanter fra lokale foreninger + skoleledere

Formålet er at få afdækket behovene

Nedsættelse af en styregruppe

Vi har brug for hjælp og engagement

Et møde skal ligeledes sættes i stand med relevante byrådspolitikere. Agendaen skal omhandle multihuset samt forholdene omkring Hadsundvej (fortætning og trafikale udfordringer)

Kulturhus (biblioteksbygningen)

Har haft møde i kulturhusgruppen. Frivillighuset var meget utilfredse med kommunens oplæg. Erik Kristensen mener ikke at vi kan få en café. Mads Duedahl har mundtligt lovet os en café, endda på vores første generalforsamling foran de fremmødte. Vi sender derfor en fælles mail til Erik Kristensen og Mads Duedahl ift dette løfte.

Møde på mandag 19.06 i kulturhusgruppen. Lis deltager. Det endelige udkast skal præsenteres.

Bymidten

Arbejder på et fotoprojekt om Vejgaard før, nu og i fremtiden i samarbejde med kommunen og lokalhistorisk forening.

Deltagelse ved Kræmmermarked 5. September i Vejgaard
Kl. 16-18: Sigrid, Lis, Karin og Michael
Kl. 18-20: John, Linda og Sanne
Praktiske opgaver fordelt imellem os.

Jul i Vejgaard

Lis har talt med folk i banken. De vil sponsorere børneposer.

Lis vil tale med Brugsuddeleren også ang. sponsorat

Man skal søge om at få et juletræ op på torvet ift strøm, fæstning - det skal gøres

Evt tale med Hans Tophøj ang. fod til juletræ

Organisten tager deltagelse op på næste møde ift kirkekoret

Idé om en juletræsklynge m lys i stedet for ét stort

Støjværnsmøde i Gug (25.9.)
John, Lis deltager

Evt.

Jydepotten og benzintanken er solgt. Evt skal der laves detail, som vi frygter vil tage livet af handlen i bymidten. www.e-pages.dk/nordjyske/320437/article/951136/10/1/render/?token=0c75d687f3356ff6b083fe6a3e42189... kan henvende os til Iben ang. dette? Trafiksikkerhed bliver udfordret samtidig med at det tager livet af bymidten potentielt. Skobutikken, blomsterbutikken m.fl. lukker.

Michael snakker med Vejgaardhallen på torsdag formiddag og torsdag eftermiddag med Karnersvejgruppen

Bestyrelsen har behov for at få nye medlemmer og sætter rekruttering i gang, bl.a. ved henvendelser til vores netværk. Så hvis du læser dette referat, og du kunne have lyst til at give en hånd med ift at vores julearrangement, multihus eller lign. må du gerne kommentere på dette referat. Så inviterer vi dig gerne (uforpligtende) med til næste møde. Det ville være rart, hvis vi var endnu flere til at give Vejgaard et løft:)
...

View on Facebook

1 month ago

Vejgaard Samråd

Bestyrelsesmødereferat 13.08.2019Deltagere

Karin Størkersen, Michael Laustsen, John Ørtoft, Linda Nielsen, Lis Abildhauge og Sigrid Boesen

Referent/ordstyrer
Sigrid

Fremtidige mødelokaler
Pga ombygning på biblioteket skal vi finde nye lokaler. Vi kan bruge VBs lokaler efter aftale med inspektøren.

Hjemmesiden
Vejgaard.dk er mere eller mindre klar. Vi må tilføje yderligere indhold, i takt med, at de lokale henvender sig. Bestyrelsens medlemmer skal godkende før den offentliggøres endeligt.

Vejgaard magasin
Fint indslag om samrådet. Måske det kan lokke nye kræfter til at hjælpe til med arbejdet også.

Henvendelse fra Thorsgade-gruppe
Michael tager kontakt

RealDania fonden
Vi kan overveje at søge støtte til projekteringen af et kulturhus (realdania.dk/nyheder/2019/04/undervaerker-ny-ansoegningsfrist)

Arbejdsgrupperne:

Trafik

Tryghedsvandring er udskudt, da Vejgaard Østre mener, at endnu en undersøgelse ikke vil rykke noget.

Et andet fokus for tryghedsvandringen skal findes (Evt cykeltrafikken på Hadsundvej, og trygge udenomsstier - fx med oplysning via Golfparken og Øster Uttrup)

Grønne områder

Ift Golfparken venter vi på at høre om fredningen går igennem - der kommer et møde senere, og så ved vi hvad der er rammerne for det videre arbejde.

Sohngaardsholmparkens toilet er sprængt. Her bør vi evt følge op med Hans Tophøj for at høre, om det kan give anledning til en gennemrenovering af bygningerne samt børnevenlig street art på bygningen.

Oplysning af Golfparken - RealDania fonden evt.

Lave en brugerundersøgelse fx ved hjælp af Phillipskolen/Aalborghus gymnasium/Friskolen/Landinspektørstudiet

Spørge byplanlægger, om der er nogle tal på hvor mange der cykler igennem Golfparken

Multihus

11.6 møde i VB Linda/Michael: Lokalforeningerne VG, VB, AIK, AMOK, Tateni deltog. Konklusionen blev at få flere foreninger med og blive mere konkrete og afklarede omkring behovet.

Linda og Karin har afholdt møde med Søren Ørgaard og Erik Kristensen. De opfordrer os til at få nedsat styregruppe og blive konkrete på hvad behovet, og ønsket er for et kulturhus/hal, hvad skal det kunne rumme og hvor skal det placeres. Dernæst kan vi spørge forvaltningen til råds og muligvis få støtte til at få lavet tegninger osv.

Vi skal have sat en styregruppe for projektet:

Bestående af samrådet, foreningsrepræsentanter samt skole- og institutionsrepræsentanter

Vi skal have formuleret hvilke behov projektet skal dækker (Michael)

Senere skal forvaltningerne inviteres med

Et åbent møde afholdes tirsdag 20.8 kl. 19-21 på VB. Facebook event skal laves (Sigrid)

Repræsentanter fra lokale foreninger + skoleledere

Formålet er at få afdækket behovene

Nedsættelse af en styregruppe

Vi har brug for hjælp og engagement

Et møde skal ligeledes sættes i stand med relevante byrådspolitikere. Agendaen skal omhandle multihuset samt forholdene omkring Hadsundvej (fortætning og trafikale udfordringer)

Kulturhus (biblioteksbygningen)

Har haft møde i kulturhusgruppen. Frivillighuset var meget utilfredse med kommunens oplæg. Erik Kristensen mener ikke at vi kan få en café. Mads Duedahl har mundtligt lovet os en café, endda på vores første generalforsamling foran de fremmødte. Vi sender derfor en fælles mail til Erik Kristensen og Mads Duedahl ift dette løfte.

Møde på mandag 19.06 i kulturhusgruppen. Lis deltager. Det endelige udkast skal præsenteres.

Bymidten

Arbejder på et fotoprojekt om Vejgaard før, nu og i fremtiden i samarbejde med kommunen og lokalhistorisk forening.

Deltagelse ved Kræmmermarked 5. September i Vejgaard
Kl. 16-18: Sigrid, Lis, Karin og Michael
Kl. 18-20: John, Linda og Sanne
Praktiske opgaver fordelt imellem os.

Jul i Vejgaard

Lis har talt med folk i banken. De vil sponsorere børneposer.

Lis vil tale med Brugsuddeleren også ang. sponsorat

Man skal søge om at få et juletræ op på torvet ift strøm, fæstning - det skal gøres

Evt tale med Hans Tophøj ang. fod til juletræ

Organisten tager deltagelse op på næste møde ift kirkekoret

Idé om en juletræsklynge m lys i stedet for ét stort

Støjværnsmøde i Gug (25.9.)
John, Lis deltager

Evt.

Jydepotten og benzintanken er solgt. Evt skal der laves detail, som vi frygter vil tage livet af handlen i bymidten. www.e-pages.dk/nordjyske/320437/article/951136/10/1/render/?token=0c75d687f3356ff6b083fe6a3e42189... kan henvende os til Iben ang. dette? Trafiksikkerhed bliver udfordret samtidig med at det tager livet af bymidten potentielt. Skobutikken, blomsterbutikken m.fl. lukker.

Michael snakker med Vejgaardhallen på torsdag formiddag og torsdag eftermiddag med Karnersvejgruppen

Bestyrelsen har behov for at få nye medlemmer og sætter rekruttering i gang, bl.a. ved henvendelser til vores netværk. Så hvis du læser dette referat, og du kunne have lyst til at give en hånd med ift at vores julearrangement, multihus eller lign. må du gerne kommentere på dette referat. Så inviterer vi dig gerne (uforpligtende) med til næste møde. Det ville være rart, hvis vi var endnu flere til at give Vejgaard et løft:)
...

View on Facebook

3 months ago

Vejgaard Samråd

Bedre sent end aldrig - mødereferatet fra det seneste bestyrelsesmøde er nu lagt op😊

Rigtig god sommer til alle 🌞😊

www.facebook.com/notes/vejgaard-samr%C3%A5d/bestyrelsesm%C3%B8de-06062019/2323130331348915/
...

View on Facebook

3 months ago

Vejgaard Samråd

Bestyrelsesmøde 06.06.2019Deltagere: Karin Lind Størkersen, Lis Abildhauge, John Ørtoft, Martin Bagger, Linda Nielsen, Sanne Daugaard, Sigrid Boesen

Dagsorden:

Ordstyrer
Karin


Referant
Sigrid


Iben + EU gruppe
Info om at de deltager i aften


Hjemmesiden
Orientering fra Michael via Sigrid - Sidens indhold er ved at være på plads, det er et spørgsmål om at få det lagt ind og så kan vi gå i luften.


E-boks
Der er nu etableret en E-boks til samrådet med NemID.


Foreningsbankkonto (sygesikring/pas/kørekort)
Sigrid indsamler de sidste underskrifter og pas/sygesikring.
Sanne udfylder papirer til banken.
Sigrid og Sanne tager i banken sammen senere. Vi skal lige ringe derned først.


Tilmelding til samrådsmøde den 20. juni i Nørresundby idrætscenter (su. 16.06)
Sigrid melder John og sig selv til + sender referat til John
Sanne standby, hvis Sigrid bliver forhindret


Nye bestyrelsesmedlemmer?
Et par af bestyrelsesmedlemmerne har trukket sig for en periode pga private ting. I stedet vil vi arbejde på at få flere ressourcepersoner ind i arbejdsgrupperne.


Status fra grupperne


Kulturhus:


Mødet den 11. Juni med foreningerne og kulturhus kl 19.
Gymnastik, bordtennis, håndbold, cykel, badminton…
Stine Rex kunne evt engageres
Majbritt Iversen, Jørgen Hein skal også engageres
Michael Laustsen deltager i stedet for Karin
Kun for foreninger, ikke politikere
Kristina Bille vil gerne engagere sig som ressourceperson
Vi kan se, der bliver brugt penge rundt omkring på sportstiltag, nogle af disse kunne gå til Vejgaard


Indretning af bibliotek (Herning bibliotek som inspiration)
Møde den 19.6 kl 10-12. Et udkast til indretningen af biblioteket skal præsenteres her.
De frivilliges hus har tilsyneladende brug for meget plads, som vi ikke er sikre på, at bibliotekets areal kan rumme.
Herning, Hjørring og Helsingør biblioteker som inspiration.
Cafékrav er vigtigt og på linje med borgernes input fra borgermødet


Trafik:


Mail fra beboere fra Bernstorffsgade - bekymring for sikkerheden på vejene pga. +bus rute samt udvidelsen/ fortætning af bebyggelse i området - dette er ingivet til holdet bag helhedsplanen ved kommunen.
Supercykelsti-området skal vi være obs på, når der bygges nyt.
Ved ekspropriering op ad Sohngaardsholmvej, skal der stadig tages højde for cyklisterne.
John snakker med cyklistforbundet og den ansvarlige for cykelstativer.


Grønne områder


Lis & Sigrid havde møde med Parkforvaltningen
Referat fra forvaltningen - Sigrid sender det rundt
Fristedet - vi skal være OBS. Evt kontakte fristedet. Hans Henrik.
Skoleleder fra Vejgaard Østre vil gerne bruge signalbakken, men der mangler faciliteter til at sidde og gå på toilet. Måske det gamle VB klubhus kunne bruges, og der kunne laves en lås som institutionerne har nøgler til.


Bymidten


Penge til arkitekt/udstilling
Sigrid spørger Handelsstandsforeningen ang. kræmmermarked hvis vi skal lave noget i forbindelse med dette (start september).


Status på kommende arrangementer


Jul i Vejgaard


29.11.2019 juletræstænding

Michael hører Business Aalborg ang. juleboder på Gl. torv

Karin spørger Ali ang. juleboder + blokhus ang. skøjtebane
Investorer. Vejgaard sport i Langgade. Evt AAB ishockey vil sponsorere (en kendt spiller, udlåning af skøjter). Karin forhører sig.

Lis snakker med kor
VB vil sponsorere et juletræ. Lis mangler noget lys, finde ud af pris Lis spørger nogle elektrikere + Nordjyske bank ang.
Afklare højde, pris på lys, hvor strømmen skal komme fra


Kræmmermarked

Michael skulle melde ind til Handelsstanden ang. en bod foran biblioteket - ingen status

Karin finder præmie til de 2 quiz’er til kræmmermarked
Der er styr på præmier - børnekurv og voksen ved Spar

John laver quiz oplæg + finder ud af lån af badge-maskine
Badge maskine er lånt, Sigrid stiller billede til rådighed, Sigrid skal lave flyer
John laver børnequiz og voksenquiz
Der skal bages kage - evt få bageren til at lave en kagemand med samrådet hvor vi betaler for “materialerne


Vejgaard magasinet
Vi kan kun indgå i et non-profit samarbejde, hvor vi bruger hinanden til at sprede budskabet. Sigrid oplyser Vejgaard magasinet om dette.


Evt.
Mødedatoer for resten af 2019:
13.08.2019
10.09.2019
08.10.2019
05.11.2019
03.12.2019


Byplanlægger + EU gruppe
Samrådet præsenterede sig for de besøgende fra 9 forskellige europæiske lande, der er på tur i Aalborg for at lære hvordan kommunen inddrager borgerne. Vi havde en god snak og de stillede en masse spørgsmål.
...

View on Facebook

3 months ago

Vejgaard Samråd

Søndag den 23. juni fejres årets længste dag med Sankt Hans bål 🔥 Det er en god mulighed for at møde andre Vejgaard borgere og fejre sommersolhverv.

Et par af mulighederne i Vejgaard er hos VB eller på Signalbakken😊
...

View on Facebook

3 months ago

Vejgaard Samråd

I morgen, tirsdag, mødes samrådets Kulturhusgruppe igen i VBs klubhus fra kl 19-21. Mødet afholdes for at drøfte den videre proces ift ønsket om Kultur/ Multihus/hal i Vejgaard med nogle af de lokale foreninger. ⚽️🎾🏐⛳️

Det netop overståede Borgermøde 21. maj bekræftede Kulturhusgruppen i, at såvel ønske som behov fra Vejgaard folket er til stede for et socialt-, kulturelt- og sportsligt samlingssted 🏗

Såfremt din forening også har lyst til at bidrage til processen er I altid velkomne til at henvende jer direkte til Linda eller Karin fra Vejgaard Samråd, her via Facebooksiden eller via vores mail: vejgaardsamraad@gmail.com 😊

*Billede lånt fra Google
...

View on Facebook

3 months ago

Vejgaard Samråd

Park og Natur fylder 150 år og fejrer det bl.a. ved at opfordre til aktivitet i byens grønne områder. Aktuelt har de opstillet en jubilæumsbane i Sohngaardsholmparken.
Så tag evt. børnene med derhen når I har stemt 😊🌷🌞
...

View on Facebook

4 months ago

Vejgaard Samråd

Selvom det nu er to dage siden, der blev holdt Workshop med kommunen og en masse engagerede Vejgaard beboere, er vi i samrådet stadigvæk helt oppe at flyve🤩

Aftenen bød på oplæg fra kommunen samt samrådets undergrupper. Disse oplæg dannede grundlag for 4 forskellige diskussionsgrupper, som man kunne deltage i af 2 omgange - “mobilitet”, “det gode hverdagsliv”, “byudvikling” og “Det grønne og det rekreative”. Der var mange gode input bl.a. ift byfortætning, hal-kapacitet, trafikale udfordringer og aktivering af specielt Signalbakkeområdet og Golfparken😃

OBS OBS OBS: Hvis du endnu ikke har givet kommunen dit input, så vær opmærksom på, at du som Vejgaard beboer har modtaget et brev i din E-boks for et par uger siden.
I ét af bilagene er der et link, der åbner et spørgeskema. Besvarer du det spørgeskema, er det en chance for dig til at sikre, at kommunen også hører dig - Så brug det endelig🙏
Besvarelsesprocenten er desværre ikke så høj, da linket kan være lidt svært at finde, men se det sidste af billederne i dette opslag, hvor linket er markeret med en rød ring, og fortæl endelig også din nabo om det 😊
...

View on Facebook

4 months ago

Vejgaard Samråd

Referat bestyrelsesmøde 08.05.2019Til stede: Karin Lind Størkersen, Lis Abildhauge, Michael Laustsen, John Ørtoft og Sigrid Boesen

Ordstyrer
Michael

Referent
Sigrid

Feedback til Iben ang. Bymidte workshop
Overordnet set var der en god sammensætning af borgere og Iben var skarp til at fremlægge og holde fokus. Dog var tidsfristen for at melde sig til for kort, da tilmeldingen først blev sendt ud efter høringsperioden var i gang. Det kunne evt også være en idé at sænke abstraktionsniveauet - prototyperne virkede lidt svære at forstå for menigmand, og skabte lidt forvirring. En idé kunne også være at tage én opgave af gangen, så der ikke er for meget at skulle overskue af gangen. Ift involveringen af samrådet, vil vi gerne hjælpe, men vi er blot frivillige, og bruger en del tid på sådanne arrangementer - hvis nu der dukkede 200 personer op, ville vi jo ikke kunne stille med nok hjælp, og så skulle kommunen alligevel betale sig fra noget af det praktiske. Derfor opfordrer vi til, at afholdelsen ikke beror på frivillige kræfter generelt set.

Bankkonto/CVR nummer/NemID
Sigrid aftaler med Sanne, at få det ordnet.

Hjemmesiden
Den er vel under vejs og der bliver pt fyldt indhold ind. Michael står for den afsluttende kontakt med udvikleren.

Byggeriet på Sohngaardsholmsvej/Østre Allé/Samsøgade
Møde med kommunen 9. Maj med 5 stk fra Karnersvejgruppen + John Ørtoft fra samrådet
Samrådet og Karnersvejgruppemedlemmerne vil kun snakke proces med kommunen i første omgang, og er ikke i en position til at sige “ja” eller “nej” til konkrete ting ift en fremtidig plan pga den korte tidsfrist. John og Michael fortsætter efterfølgende i processen med gruppen og kommunen.

Samrådsmail
Alle skal kunne tilgå den. Sigrid sætter forwarding op til de fra samrådet, der øsnker det.

Vejgaard magasin
GRAFiness Reklame, Kildevældsvej 10, har sendt et oplæg til os ang. et Vejgaard magasin. Vi blev i samrådet enige om, at det passer fint i tråd med at vi også ønsker en endnu stærkere identitet/fællesskabsfølelse i bydelen. Vi vil derfor slå op o det på vores facebookside, ligesom vi også gerne vil nævnes i bladet - evt med en “seneste nyt spalte”. Ydermere vil vi foreslå at lokalhistorisk forening evt kontaktes ift indhold.

Nyt fra grupperne

Grønne områder
Kommunen kontaktet ang. hundeskov ved Golfparken, men de har ikke penge. Sanne kontaktet ift om det kan være ved Bovbjerg, men det er ikke noget nyt endnu.
Lis har talt med Nanna Kontni Prahm, Landskabsarkitekt, ang. hundeskov ved Golfparken igen + belysning og belægning. Der kører en dialog.

Bymidten
Har ikke rykket hurtigt nok på plantekasser i Vejgaard bymidte, men vil fokusere på en fotoudstilling evt i samarbejde med lokalhistorisk forening.

Trafik
Tryghedsvandringen blev udskudt da ikke nok kunne deltage. Ny aftale med forvaltningen er, at når vi har en ny dato så bliver det planlagt - vi gør dette i samarbejde med cyklistforbundet og det bliver umiddelbart efter sommerferien for at få fokus på morgentrafikkens udfordringer.

Kulturhus på lang sigt
Møde med Vejgaards foreninger den 11. Juni kl 19-21 - Michael, John og Linda deltager.
Møde den 21 juni med kommunen ang. Kulturhus, grønne områder, trafik.
Et møde skal evt sættes op med by- og landskabs Erik Kristensen + Nuuradiin S. Hussein og Majbritt Iversen.
Gruppen er i gang med planer og i dialogmøder, men kunne fortsat godt bruge andre frivillige, der synes projektet med at få en hal til Vejgaard lyder spændende. Det kan være både privatpersoner eller repræsentanter fra foreninger.

Kulturhus på kort sigt
John har talt med byggeprojektansvarlig fra AK byg ang. biblioteket.
Der er lavet en spørgeskemaundersøgelse blandt 81 foreninger ang. Hvilke faciliteter de skal bruge. Ift frivillighuset er der pt et problem ift opmagasinering af materialer.
I uge 25/26 indkaldes arbejdsgruppen til at godkende tegninger inkl. indgangspartiet. Efter sommerferien regner kommunen med at kunne gå i gang med projektet, og klare restaureringen på 3 måneder.
Inden mødet i uge 25/26 skal vi blive helt klare på hvad vores minimumskrav er.

10. Forberedelse til Open by Night/Kræmmermarked
Vi vil gerne have en bod igen med kaffe, kage og quiz om Vejgaard. John kan låne en badgemaskine så der er noget til børnene også.11. Jul i bymidten
Vi vil lade os inspirere af hvordan de har fået det op at stå i Blokhus. Karin undersøger dette med henblik på at afdække:

Pris

Vægt

Finansiering

Praktik omrking

AK arealer

Juleboder

Vi kan evt få fat i de boder der rejser rundt - Det internationale marked.

Business Aalborg ved evt noget - Michael spørger ham, og Karin spørger Ali.

Juletræstænding

Fredag 29. November 2019 kl 17 tændes juletræet

VB vil gerne donere juletræ

Evt uddele julegodter til børnene

Vi skal have fundet ud af noget med strøm

Kirke- og skolekor til at synge julen ind

12. Kommune workshop for borgerne 21. Maj
Alle samrådsarbejdsgrupperne laver en kort intro af deres områder

13. Evt

Hvis der er nogle udenfor samrådets bestyrelse, der har lyst til at hjælpe i kulturhusgruppen, må folk meget gerne henvende sig til samrådet 🙂

Michael tager en kop kaffe med Vejgaard hallens bestyrelsesformand

Vi overvejer at indhente nye bestyrelsesmedlemmer pga mandefald

Møde med Gug samråd ang. støjværn langs motorvej E45 den 14. Maj - Lis og John deltager

Næste møde afholdes den 6.6. i stedet for 12.6
...

View on Facebook

4 months ago

Vejgaard Samråd

I mandags afholdt Aalborg kommune første ud af to borger workshops, hvor fokus var Vejgaard bymidte. Omkring 45 var mødt op og diskussionerne gik lystigt.

Der var overordnet stemning for at aktivere bymidten mere, og tænke samling og fællesskab ind i vores bydel🤝😊

Men HUSK at du har muligheden for at deltage i næste workshop om trafik, kulturhus og grønne områder den 21. maj på VB - tilmelding kan ske her: blf.nemtilmeld.dk/47/

Jo flere jo bedre, så tag naboen under armen og deltag i debatten 😄

Skulle du være forhindret, er der opstillet en postkasse på biblioteket med tilhørende postkort, man kan bruge til at give direkte input til kommunen også 👍
...

View on Facebook
Close Menu
Close Panel