Referat generalforsamling januar 2020

Valg af dirigent Jørgen Andersen, formand for Midtbyens Samråd blev valgt. Formanden aflagde beretningBestyrelsen havde valgt at lægge den samlede beretning ud på samrådets facebookside og på hjemmesiden www.vejgaard.dk forud…

Continue Reading Referat generalforsamling januar 2020

Bestyrelsesmøde 13.08.2019

Deltagere Karin Størkersen, Michael Laustsen, John Ørtoft, Linda Nielsen, Lis Abildhauge og Sigrid Boesen   Referent/ordstyrerSigrid   Fremtidige mødelokalerPga ombygning på biblioteket skal vi finde nye lokaler. Vi kan bruge…

Continue Reading Bestyrelsesmøde 13.08.2019