Bestyrelsen anno 2019

Sigrid

Sigrid Boesen

Michael

Michael Laustsen

john

John Ørtoft

Lis

Lis Abildhauge

karin

Karin Lind Størkersen

sanne

Sanne Daugaard Nielsen

linda

Linda Østergaard Nielsen