Menu Close

Velkommen til Vejgaard – Byen i Byen

Om du er tilflytter eller indfødt Vejgaard bonde er dette siden, hvor du kan blive lidt klogere på din bydel.

Siden er drevet af Vejgaard samråd, som er dit lokale talerør til byrådspolitikerne. Samrådets formål er at sørge for, at Vejgaard som bydel også har politikernes opmærksomhed så vores bydel får tilført kommunale midler så den kan udvikles i den retning, vi borgere kunne ønske os.

På siden her finder du information om byens forretninger og foreninger, som vi forsøger at holde nogenlunde opdateret (skulle der være en smutter, må du meget gerne kontakte os). Derudover er der en oversigt over spændende steder at besøge i Vejgaard samt sjove tilhørende fakta (igen er du velkommen til at kontakte os, skulle vi mangle noget). Derudover kan du også følge med i samrådets arbejde og se hvem dine bestyrelsesmedlemmer er.

Vi håber, du får glæde af siden 🙂

Lidt fakta om Vejgaard

Vejgaards grænse anno 2019

Vejgaard var oprindeligt en del af Nørre Tranders kommune. Men i løbet af 18-1900 tallet udviklede området sig til en selvstændig “forstad”, som løbende er vokset sammen med Aalborg.  Indbyggertallet i 1899 var på 1.930.

I 1945 blev Nørre Tranders kommune indlemmet i Aalborg by, og indbyggertallet blev derfor 10.052. I dag er vi ca. 14.800 indbyggere i Vejgaard, og er dermed den største bydel i Aalborg kommune.

 Vejgaard har en stærk identitet, og bydelen associeres ofte med landsbystemning og foreningsliv, hvor folk kender hinanden, vi har begrebet en “Vejgaard-dollar” (en halvtredskroneseddel), og bymidten repræsenterer på nogle måder en tidslomme – på godt og ondt. Vi er en “by i byen”, da vi har dagligvarebutikker og andre forskellige typer forretninger, institutioner, en boldklub osv.

I praksis består Vejgaard af en række mindre kvarterer. Mange huse og bebyggelser er de oprindelige, placeret i kvarterer med hver deres egen identitet.

Vejgaards borgere udgør et bredt udsnit af den danske befolkning. ca. 14.800 borgere fordelt på ca 7.200 husstande. Heraf en stor andel almene boliger, (46% hvor gennemsnittet for Aalborg som helhed er 26%). Det skyldes primært efterkrigstidens massive udbygning, men også at der de senere år er kommet flere ungdomsboliger og studerende til bydelen.